A A A

Contact voor doorverhuur-organisaties

Een deel van onze sociale huurwoningen verhuren we aan organisaties. Bijvoorbeeld zorginstellingen die woningen doorverhuren aan bewoners met een zorgbehoefte.

Als organisatie die woningen doorverhuurt, kunt u hier gegevens aanleveren bij Ymere. U kunt bijvoorbeeld documenten aanleveren voor nieuwe bewoners.

Hulp nodig?

Neem contact met ons op, maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 uur

   WhatsApp: 06 13 22 12 20 
    Telefoon: 088 000 89 00