A A A

Gegevens verhuur sociale huurwoning

Hebben wij u een sociale huurwoning aangeboden en heeft u deze geaccepteerd? Lever uw gegevens binnen 3 werkdagen bij ons in.

Als uw gegevens in orde zijn, kunnen we het huurcontract tekenen.

 • Bij voorkeur ieder document in een apart bestand
 • ID-bewijs gescand, geen foto
 • Maximaal 24 MB

Is inscannen niet mogelijk? Dan kunt uw documenten inleveren op een regiokantoor.

Gegevens die u moet inleveren

 • Telefoonnummer waarop wij u overdag kunnen bellen
 • Scan in kleur van de voor- en achterkant van uw ID-kaart of uw paspoort. Ook van alle andere volwassen personen in uw huishouden, behalve inwonende kinderen. Let op: een rijbewijs is niet geldig als identiteitsbewijs. Heeft u een nationalitiet van een land buiten de EU of EER? Lever dan ook een kopie in van de voor- en achterkant van uw verblijfsdocument
 • Inkomensverklaring over het jaar 2016 of 2017 van de Belastingdienst. Ook van alle andere volwassen personen in uw huishouden, behalve inwonende kinderen. De inkomensverklaring(en) kunt u aanvragen via de BelastingTelefoon 0800 05 43 (gratis). Houdt er rekening mee dat het 5 werkdagen duurt voordat u de inkomensverklaring in huis heeft.
  U mag ook uw digitale Inkomensverklaring(en) aan ons geven. Wij maken een afspraak met u om op kantoor langs te komen en daar in te loggen op Mijn Belastingdienst. Wij moeten kunnen zien dat de Inkomensverklaring online gelijk is aan uw pdf.
 • Inkomensgegevens van de laatste 3 maanden en een jaaropgave van 2017, van alle volwassen personen in uw huishouden, behalve inwonende kinderen   
 • ‘Historisch uittreksel’ uit de Basisregistratie Personen, van maximaal 3 maanden oud. Met daarop ook uw huishoudsamenstelling (wie er bij u woont) en burgerlijke staat. Dit uittreksel vraagt u aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Let op: haal het uittreksel zelf op bij de gemeente, anders heeft u het niet op tijd. Verhuist u vanuit Amsterdam, Halfweg of Spaarndam? Dan is dit uittreksel niet nodig, wij vragen uw gegevens op
 • Verklaring kandidaat/ verhuurdersverklaring (pdf) De verklaring kandidaat vult u altijd in. Vergeet deze ook niet te ondertekenen. De verhuurdersverklaring laat u invullen door uw verhuurder als u nu een kamer of woning huurt (of kort geleden heeft gehuurd)


Heeft u een eigen bedrijf? Dan ontvangen we graag de volgende documenten:

 • Uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden)
 • Aangifte inkomstenbelasting 2017 waarop ook uw belastbaar jaarinkomen staat
 • Winst- en verliesrekening van 2017
 • Prognose winst- en verliesrekening voor 2018


In sommige bijzondere situaties moet u extra documenten inleveren:

 • Als u pas gescheiden bent en u staat nog als gehuwd in het bevolkingsregister: vonnis van de rechter over de echtscheiding en het echtscheidingsconvenant als u dat heeft
 • Als u co-ouderschap heeft: vonnis van de rechter over het co-ouderschap of het echtscheidingsconvenant als u dat heeft
 • Bij urgentie: toekenningsbewijs van uw urgentie
 • Bij voorrang vanwege een zware CIZ-zorgindicatie: een zorgplan waarin staat dat:
  • u recht heeft op 10 uur zorg per week voor minimaal 1 jaar, óf
  • u een indicatie heeft voor verblijf of ADL-assistentie op grond van de Wet langdurige zorg
 • Als u nu een koophuis heeft:
  • een kopie van het koopcontract van uw woning, daarmee controleren wij uw woonduur
  • een bewijs waaruit blijkt dat uw woning te koop staat, bijvoorbeeld een opdracht aan de makelaar
  • een hypotheekverklaring
 • Als u onder bewind of curatele staat: de beschikking waarin staat wie uw bewindvoerder of curator is en een schriftelijk akkoord van uw bewindvoerder of curator met de verhuizing

Privacy

We gaan netjes om met uw gegevens. Lees meer in onze privacyverklaring.

Na de controle

Als alle gegevens gecontroleerd zijn en we de woning officieel kunnen toewijzen, dan nodigen we u uit om de huurovereenkomst te tekenen. Gefeliciteerd, u heeft een nieuwe woning! Lees hoe het nu verder gaat bij Nieuwe woning huren.

Hulp nodig?

   WhatsApp: 06 13 22 12 20
   Telefoon: 088 000 89 00
  Contactformulier
   Open: maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur