A A A

Gegevens verhuur sociale huurwoning

Hebben wij u een sociale huurwoning aangeboden en heeft u deze geaccepteerd? Lever uw gegevens binnen 3 werkdagen bij ons in.

Als al uw gegevens in orde zijn, kunnen we het huurcontract tekenen.

 • Bij voorkeur ieder document in een apart bestand
 • Alle documenten in pdf aanleveren, geen foto’s
 • Maak uw Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar op alle documenten, behalve op de kopie van uw ID-bewijs. Daar gebruiken wij uw BSN voor een eenmalige controle van uw identiteit. Daarna vernietigen we de kopie direct.
 • Maximaal 24 MB

Let op: Heeft u een woning geaccepteerd in Almere? Dan geldt er een ander digitaal proces om uw gegevens bij Ymere aan te leveren. Lees hier meer over de pilot Wooncontractgemak.

Sociale huurwoning documenten inleveren

U kunt de documenten ook langsbrengen bij een regiokantoor. Let op: de openingstijden van balies zijn gewijzigd, kijk bij uw regiokantoor wanneer u langs kunt komen. Toesturen via de website gaat sneller!

Gegevens die u moet inleveren

 • Telefoonnummer waarop wij u overdag kunnen bellen
 • Scan in kleur van de voor- en achterkant van uw geldige ID-kaart of paspoort. Ook van alle andere volwassen personen in uw huishouden, behalve inwonende kinderen. Let op: een rijbewijs geldt niet als identiteitsbewijs. Heeft u een nationaliteit van een land buiten de EU of EER? Lever dan ook een kopie in van de voor- en achterkant van uw geldige verblijfsdocument.
 • Inkomensverklaring over het jaar 2017 of 2018 van de Belastingdienst. Ook van alle andere volwassen personen in uw huishouden, behalve inwonende kinderen. De inkomensverklaring(en) kunt u aanvragen via de BelastingTelefoon 0800 05 43 (gratis). Houdt er rekening mee dat het 5 werkdagen duurt voordat u de inkomensverklaring in huis heeft.
  U mag ook uw digitale Inkomensverklaring(en) aan ons geven. Wij maken een afspraak met u om op kantoor langs te komen en daar in te loggen op Mijn Belastingdienst. Wij moeten kunnen zien dat de Inkomensverklaring online gelijk is aan uw pdf.
 • Inkomensgegevens van de laatste 3 maanden en een jaaropgave van 2018, van alle volwassen personen in uw huishouden, behalve inwonende kinderen. Wij accepteren geen bankafschriften als inkomensgegevens.
 • ‘Historisch uittreksel’ uit de Basisregistratie Personen, van maximaal 3 maanden oud. Met daarop aanvullend uw huishoudsamenstelling (wie er bij u woont) en burgerlijke staat. Dit uittreksel vraagt u met de aanvullende informatie aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Let op: haal het uittreksel zelf op bij de gemeente, anders heeft u het niet op tijd. Verhuist u vanuit Amsterdam? Dan is dit uittreksel niet nodig, wij vragen uw gegevens op
 • Een verklaring kandidaat. De Verklaring kandidaat (zie deel 1) (pdf) vult u in om uw huidige woonsituatie te verklaren. De verklaring kandidaat moet u altijd invullen.
  Let op: op pagina 2 onderaan moet u deze ondertekenen.
 • Een verhuurdersverklaring van uw verhuurder (ook als u tot voor kort heeft gehuurd). Vraag de verklaring aan bij uw verhuurder. Huurt u niet bij een woningcorporatie maar bij een particuliere verhuurder? Gebruik dan deel 2 van de verklaring kandidaat (pdf). Als u nu bij Ymere huurt, hoeft u geen verhuurdersverklaring in te leveren.


Heeft u een eigen bedrijf? Dan ontvangen we graag de volgende documenten:

 • Uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden)
 • Aangifte inkomstenbelasting 2018 waarop ook uw belastbaar jaarinkomen staat
 • Winst- en verliesrekening van 2018 gemaakt door een erkend accountant of boekhouder.
  Let op: de 3 ondernemersaftrekposten moeten er op staan, als deze niet van toepassing zijn moet dit ook als toelichting erin staan.
 • Prognose winst- en verliesrekening voor 2019 gemaakt door een accountant of boekhouder.
  Let op: de 3 ondernemersaftrekposten moeten er op staan, als deze niet van toepassing zijn moet dit ook als toelichting erin staan.


In sommige bijzondere situaties moet u extra documenten inleveren:

 • Als u pas gescheiden bent en u staat nog als gehuwd in het bevolkingsregister: vonnis van de rechter over de echtscheiding en het echtscheidingsconvenant als u dat heeft
 • Als u gescheiden bent en er staat niet in het echtscheidingsconvenant wie de woonduur krijgt dan moet dit apart in een begeleidend schrijven van de advocaat worden aangeleverd.
 • Als u co-ouderschap heeft waarbij uw kind(eren) minstens 3 hele dagen in de week bij u wonen, één van de volgende documenten:
  • vonnis van de rechter over het co-ouderschap, óf
  • het echtscheidingsconvenant, óf
  • document van notaris met afspraken over co-ouderschap
 • Bij urgentie: toekenningsbewijs van uw urgentie
 • Bij voorrang vanwege een zware CIZ-zorgindicatie: een zorgplan waarin staat dat:
  • u recht heeft op 10 uur zorg per week voor minimaal 1 jaar, óf
  • u een indicatie heeft voor verblijf of ADL-assistentie op grond van de Wet langdurige zorg
 • Als u nu een koophuis heeft:
  • een kopie van het koopcontract van uw woning, daarmee controleren wij uw woonduur
  • een hypotheekverklaring
  • een bewijs waaruit blijkt dat uw woning te koop staat, bijvoorbeeld een opdracht aan de makelaar of
  • een afstandsverklaring van de hypotheek als de ex partner achterblijft in de koopwoning
 • Als u onder bewind of curatele staat: de beschikking waarin staat wie uw bewindvoerder of curator is en een schriftelijk akkoord van uw bewindvoerder of curator met de verhuizing

Privacy

We gaan netjes om met uw gegevens. Lees meer in onze privacyverklaring.

Na de controle

Als alle gegevens gecontroleerd zijn en we de woning officieel kunnen toewijzen, dan nodigen we u uit om de huurovereenkomst te tekenen. Gefeliciteerd, u heeft een nieuwe woning! Lees hoe het nu verder gaat bij Nieuwe woning huren.

Hulp nodig?

Neem contact met ons op, maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 uur

   WhatsApp: 06 13 22 12 20 
    Telefoon: 088 000 89 00