A A A

Gegevens verhuur sociale huurwoning

Hebben wij u een sociale huurwoning aangeboden en heeft u deze geaccepteerd? Lever uw gegevens binnen 3 werkdagen bij ons in.

Als al uw gegevens in orde zijn, kunnen we het huurcontract tekenen.

 • Bij voorkeur ieder document in een apart bestand
 • ID-bewijs gescand, geen foto
 • Maak uw Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar op alle documenten, behalve op de kopie van uw ID-bewijs. Daar gebruiken wij uw BSN voor een eenmalige controle van uw identiteit. Daarna vernietigen we de kopie direct.
 • Maximaal 24 MB

Sociale huurwoning documenten inleveren

U kunt de documenten ook langsbrengen bij een regiokantoor. Let op: de openingstijden van balies zijn gewijzigd, kijk bij uw regiokantoor wanneer u langs kunt komen. Toesturen via de website gaat sneller!

Gegevens die u moet inleveren

 • Telefoonnummer waarop wij u overdag kunnen bellen
 • Scan in kleur van de voor- en achterkant van uw geldige ID-kaart of paspoort. Ook van alle andere volwassen personen in uw huishouden, behalve inwonende kinderen. Let op: een rijbewijs geldt niet als identiteitsbewijs. Heeft u een nationaliteit van een land buiten de EU of EER? Lever dan ook een kopie in van de voor- en achterkant van uw geldige verblijfsdocument.
 • Inkomensverklaring over het jaar 2016 of 2017 van de Belastingdienst. Ook van alle andere volwassen personen in uw huishouden, behalve inwonende kinderen. De inkomensverklaring(en) kunt u aanvragen via de BelastingTelefoon 0800 05 43 (gratis). Houdt er rekening mee dat het 5 werkdagen duurt voordat u de inkomensverklaring in huis heeft.
  U mag ook uw digitale Inkomensverklaring(en) aan ons geven. Wij maken een afspraak met u om op kantoor langs te komen en daar in te loggen op Mijn Belastingdienst. Wij moeten kunnen zien dat de Inkomensverklaring online gelijk is aan uw pdf.
 • Inkomensgegevens van de laatste 3 maanden en een jaaropgave van 2017, van alle volwassen personen in uw huishouden, behalve inwonende kinderen   
 • ‘Historisch uittreksel’ uit de Basisregistratie Personen, van maximaal 3 maanden oud. Met daarop ook uw huishoudsamenstelling (wie er bij u woont) en burgerlijke staat. Dit uittreksel vraagt u aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Let op: haal het uittreksel zelf op bij de gemeente, anders heeft u het niet op tijd. Verhuist u vanuit Amsterdam, Halfweg of Spaarndam? Dan is dit uittreksel niet nodig, wij vragen uw gegevens op
 • Een verhuurdersverklaring van uw verhuurder (ook als u tot voor kort heeft gehuurd). Vraag de verklaring aan bij uw verhuurder. Huurt u bij een particuliere verhuurder? Gebruik dan het voorbeeld Verhuurdersverklaring voor als u niet bij een woningcorporatie huurt (zie deel 2) (pdf). Als u nu bij Ymere huurt, hoeft u geen verhuurdersverklaring in te leveren.
 • Verklaring kandidaat (zie deel 1) (pdf) De verhuurdersverklaring krijgt u ingevuld van uw verhuurder, de verklaring kandidaat moet u altijd zelf invullen. Let op: op pagina 2 onderaan moet u deze ondertekenen.


Heeft u een eigen bedrijf? Dan ontvangen we graag de volgende documenten:

 • Uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden)
 • Aangifte inkomstenbelasting 2017 waarop ook uw belastbaar jaarinkomen staat
 • Winst- en verliesrekening van 2017 gemaakt door een accountant.
 • Prognose winst- en verliesrekening voor 2018 gemaakt door een accountant.


In sommige bijzondere situaties moet u extra documenten inleveren:

 • Als u pas gescheiden bent en u staat nog als gehuwd in het bevolkingsregister: vonnis van de rechter over de echtscheiding en het echtscheidingsconvenant als u dat heeft
 • Als u co-ouderschap heeft waarbij uw kind(eren) minstens 3 hele dagen in de week bij u wonen, één van de volgende documenten:
  • vonnis van de rechter over het co-ouderschap, óf
  • het echtscheidingsconvenant, óf
  • document van notaris met afspraken over co-ouderschap
 • Bij urgentie: toekenningsbewijs van uw urgentie
 • Bij voorrang vanwege een zware CIZ-zorgindicatie: een zorgplan waarin staat dat:
  • u recht heeft op 10 uur zorg per week voor minimaal 1 jaar, óf
  • u een indicatie heeft voor verblijf of ADL-assistentie op grond van de Wet langdurige zorg
 • Als u nu een koophuis heeft:
  • een kopie van het koopcontract van uw woning, daarmee controleren wij uw woonduur
  • een bewijs waaruit blijkt dat uw woning te koop staat, bijvoorbeeld een opdracht aan de makelaar
  • een hypotheekverklaring
 • Als u onder bewind of curatele staat: de beschikking waarin staat wie uw bewindvoerder of curator is en een schriftelijk akkoord van uw bewindvoerder of curator met de verhuizing

Privacy

We gaan netjes om met uw gegevens. Lees meer in onze privacyverklaring.

Na de controle

Als alle gegevens gecontroleerd zijn en we de woning officieel kunnen toewijzen, dan nodigen we u uit om de huurovereenkomst te tekenen. Gefeliciteerd, u heeft een nieuwe woning! Lees hoe het nu verder gaat bij Nieuwe woning huren.

Hulp nodig?

Neem contact met ons op, maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 uur

   WhatsApp: 06 13 22 12 20 
    Telefoon: 088 000 89 00