A A A

Gegevens verhuur sociale huurwoning

Hebben wij u een sociale huurwoning aangeboden en heeft u deze geaccepteerd? Stuur deze gegevens binnen 3 werkdagen naar ons op.

Na controle van deze gegevens kunnen we het huurcontract tekenen.

Gegevens die u moet opsturen

Stuur de ingescande gegevens naar aanbod@ymere.nl. U kunt ze ook langsbrengen bij een regiokantoor.

 • Telefoonnummer waarop wij u overdag kunnen bellen
 • Kleurenkopie van de voor- en achterkant van uw ID-kaart of uw paspoort. Ook van alle andere volwassen personen in uw huishouden, behalve inwonende kinderen. Let op: een rijbewijs is niet geldig als identiteitsbewijs. Heeft u niet de Nederlandse identiteit? Lever dan ook een kopie in van de voor- en achterkant van uw verblijfsvergunning
 • Inkomensverklaring over het jaar 2015 of 2016 van de Belastingdienst. Ook van alle andere volwassen personen in uw huishouden, behalve inwonende kinderen. De inkomensverklaring(en) kunt u aanvragen via de BelastingTelefoon 0800 05 43 (gratis). Houdt er rekening mee dat het 5 werkdagen duurt voordat u de inkomensverklaring in huis heeft.
  U mag ook een print van uw digitale Inkomensverklaring(en) aan ons geven. U moet dan op een later moment bij ons op kantoor langskomen en daar inloggen op Mijn Belastingdienst. Wij moeten kunnen zien dat u de Inkomensverklaring online gelijk is aan uw afdruk.
 • Inkomensgegevens van de laatste 3 maanden en een jaaropgave van 2016, van alle volwassen personen in uw huishouden, behalve inwonende kinderen   
 • ‘Historisch uittreksel’ uit de Basisregistratie Personen, van maximaal 3 maanden oud. Met daarop ook uw huishoudsamenstelling (wie er bij u woont) en burgerlijke staat. Dit uittreksel vraagt u aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Let op: haal het uittreksel zelf op bij de gemeente, anders heeft u het niet op tijd. Verhuist u binnen Amsterdam dan is dit uittreksel niet nodig
 • Verklaring kandidaat/ verhuurdersverklaring (pdf) De verklaring kandidaat vult u altijd in. Vergeet deze ook niet te ondertekenen. De verhuurdersverklaring laat u invullen door uw verhuurder als u nu een kamer of woning huurt (of kort geleden heeft gehuurd)


Heeft u een eigen bedrijf? Dan ontvangen we graag de volgende documenten:

 • Uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden)
 • Aangifte inkomstenbelasting 2016 waarop ook uw belastbaar jaarinkomen staat.
 • Prognose winst- en verliesrekening voor 2017.


In sommige bijzondere situaties moet u extra documenten inleveren:

 • Als u pas gescheiden bent en u staat nog als gehuwd in het bevolkingsregister: vonnis van de rechter over de echtscheiding en het echtscheidingsconvenant als u dat heeft
 • Als u co-ouderschap heeft: vonnis van de rechter over het co-ouderschap of het echtscheidingsconvenant als u dat heeft
 • Bij urgentie: toekenningsbewijs van uw urgentie
 • Bij voorrang vanwege een zware CIZ-zorgindicatie: een zorgplan waarin staat dat:
  • u recht heeft op 10 uur zorg per week voor minimaal 1 jaar, óf
  • u een indicatie heeft voor verblijf of ADSL-assistentie op grond van de Wet langdurige zorg
 • Als u nu een koophuis heeft:
  • een kopie van het koopcontract van uw woning, daarmee controleren wij uw woonduur
  • een bewijs waaruit blijkt dat uw woning te koop staat, bijvoorbeeld een opdracht aan de makelaar
 • Als u onder bewind staat: de beschikking bewindvoering en een schriftelijk akkoord van uw bewindvoerder met de verhuizing

Na de controle

Als alle gegevens gecontroleerd zijn en kloppen, dan krijgt u de woning: gefeliciteerd! Lees hoe het nu verder gaat bij Nieuwe woning huren.

Hulp nodig?

   WhatsApp: 06 13 22 12 20
   Telefoon: 088 000 89 00
   E-mail: klantenservice@ymere.nl
   Open: maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur