A A A

Vrije sector huur

Zoekt u een vrije sector huurwoning? U betaalt bij Ymere geen inschrijfkosten en er is geen wachtlijst. Wel krijgen sociale huurders van Ymere voorrang.

Vrije sector huurwoningen hebben een huur vanaf € 710,68 (prijspeil 2017).  Bij Ymere hebben de meeste vrije sector woningen een huurprijs vanaf €750.

Voor wie?

U kunt een vrije sector huurwoning huren met een jaarinkomen vanaf € 36.166 (prijspeil 2017). Voor een vrije sector huurwoning moet u minstens 48 keer de netto huur per maand, bruto per jaar verdienen. We kijken hierbij naar uw bruto jaarloon, vakantiegeld en een 13e maand tellen ook mee.

  • Voorbeeld: de huurprijs is € 800 netto per maand. U moet dan 48 x € 800 = € 38.400 bruto per jaar verdienen
  • Bereken tot hoeveel u kunt huren met onze rekenhulp

Er zijn nog meer eisen waaraan u moet voldoen om een woning te mogen huren.

Voorrang op ons vrije sector aanbod

  • U krijgt voorrang als u nu sociale huurder bent van Ymere. U heeft een contract voor onbepaalde tijd, geen tijdelijk contract. Als u verhuist, zegt u de huur op van de soiale huurwoning.
  • Voorrang middeninkomens:  als u een middeninkomen heeft tussen de € 36.166 en € 47.040 (prijspeil 2017) krijgt u voorrang op een deel van ons vrije sector aanbod.

Voordeel bij verhuizen

  • Trouwe klantenbonus: bonus voor als u meer dan 9 jaar bij Ymere huurt, en naar een andere woning van Ymere verhuist

Iemand voordragen

Gaat u verhuizen uit een vrije sector woning van Ymere kent u iemand die uw woning wil overnemen? Vaak is voordracht niet mogelijk. Omdat we alle woningzoekenden een kans willen geven. Neem contact met ons op of het voor uw woning kan.

Reageren, bezichtigen en toewijzen

U kunt direct op de woningen in ons aanbod reageren. U betaalt geen inschrijfkosten en er is geen wachtlijst. Lees meer over Reageren, bezichtigen en toewijzen vrije sector huurwoningen.

Hulp nodig?

   Telefoon: 088 000 89 00
  Contactformulier
   Open: maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur