A A A

Vrije sector huur

Zoekt u een vrije sector huurwoning? Bij Ymere krijgen sociale huurders voorrang op een woning in de vrije sector. Een deel van ons aanbod verhuren we met voorrang aan mensen met een middeninkomen.

Huren van € 765

De grens voor vrije sector huurwoningen is een huurprijs vanaf € 720,42 (prijspeil 2019) op het moment van tekenen van de huurovereenkomst. Bij Ymere hebben de meeste vrije sector woningen een eerste huurprijs vanaf € 765.

Voor wie zijn vrije sector huurwoningen?

U kunt een vrije sector huurwoning huren met een jaarinkomen vanaf € 36.720 (prijspeil 2019). U moet minstens 48 keer de netto huur per maand, bruto per jaar verdienen.

We kijken hierbij naar uw bruto jaarloon, vakantiegeld en een 13e maand tellen ook mee. Lees meer over de Toewijzingseisen vrije sector huur.

Voorrang 

Huurders die een sociale huurwoning leeg achterlaten in de stadsregio Amsterdam krijgen voorrang op een vrije sector huurwoning. Een deel van ons aanbod verhuren we met voorrang aan mensen met een middeninkomen. Lees meer over Voorrang sociale huurders en middeninkomens.

Reageren en dan...

Om te reageren heeft u een account nodig op onze aanbodsite. U betaalt geen inschrijfkosten en er is geen wachtlijst zoals bij sociale huurwoningen. Lees meer over Reageren, bezichtigen en toewijzen vrije sector huurwoningen.

Hulp nodig?

Neem contact met ons op, maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 uur

   WhatsApp: 06 13 22 12 20 
    Telefoon: 088 000 89 00