A A A

Toewijzingseisen vrije sector huur

Voor de vrije sector huur gelden inkomenseisen en andere regels bij de toewijzing.

Inkomenseis

Voor een vrije sector huurwoning moet u minstens 48 keer de netto huur per maand, bruto per jaar verdienen.  U rekent dit snel uit met de rekenhulp. De netto huur is de huur zonder servicekosten, gas en licht.

Samenwonen

Wilt u met iemand samenwonen? Het tweede bruto inkomen telt ook voor 100% mee. U hoeft niet getrouwd te zijn of een relatie te hebben.

Ouders en anderen mogen niet garant staan voor het betalen van de huur.

Andere inkomsten

 De volgende inkomsten tellen niet mee:

  • Lijfrentepolissen of eenmalige uitkeringen
  • Kinderalimentatie
  • Bijstandsuitkering
  • Studiefinanciering

De volgende inkomsten tellen alleen onder voorwaarden mee:

  • Bonussen, toeslagen of een eindejaarsuitkering: alleen als deze structureel zijn en op uw werkgeversverklaring staan
  • Eigen vermogen: alleen als u met pensioen bent, dan telt dit (deels) mee. Onze woonmakelaar beoordeelt of we uw eigen vermogen meerekenen en welk deel.  
  • WW, WIA of een andere uitkering: alleen als de uitkering nog minimaal 1 jaar loopt. Dat kunt u aantonen met een toekenningsbesluit.

Lees bij Gegevens verhuur vrije sector huurwoning welke documenten u moet inleveren als u een woning wil huren.

Kredietwaardigheid

Wij laten de kredietwaardigheid van nieuwe huurders altijd toetsen. De uitslag daarvan moet positief zijn. In sommige gevallen kan Ymere een waarborgsom vragen.

Voorbehoud

  • Ymere verhuurt geen vrije sector huurwoningen aan studenten.
  • Ymere verhuurt geen vrije sector huurwoningen aan kandidaten met een bijstandsuitkering.
  • Ymere heeft het recht om een woning niet aan u toe te wijzen. Wij hoeven u hiervoor geen reden te geven.

Voorrang

U krijgt voorrang als u nu een sociale huurwoning van Ymere huurt die wij na uw verhuizing opnieuw kunnen verhuren. Ook met een middeninkomen kunt u voorrang krijgen.

Hulp nodig?

   WhatsApp: 06 13 22 12 20
   Telefoon: 088 000 89 00
  Contactformulier
   Open: maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur