A A A

Betere buurt

Icoon Betere buurtYmere werkt samen met bewoners aan betere buurten en wijken. Want u weet het beste waar uw buurt van opknapt.

Huismeesters en gebiedsbeheerders

Sommige buurten hebben een gebiedsbeheerder of een huismeester. Zij zorgen bijvoorbeeld dat graffiti verwijderd wordt en kunnen u adviseren bij overlast.

Wijkaanpak

Ymere vindt het belangrijk dat bewoners zich in hun buurt en wijk kunnen ontwikkelen en ontplooien. Hiervoor heeft Ymere een wijkaanpak ontwikkeld in 6 aandachtswijken in Almere, Amsterdam en Haarlem. De aanpak richt zich op 3 thema's: 'Complex- en buurtgerichte aanpak', 'Het vergroten van eigenaarschap van bewoners' en 'Het ondersteunen van kwetsbare huurders'.

  • Lees meer over onze wijkaanpak en kijk waar wij met u kunnen samenwerken.

Meedenken met en over Ymere

U kunt meedenken met Ymere via het digitale klantenpanel en via bewonerscommissies, lokale huurdersorganisaties en de huurderskoepel SHY. U denkt dan mee over de woningen, de organisatie Ymere en over wat Ymere doet in uw buurt of wijk.

Betere Buurtplan

Heeft u een goed idee waar uw buurt van opknapt? Wij kunnen u helpen! Omschrijf uw plan, stuur het naar Ymere en wie weet krijgt u geld om uw idee uit te voeren.

Voorbeelden van Betere Buurtplan-initiatieven zijn: het opknappen en opvrolijken van de gezamenlijke tuin of hal van uw complex. Elk goed idee maakt kans op het Betere Buurtplan.

Huurders en kopers van Ymere kunnen een idee indienen. Het is wel belangrijk dat u zelf geen geld verdient aan het idee dat u voorstelt. U stuurt het plan in en voert het zelf uit, samen met buurtbewoners en waar nodig met praktische hulp van Ymere. We kunnen u bijvoorbeeld helpen met het opzetten van de aanpak. Of u in contact brengen met de juiste personen en organisaties. We kunnen u ook helpen met andere praktische zaken zoals het opstellen van een brief.

Wilt u uw idee eerst voorleggen, neem dan contact op met een van onze gebiedsconsulenten via telefoonnummer 088 - 000 89 00 of de mail klantenservice@ymere.nl.

Zelf aan de slag

Heeft u interesse om meer te doen in uw buurt? U kunt samen met uw buren taken van Ymere overnemen. Bijvoorbeeld schoonmaak of tuinonderhoud. U bepaalt dan zelf hoe het moet gebeuren en u kiest een bedrijf. Of u doet het zelf, samen met uw buren. Soms betaalt u dan ook minder servicekosten. Lees meer over Zelf aan de slag.

Meer informatie

Wilt u samen met Ymere werken aan een betere buurt? Neem dan contact op met Ymere zodat we kunnen kijken wat we samen kunnen doen. Bel 088 000 89 00 of mail klantenservice@ymere.nl.