A A A

Bezwaar maken

Huurders van een sociale huurwoning kunnen hier bezwaar maken tegen de huurverhoging. Uw bezwaar moet voor 1 juli 2019 bij ons binnen zijn.

Bezwaar maken tegen mijn percentage

Let op: wacht met bezwaar maken tot u de brief heeft gekregen. U heeft uw contractnummer nodig, dit staat in de brief..

Huurbevriezing

Heeft u op de website van de Woonbond gelezen dat u huurbevriezing kunt aanvragen? Maar heeft u toch een huurverhoging gekregen? Dat klopt. Dit is geen fout. Het heeft daarom geen zin om een verzoek tot huurbevriezing in te dienen. U leest in dit artikel waarom.

Redenen voor alle huurders

Om deze redenen kunt u bezwaar maken tegen de huurverhoging bij sociale huurwoningen:

  • Mijn nieuwe netto huur is hoger dan de maximale huur volgens het puntensysteem. U kunt dit nakijken via de Huurprijscheck van de Huurcommissie.
  • Ik kreeg het voorstel voor de huurverhoging te laat (na 1 mei 2019). Wij moeten u 2 maanden van te voren vertellen hoeveel de huur stijgt.
  • De Huurcommissie verlaagde mijn huur vanwege onderhoudsgebreken. De gebreken zijn nog niet verholpen.
  • Mijn huur is voor de tweede keer in een jaar verhoogd. Soms mag dat wel, bijvoorbeeld als uw huur omhoog ging vanwege een woningverbetering. Lees meer op de site van de Rijksoverheid

Als een van deze bezwaren geldt, passen wij uw huurverhoging aan of we verhogen de huur niet.

U kunt geen bezwaar maken als u vindt dat wij uw woning niet goed onderhouden. Laat ons weten welke reparaties er moeten gebeuren via een Reparatieverzoek. Komt u er met Ymere niet uit? Kijk dan op de site van de Huurcommissie.

Redenen alleen bij de huurverhoging voor inkomens boven € 42.436

U kunt bezwaar maken als voor u geldt:

  • Mijn huishoudinkomen over 2017 lager is dan € 42.436. Bijvoorbeeld omdat er nu minder mensen wonen in uw huishouden.
  • Mijn huishoudinkomen werd in 2018 minder, en is nu lager dan € 42.436. Bijvoorbeeld omdat iemand minder is gaan verdienen.
  • Iemand in mijn huishouden is chronisch ziek of gehandicapt.
  • Iemand in mijn huishouden heeft op 1 juli 2019 de AOW-gerechtigde leeftijd.
  • Mijn huishouden bestaat op 1 juli 2019 uit 4 of meer personen

Als een van deze bezwaren geldt, krijgt u een lager percentage huurverhoging van maximaal 4,1

Gaat u minder verdienen in 2019?

U verwacht dat uw huishoudinkomen over heel 2019 lager wordt dan € 42.436. U kunt dan een verzoek om huurverlaging indienen.

Wat telt mee voor uw huishoudinkomen?

De Belastingdienst heeft ons informatie gegeven over uw inkomen uit 2017. Wij kregen deze informatie in maart 2019. Maar het huishoudinkomen dat telt is het inkomen van alle bewoners samen op 1 juli 2019.

Inkomen van inwonende kinderen telt ook mee

Woont uw kind of een inwonende jongere bij u? Hun inkomen telt ook mee voor uw huishoudinkomen. Gaat het om een jongere die op 1 januari 2019 nog geen 23 jaar was (geboren op of na 1 januari 1996)? Dan telt alleen het gedeelte van het inkomen mee dat uitkomt boven het minimumloon 2017 (€ 20.108).

Hulp nodig?

Neem contact met ons op, maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 uur

   WhatsApp: 06 13 22 12 20 
    Telefoon: 088 000 89 00