A A A

Bezwaar maken

Icoon Huur betalen

Huurders van een sociale huurwoning kunnen bezwaar maken. Uw bezwaar moet voor 1 juli 2017 bij ons binnen zijn.

Maak bezwaar voor 1 juli via ons bezwaarfomulier. U kunt direct zien of u een geldige reden heeft voor uw bezwaar. U kunt alleen om bepaalde redenen bezwaar maken.

Wilt u bezwaar maken per e-mail of post? Stuur dan uw bezwaar naar: huurverhoging@ymere.nl. Of stuur een brief naar Ymere, Team bezwaar huurverhoging, Postbus 23663, 1100 ED Amsterdam.

Redenen bezwaar

Om deze redenen kunt u bezwaar maken tegen de huurverhoging bij sociale huurwoningen:

 • Mijn nieuwe netto huur is hoger dan de maximale huur volgens het puntensysteem. U kunt dit nakijken via de Huurprijscheck van de Huurcommissie.
 • Ik kreeg het voorstel voor de huurverhoging te laat (na 1 mei 2017).
 • De Huurcommissie verlaagde mijn huur vanwege onderhoudsgebreken. De gebreken zijn nog niet verholpen.
 • Mijn huur is voor de tweede keer in een jaar verhoogd. Soms mag dat wel, lees meer op Rijksoverheid

U kunt geen bezwaar maken vanwege slecht onderhoud. Laat ons weten welke reparaties er moeten gebeuren via een Reparatieverzoek. Komt u er met Ymere niet uit? Kijk dan bij www. huurcommissie.nl.

Was uw huishoudinkomen hoger dan € 40.349? Dan kunt u ook om deze redenen bezwaar maken:

 • Iemand in mijn huishouden is chronisch ziek of gehandicapt.
 • Iemand in mijn huishouden heeft op 1juli 2017 de AOW-gerechtigde leeftijd (geboren voor 1 oktober 1951).
 • Mijn huishouden bestaat op 1 juli 2017 uit 4 of meer personen
 • Mijn huishoudinkomen over 2015 is lager dan € 40.349. Bijvoorbeeld omdat er nu minder mensen wonen in uw huishouden.
 • Mijn huishoudinkomen werd in 2016 minder, en is nu lager dan € 40.349. Bijvoorbeeld omdat iemand minder is gaan verdienen.

Gaat u minder verdienen in 2017?

Uw huishoudinkomen over heel 2017 is gedaald in 2017 en wordt lager dan € 40.349. U kunt dan een verzoek om huurverlaging indienen bij Ymere.

Wat telt mee voor uw huishoudinkomen?

Het huishoudinkomen is het inkomen van iedereen die op 1 juli 2017 bij u woont. De Belastingdienst heeft ons informatie gegeven over uw inkomen uit 2015. Is uw inkomen het afgelopen jaar gedaald tot onder € 40.349? Maak dan bezwaar met het formulier hierboven.

Inkomen van jongeren onder de 23 jaar telt ook mee

Woont uw kind of een inwonende jongere bij u? Hun inkomen telt ook mee voor uw huishoudinkomen. Maar alleen het gedeelte dat boven het minimumloon 2015 (€ 19.463) uitkomt, telt mee. Dit geldt voor alle jongeren die op 1 januari 2017 nog geen 23 jaar waren (die op of na 1 januari 1994 zijn geboren).

Ymere beoordeelt uw bezwaar, u krijgt een brief met de uitkomst

Zijn wij het met u eens? Dan passen we de huurverhoging aan. U betaalt dan per 1 juli 2017 een lagere nieuwe huur. Zijn we het niet eens? Dan sturen we uw bezwaar door naar de Huurcommissie.

De uitspraak van de onafhankelijke Huurcommissie is bindend. Het duurt soms enkele maanden tot uw bezwaar beoordeeld is door de Huurcommissie. Waar u op moet letten als Ymere uw bezwaar naar de Huurcommissie stuurt:

 • Wijst de Huurcommissie uw bezwaar af? Dan moet u de legeskosten (€ 25) betalen aan de Huurcommissie.
 • U mag tot de uitspraak van de Huurcommissie de oude huurprijs betalen. Als de Huurcommissie uw bezwaar afwijst, moet u toch per 1 juli de nieuwe huurprijs betalen.

Hulp nodig?

   WhatsApp: 06 13 22 12 20
   Telefoon: 088 000 89 00
   E-mail: klantenservice@ymere.nl
   Open: maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur