A A A

Huurverhoging andere contracten

Wanneer u een vrije sector woning, parkeerplaats of bedrijfspand huurt wordt de huur jaarlijks verhoogd met het percentage of de prijsindexcijfer dat in uw huurovereenkomst staat. 

In uw huurovereenkomst staat vastgelegd wanneer de verhoging bij u gebeurt. Dit is niet altijd per 1 juli. Wij proberen het voorstel tot huurverhoging begin juni bij u op de deurmat te krijgen. In de meeste huurovereenkomsten staat dat uw huur ieder jaar met minimaal 2 % stijgt. Bij het tekenen van het contract bent u hiermee akkoord gegaan. 

Percentage en prijsindexcijfers

Het percentage van de huurverhoging en daarmee de nieuwe huurprijs kunt u via de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekenen. In uw contract kunt u de gegevens terugvinden die u hiervoor nodig heeft. U kunt op deze website ook de prijsindexcijfers vinden. 

Wat betekent het als u een vrije sector woning, parkeerplaats of bedrijfspand huurt? 

  • Het puntenstelsel en de maximale huurprijsgrens is bij uw woning niet van toepassing. 
  • U kunt de huurcommissie alleen inschakelen bij conflicten als dit duidelijk in uw huurcontract is opgenomen. U kunt wel de kantonrechter inschakelen. 
  • Bij een nieuw huurcontract kunt u in de eerste zes maanden na de ingangsdatum van uw huurovereenkomst de kale huurprijs laten toetsen door de Huurcommissie. Ligt de huurprijs op basis van het puntenstelsel op of onder de huurgrens, dan verlaagt de Huurcommissie de huurprijs. Informatie hierover vindt u terug op de website van de Huurcommissie. 
  • U kunt bezwaar maken tegen de huurverhoging als er een hoger percentage of indexcijfer gebruikt wordt dan in uw huurovereenkomst is opgenomen. 

Hulp nodig?

Neem contact met ons op, maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 uur

   WhatsApp: 06 13 22 12 20 
    Telefoon: 088 000 89 00