A A A

Bezwaar maken

Icoon Huur betalen

Huurders van een sociale huurwoning kunnen hier bezwaar maken tegen de huurverhoging. Uw bezwaar moet voor 1 juli 2018 bij ons binnen zijn.

Alleen sociale huurders kunnen bezwaar maken

Huurder van een vrije sector woning of een andere ruimte? Ga naar de informatie over andere contracten dan sociale huur

Controleer uw percentage en maak bezwaar

Ik wil bezwaar maken

Tip: houd uw brief bij de hand, u heeft uw contractnummer nodig. Dat staat op bladzijde 3.

Redenen bezwaar voor alle huurders

Om deze redenen kunt u bezwaar maken tegen de huurverhoging bij sociale huurwoningen:

  • Mijn nieuwe netto huur is hoger dan de maximale huur volgens het puntensysteem. U kunt dit nakijken via de Huurprijscheck van de Huurcommissie.
  • Ik kreeg het voorstel voor de huurverhoging te laat (na 1 mei 2018).
  • De Huurcommissie verlaagde mijn huur vanwege onderhoudsgebreken. De gebreken zijn nog niet verholpen.
  • Mijn huur is voor de tweede keer in een jaar verhoogd. Soms mag de huur wel 2 keer omhoog, bijvoorbeeld als uw huur omhoog ging vanwege een woningverbetering.

Als een van deze bezwaren geldt, verhogen wij uw huur niet.

U kunt geen bezwaar maken vanwege slecht onderhoud. Laat ons weten welke reparaties er moeten gebeuren via een Reparatieverzoek. Komt u er met Ymere niet uit? Kijk dan op de site van de Huurcommissie.

Redenen bezwaar bij de huurverhoging voor inkomens boven € 41.056

U kunt bezwaar maken als voor u een uitzondering geldt:

  • Iemand in mijn huishouden is chronisch ziek of gehandicapt
  • Iemand in mijn huishouden heeft op 1 juli 2018 de AOW-gerechtigde leeftijd (geboren voor 1 juli 1952)
  • Mijn huishouden bestaat op 1 juli 2018 uit 4 of meer personen

Of omdat uw huishoudinkomen lager is dan € 41.056:

  • Mijn huishoudinkomen in 2016 is lager dan € 41.056. Bijvoorbeeld omdat er sinds 1 maart minder mensen wonen in uw huishouden.
  • Mijn huishoudinkomen in 2017 is lager dan € 41.056. Bijvoorbeeld omdat iemand minder is gaan verdienen vorig jaar.

Als een van deze bezwaren geldt, krijgt u het percentage dat hoort bij de huishoudinkomens tot en met € 41.056.

Gaat u minder verdienen in 2018?

Uw huishoudinkomen over heel 2018 wordt lager dan € 41.056. U kunt dan een verzoek om huurverlaging indienen.

Wat telt mee voor uw huishoudinkomen?

De Belastingdienst heeft ons informatie gegeven over uw inkomen uit 2016. Wij kregen deze informatie in maart 2018. Het huishoudinkomen dat telt is het inkomen van alle bewoners samen op 1 juli 2018. Wie er meetelt, ziet u staan op de verklaring van de Belastingdienst die u kreeg.

Is er iets veranderd en valt u nu in de categorie voor inkomens lager dan € 41.056? Dan kunt u dat laten weten via een bezwaar.

Inkomen van jongeren onder de 23 jaar telt ook mee

Woont uw kind of een inwonende jongere bij u? Hun inkomen telt ook mee voor uw huishoudinkomen. Bij jongeren die op 1 januari nog geen 23 jaar waren (die op of na 1 januari 1995 zijn geboren), telt alleen het gedeelte mee dat boven het minimumloon 2016 (€ 19.758) uitkomt.

Lees meer over Wat gebeurt er met mijn bezwaar?

Hulp nodig?

   WhatsApp: 06 13 22 12 20
   Telefoon: 088 000 89 00
  Contactformulier
   Open: maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur
   Bezoektijden balie: maandag t/m donderdag 13.00-16.30 uur of in de ochtend op afspraak