A A A

Uitleg over uw huurverhoging

De regering bepaalt ieder jaar de maximale huurverhoging. Ymere beperkt bij veel huurders de huurverhoging. Hoeveel uw huur stijgt, hangt af van in welke groep u valt en ons beleid.

Heeft u een lager percentage dan hier staat?

Dat kan kloppen. De belangrijkste redenen waarom we soms een lager percentage rekenen:

  • De maximale huur die we voor de woning willen vragen is (bijna) bereikt
  • Er speelt iets bijzonders in de woning of het gebouw, bijvoorbeeld een renovatie

Groep 1, maximaal 4,1%

U hoort tot deze groep als op 1 juli 2019:

  • uw huishoudinkomen (van alle bewoners op 1 juli 2019) in 2017 € 42.436 of minder was
  • iemand in uw huishouden AOW-gerechtigd is
  • uw huishouden uit 4 personen of meer bestaat
  • iemand in uw huishouden chronisch ziek is of een beperking heeft

Ymere rekent meestal een lagere huurverhoging dan 4,1%

We kijken daarbij naar de hoogte van de huurprijs. Hoe hoger uw huurprijs al is, hoe lager de huurverhoging.

Percentages Ymere voor groep 1
Netto huur voor 1 juli 2019Percentage
Meer dan € 720 0%
Van € 651 tot € 720 0%
Van € 607 tot € 651 0,3%
Van € 512 tot € 607 2,9%
Van € 424 tot € 512 3,6%
Minder dan € 424 4,1%

Groep 2, maximaal 5,6%

U hoort tot deze groep als:

  • uw huishoudinkomen in 2017 hoger was dan € 42.436

Uw huurprijs en waar u woont bepalen uw percentage

Ymere rekent niet bij alle huurders uit groep 2 een huurverhoging van 5,6%. Het percentage is vooral afhankelijk van hoe populair het gebied is waar u in woont. Ook kijken we naar hoe hoog uw huurprijs al is. Hoe hoger de huurprijs, hoe lager de verhoging.

Percentages van Ymere voor groep 2
MarktgebiedNetto huur voor 1 juli 2019 minder dan € 720€ 720 - € 804€ 804 - € 832€ 832 - € 9970Meer dan € 997
Minder populair gebied 5,6% 1,6% 0% 0% 0%
Gemiddeld populair gebied 5,6% 5,3% 1,6% 1,6% 0%
Zeer populair gebied 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 0%

Bekijk in welk marktgebied u valt

Hoger dan € 720 mag

Sommige huurders denken dat een sociale huurwoning niet meer dan € 720 euro mag kosten. Dat geldt alleen als grens bij de start van de huur. Daarna mag de huur stijgen tot de maximale huur volgens de puntentelling. Maar bij een deel van onze woningen stoppen we met verhogen voordat de maximale huur is bereikt. Lees meer over de puntentelling en de maximale huurprijs die Ymere vraagt.

Groep 3: maximaal 3,1%

U hoort tot deze groep als:

  • u een een tijdelijke woonruimte, kamer, woonwagen of woonwagenstandplaats huurt

Voor deze huurders is de huurverhoging maximaal 3,1%.

Hulp nodig?

Neem contact met ons op, maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 uur

   WhatsApp: 06 13 22 12 20 
    Telefoon: 088 000 89 00