A A A

Verzoek om huurverlaging

Huurt u een sociale huurwoning? Dan kunt u soms een verzoek om huurverlaging doen. Dat mag gedurende het hele jaar, ook ná de bezwaarperiode van de huurverhoging.

Op deze pagina

Om deze redenen kunt u een verzoek om huuverlaging doen:

U kreeg een hogere huurverhoging en uw huishouden of inkomen is veranderd

Uw inkomen is gedaald of er is iets veranderd in uw huishoudsamenstelling. U zou daardoor nu een lagere huurverhoging hebben gekregen.

Deze huurverlaging gaat niet met terugwerkende kracht in, maar op de 1e van de maand nadat we uw verzoek hebben gekregen. Bijvoorbeeld: aanvraag op 28 augustus, huurverlaging gaat in op 1 september.

Tip: vraag direct huurverlaging aan als er iets veranderd is. Dan kunnen we de huur snel voor u aanpassen.

Aanvragen

Stuur een brief aan Ymere, Team Huurprijs, Postbus 23663, 1100 ED Amsterdam. Zet in de brief waarom u de huurverlaging aanvraagt en voeg de onderstaande documenten toe. U hoort binnen 4 weken of we akkoord zijn met de huurverlaging

Iemand in uw huishouden is minder gaan verdienen

Voeg deze documenten toe bij uw brief:

  • inkomensverklaringen van alle bewoners over 2017 en 2018. U kunt ze aanvragen via de BelastingTelefoon: 0800 0543 of via mijn.overheid.nl
  • inkomensgegevens van alle bewoners over 2019, vanaf 1 januari tot het moment dat u de aanvraag doet. Bijvoorbeeld salarisstroken of pensioenoverzichten

Iemand in uw huishouden is weggegaan of overleden

Voeg deze documenten toe bij uw brief:

  • inkomensverklaringen van alle achtergebleven bewoners over 2017 en 2018. U kunt ze aanvragen via de BelastingTelefoon: 0800 0543 of via mijn.overheid.nl
  • inkomensgegevens van alle bewoners over 2019, vanaf 1 januari tot het moment dat u de aanvraag doet, bijvoorbeeld salarisstroken of pensioenoverzichten
  • een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) van uw gemeente waaruit blijkt hoeveel bewoners er nu op uw adres staan ingeschreven

Iemand in uw huishouden heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt

Voeg deze documenten toe bij uw brief:

  • een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) van uw gemeente waaruit blijkt dat er iemand in uw huishouden de pensioengerechtigde leeftijd heeft

Uw huishouden bestaat nu uit 4 personen of meer

Voeg deze documenten toe bij uw brief:

  • een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) van uw gemeente waaruit blijkt hoeveel bewoners er nu op uw adres staan ingeschreven

Naar boven

Uw huurprijs is hoog in verhouding tot uw inkomen

Wij kijken naar een betaalbare huur volgens de Belastingdienst. Wij verlagen de huur als dit bij u speelt:

  • Met uw inkomen komt u in aanmerking voor huurtoeslag, maar de huurprijs is te hoog om huurtoeslag aan te vragen. Op toeslagen.nl kunt u dit narekenen.

Deze huurverlaging gaat niet met terugwerkende kracht in, maar op de 1e van de maand nadat we uw verzoek hebben gekregen. Bijvoorbeeld: aanvraag op 28 augustus, huurverlaging gaat in op 1 september.

Aanvragen

Stuur een brief aan Ymere, Team Huurprijs, Postbus 23663, 1100 ED Amsterdam. Voeg inkomensgegevens van alle bewoners over 2019, vanaf 1 januari tot het moment dat u de aanvraag doet. Bijvoorbeeld salarisstroken of pensioenoverzichten. U hoort binnen 4 weken of we akkoord zijn met de huurverlaging.

Naar boven

De puntentelling van uw woning klopt niet of u betaalt meer dan de maximale huur volgens de puntentelling

U kunt uw punten narekenen met de Huurprijscheck van de Huurcommissie.

Als u om deze reden huurverlaging aanvraagt, gaat de huurverlaging in 2 maanden nadat we uw verzoek hebben gekregen.

Aanvragen

Stuur een brief aan Ymere, Team Huurprijs, Postbus 23663, 1100 ED Amsterdam. Stuur de de ingevulde Huurprijscheck van de Huurcommissie mee. U hoort binnen 4 weken of we akkoord zijn met de huurverlaging.

Naar boven

Hulp nodig?

Neem contact met ons op, maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 uur

   WhatsApp: 06 13 22 12 20 
    Telefoon: 088 000 89 00