A A A

Verzoek om huurverlaging

Icoon Huur betalenHuurt u een sociale huurwoning? Dan kunt u soms een verzoek om huurverlaging doen.

Om deze redenen kunt u een verzoek om huurverlaging doen:

 • U kreeg een inkomensafhankelijke huurverhoging, en na 1 juli 2017 is iemand in uw huishouden:
  • minder gaan verdienen
  • weggegaan of overleden 
  • pensioengerechtigd geworden
  • erbij gekomen, zodat u nu met 4 personen of meer bent
 • De puntentelling van uw woning klopt niet of u betaalt meer dan de maximale huur volgens de Puntentelling van de Rijksoverheid

U kunt op ieder moment in het jaar vragen om huurverlaging. De huurverlaging gaat niet met terugwerkende kracht in, maar 2 maanden nadat wij uw verzoek hebben ontvangen.

Tip: vraag direct huurverlaging aan als er iets veranderd is. Dan kunnen we de huur snel voor u aanpassen.

Aanvragen

Stuur een e-mail aan huurverhoging@ymere.nl. U kunt ook een brief sturen aan Ymere, Team Bezwaar Huurverhoging, Postbus 2412, 1000 CK Amsterdam. U hoort binnen 4 weken of we akkoord zijn met de huurverlaging.

Stuur deze documenten mee met uw aanvraag:

Iemand in uw huishouden is minder gaan verdienen

 • inkomensverklaringen van alle achtergebleven bewoners over 2015 en 2016. U kunt ze aanvragen via de BelastingTelefoon: 0800 0543 of via mijn.overheid.nl
 • inkomensgegevens van alle bewoners over 2017, vanaf 1 januari tot het moment dat u de aanvraag doet. Bijvoorbeeld salarisstroken of pensioenoverzichten

Iemand in uw huishouden is weggegaan of overleden

 • inkomensverklaringen van alle achtergebleven bewoners over 2015 en 2016. U kunt ze aanvragen via de BelastingTelefoon: 0800 0543 of via mijn.overheid.nl
 • inkomensgegevens van alle bewoners over 2017, vanaf 1 januari tot het moment dat u de aanvraag doet, bijvoorbeeld salarisstroken of pensioenoverzichten
 • een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) van uw gemeente waaruit blijkt hoeveel bewoners er nu op uw adres staan ingeschreven

Iemand in uw huishouden heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt

 • een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) van uw gemeente waaruit blijkt dat er iemand bij u woont die de pensioengerechtigde leeftijd heeft

Uw huishouden bestaat uit 4 personen of meer

 • een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) van uw gemeente waaruit blijkt hoeveel bewoners er nu op uw adres staan ingeschreven

De puntentelling klopt niet of u betaalt meer dan de maximale huur

 • de puntentelling zoals die volgens u moet zijn. U kunt uw puntentelling en maximale huurprijs zelf narekenen op de site van de Huurcommissie

Hulp nodig?

   WhatsApp: 06 13 22 12 20
   Telefoon: 088 000 89 00
  Contactformulier
   Open: maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur