A A A

Samen huren

Icoon HuurovereenkomstU kunt samen in een woning wonen maar niet iedereen die in de woning woont is ook huurder.

Huurders en medebewoners

De naam van de huurder staat op de huurovereenkomst. De huurder is verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het betalen van de huur en het voorkomen van overlast. De huurder heeft huurbescherming en alle overige rechten en plichten van het huurrecht.

Op de huurovereenkomst kunnen maximaal 2 namen van huurders staan.

Staat uw naam niet op de huurovereenkomst? U bent dan medebewoner en geen huurder. Het inkomen van een medebewoner kan wel meetellen als u een nieuwe woning gaat huren en bij de huurverhoging voor een sociale huurwoning. Als de huurder verhuist of overlijdt, dan kan de medebewoner meestal niet in de woning blijven.

U moet de woning altijd zelf bewonen

U mag de woning niet aan iemand anders verhuren (onderhuur) of iemand anders in de woning laten wonen. Dat is Woonfraude, u kunt dan uw woning kwijtraken. U mag in sommige gevallen wel tijdelijk iemand op uw woning laten passen. Dat moet u aanvragen bij Ymere, lees meer bij Huisbewaring.

Trouwen en geregistreerd partner

Als u trouwt dan bent u automatisch ook huurder van de woning. Dit is ook zo bij een geregistreerd partnerschap. Dat heet ook wel 'wettelijk medehuurderschap'. Het is belangrijk dat u uw partner als medehuurder aanmeldt bij Ymere. Wij zetten de naam van uw partner dan op de huurovereenkomst. Zo kan uw partner ook zaken bij ons melden of aanvragen.

Ik wil mijn partner aanmelden als medehuurder
(bij trouwen of geregistreerd partnerschap)

Let op: een samenlevingscontract is niet hetzelfde als een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Heeft u een samenlevingscontract? Kijk dan bij 'Samenwonen'.

Samenwonen met uw partner

U hoeft geen toestemming te vragen aan Ymere als uw partner bij u komt wonen. Maar: uw partner is niet automatisch ook huurder. Ook niet als u een samenlevingscontract heeft. Na 2 jaar samenwonen kunt u wel aanvragen of uw partner ook huurder kan worden.

U kunt ook van te voren al de naam van uw partner aan ons doorgeven. Dat kan handig zijn als u later medehuurderschap wil aanvragen.

Tip: Wilt u uitproberen of samenwonen bevalt? Kijk dan eens bij de informatie over ‘proef samenwonen’ bij Huisbewaring.

Ik wil medehuurderschap aanvragen
(bij samenwonen)

Samenwonen met iemand anders dan uw partner

Dit is niet toegestaan. 

Kinderen

Als u kinderen krijgt, hoeft u dit niet aan ons door te geven.

Heeft uw kind ergens anders gewoond en komt uw zoon of dochter weer bij u wonen? U hoeft geen toestemming te vragen aan Ymere en u hoeft dit niet aan ons door te geven.

Kinderen zijn geen huurder maar medebewoner. Kinderen kunnen ook na 2 jaar meestal geen huurder worden. De relatie is niet ‘duurzaam’ omdat ouders en kind niet de bedoeling hadden om altijd bij elkaar te blijven wonen.

Scheiden bij trouwen of geregistreerd partner

U moet dit aan ons doorgeven zodra de scheiding definitief is. De scheiding is definitief als uw advocaat de scheiding heeft ingeschreven bij de gemeente. U krijgt daar een brief over van uw advocaat.

De huurder die achterblijft, moet moet ook alleen aan de voorwaarden van de woning kunnen voldoen, bijvoorbeeld mindervalide zijn of 65+. 

Ik wil doorgeven dat wij gescheiden zijn

Uit elkaar bij samenwonen

Bij 2 huurders:

Gaan 2 huurders uit elkaar? Dit moet u aan ons doorgeven. De huurder die vertrekt, doet afstand van de woning. Is het een woning met bijzondere voorwaarden, bijvoorbeeld een woning voor 65+ of mindervaliden? De huurder die achterblijft moet dan wel aan de voorwaarden van de woning kunnen voldoen.

Ik wil doorgeven dat wij uit elkaar zijn

Bij een huurder en een medebewoner:

Gaan een huurder en een medebewoner uit elkaar dan blijft de huurder in de woning. De medebewoner heeft geen rechten op de woning.

Overlijden

Bij 2 huurders:

Als de ene huurder komt te overlijden, bekijken wij of de andere huurder in de woning kan blijven wonen. Dat kan bijna altijd. Een uitzondering is bijvoorbeeld een MIVA-woning speciaal voor een huurder met een handicap.

Het overlijden van een huurder moet u aan ons doorgeven.

Bij een huurder en een medebewoner:

Overlijdt de huurder? Alleen een medebewoner die partner was van de huurder kan de huurovereenkomst overnemen. De medebewoner moet wel minstens 2 jaar in de woning wonen en als partner een huishouding hebben gedeeld met de huurder. 

Het overlijden van een medebewoner hoeft u niet te melden bij Ymere.

Voor nabestaanden:

Overlijdt de huurder en bent u nabestaande? Dan zijn de volgende punten goed om te weten voor u:

 • U mag elke dag van de maand opzeggen. U hoeft dus niet te wachten tot de laatste of eerste dag van de maand. De laatste dag van de huurovereenkomst moet wel een werkdag zijn, het mag geen dag in het weekend zijn of een feestdag.
 • De opzegtermijn is minstens 1 maand.
 • De huurtermijn eindigt van rechtswege na de tweede volle kalendermaand na datum van overlijden
 • De huur moet betaald worden tot en met de laatste dag van de huurovereenkomst. Het kan zijn dat de huur voor de hele maand al is afgeschreven. We betalen de huur terug voor de dagen dat er niet meer bij ons wordt gehuurd. We maken het bedrag over na de eindafrekening. De eindafrekening krijgt u als nabestaande binnen 6 weken na de laatste dag van de huurovereenkomst.
 • In de regel komen we op de laatste dag van de huurovereenkomst op de woning langs voor de eindinspectie. Dan levert u ook de sleutels in.
 • Bij de voorinspectie kunt u de akte van overlijden aan de woonmakelaar geven

Als u hier de woning opzegt, vragen wij u als nabestaande later nog om een handtekening onder de opzegging.

Ik wil doorgeven dat een huurder is overleden

Wilt u liever een brief sturen? Zet hier dan in:

 • Het adres van de woning die u opzegt en per wanneer u opzegt
 • Het postadres
 • De handtekening van de nabestaande/erven
 • Dee akte van overlijden 

Stuur de brief naar: Ymere, Wonen en verhuur, Afdeling Ondersteuning en specialisten, Postbus 2412, 1000 CK Amsterdam

Inwonende kinderen

Ymere kan maatwerk toepassen:

 • voor achterblijvende volwassen inwonende kinderen die al vanaf hun geboorte op de huurwoning hebben gewoond
 • voor achterblijvende volwassen inwonende kinderen die voor langdurige mantelzorg naar het ouderlijk huis zijn verhuisd én hun sociale huurwoning hebben opgegeven

Voor de voorwaarden en regels neemt u contact op met de afdeling Bijzondere toewijzing.

Hulp nodig?

Neem contact met ons op, maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 uur

   WhatsApp: 06 13 22 12 20 
    Telefoon: 088 000 89 00