A A A

Woningruil

Icoon HuurovereenkomstBent u huurder? Dan kunt u uw woning ruilen voor een andere huurwoning.

De woningen mogen in andere gemeenten staan en van andere woningcorporaties of verhuurders zijn.

Nieuwe huurprijs bij woningruil

Bij woningruil maken we een nieuw contract voor uw 'ruilpartner'. Het kan zijn dat we een sociale huurwoning gaan verhuren als vrije sector woning. Ook de huurprijs kan veranderen. 

De nieuwe huurprijs voor een sociale huurwoning bepalen we op basis van het inkomen van uw ruilpartner en het aantal nieuwe bewoners, zie de regels van Passend toewijzen. De nieuwe huurprijs voor een vrije sector woning bepalen we op basis van de marktprijs, dat doen we tijdens de inspectie van uw woning.

Voorwaarden voor de woningruil

U moet aan voorwaarden voldoen om uw woning te mogen ruilen. Dat zijn in elk geval deze voorwaarden:

 • Alle huurders (zie Samen huren) zijn akkoord met de ruil
 • U gaat echt in het andere huis wonen
 • U heeft altijd uw huur betaald
 • De ruilpartner moet de woning mogen huren en mag bijvoorbeeld niet te veel inkomen hebben (zie sociale huurwoningen) of te weinig inkomen hebben (zie vrije sector huurwoningen)
 • Uw woning moet technisch in orde zijn


Het kan zijn dat de andere verhuurder extra eisen stelt. Soms moet ook de gemeente nog akkoord gaan.

Let op: wilt u een woning met veel kamers (4 of meer kamers) gaan huren? In veel gemeentes mag u deze woningen alleen huren als uw huishouden uit 4 personen of meer bestaat. De regels van uw gemeente staan in de huisvestingsverordening.

Woningruil aanvragen

 • U zoekt een ruilpartner, bijvoorbeeld via de app Huisjehuisje
 • Bekijk elkaars woningen goed. Met woningruil huurt u een woning zoals die nu is. Het is dus belangrijk dat u en uw ruilpartner goed weten hoe de woningen er aan toe zijn. Vraag bijvoorbeeld of u meubels mag verplaatsen als de woning erg vol staat.
 • Wilt u allebei nog steeds van woning ruilen? Vraag dan woningruil bij ons aan. Vraag ook bij de verhuurder van uw ruilpartner woningruil aan.  

Ik en mijn ruilpartner willen woningruil aanvragen

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

 • U krijgt een e-mail waarin staat welke documenten we van u nodig hebben en hoe u ze naar ons kunt opsturen. Stuur ook de documenten die nodig zijn naar de andere verhuurder. We controleren de gegevens.
 • Voordat we akkoord gaan, inspecteren we uw woning samen met u en de ruilpartner. Daarna hoort u van Ymere of de woningruil door kan gaan. We leggen vast hoe de woning er nu uit ziet, zodat duidelijk is wat uw ruilpartner gaat huren. U, uw ruilpartner en Ymere tekenen hiervoor.
 • U zegt de huur van uw woning op. En u ondertekent met de nieuwe verhuurder uw nieuwe huurcontract.
 • Uw ruilpartner zegt de huur op van zijn woning. We ondertekenen met uw ruilpartner een nieuw huurcontract. Het nieuwe huurcontract gaat altijd in op de 1e van de volgende maand. Uw ruilpartner tekent ervoor om minstens 1 jaar in de woning te blijven wonen. 
 • Heeft u een inschrijving bij Woningnet of Mijn Woonservice? Nadat u geruild heeft met een woning in de regio Haarlem, Weesp of Almere, vervalt uw inschrijfduur.

Let op: de woningruil duurt in totaal ongeveer 10 weken. U mag pas in de andere woning gaan wonen, als u allebei een nieuw huurcontract heeft.

Hulp nodig?

Neem contact met ons op, maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 uur

   WhatsApp: 06 13 22 12 20 
    Telefoon: 088 000 89 00