A A A

Woonfraude

Icoon HuurovereenkomstWij verhuren een woning aan een huurder zodat hij er zelf in kan wonen. Het is woonfraude als de huurder:

  • de woning niet bewoont;
  • de woning aan een ander verhuurt (onderhuur), ook bijvoorbeeld aan toeristen via Airbnb;
  • de woning niet (alleen) gebruikt om in te wonen maar voor andere (bedrijfs)activiteiten zoals het kweken van hennep (wiet) of voor prostitutie.


Lees meer over het herkennen en melden van hennepkwekerijen.

Woonfraude melden

Denkt u dat iemand woonfraude pleegt in een woning van Ymere? Geef dit aan ons door. We doen onderzoek naar uw melding.

Ik wil woonfraude melden

U blijft anoniem als u meldt dat u denkt dat iemand fraude pleegt. U hoeft ook niets te bewijzen want wij starten ons eigen onderzoek. U mag uw contactgegevens wel doorgeven. Wij kunnen u dan vragen om extra informatie en u op de hoogte houden.

Ymere pakt woonfraude aan

Ymere vindt het belangrijk om woonfraude aan te pakken want:

  • woningzoekenden moeten vaak lang wachten op een woning. Het is niet eerlijk als mensen voordringen door in de woning van iemand anders te gaan wonen. Of als iemand zijn woning niet bewoont.
  • sociale huurwoningen hebben een lage huur omdat de huurder geen hoge huur kan betalen. Het klopt niet dat de huurder winst maakt op het verhuren van de woning.
  • de woningen zijn vaak niet geschikt voor de (illegale) andere activiteiten. Zo kunnen hennepkwekerijen zorgen voor brandgevaar, lekkages en schimmel.
  • de ongewenste bewoners maken zich vaak weinig zorgen om de buurt. Ze veroorzaken overlast of een onveilig gevoel.


Let op: dit wil niet zeggen dat er nooit iemand anders dan de huurder in een woning mag wonen. Huisbewaring (iemand die met toestemming van Ymere tijdelijk op de woning past) is wel toegestaan.

Wat doet Ymere?

Ymere doet zelf onderzoek naar de woonfraude. Als wij de woonfraude kunnen vaststellen dan vragen wij de rechter om de huurovereenkomst te beëindigen. De huurder(s) en de medebewoner(s) raken de woning kwijt. Er kan ook een forse boete opgelegd worden.

Hulp nodig?

Neem contact met ons op, maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 uur

   WhatsApp: 06 13 22 12 20 
    Telefoon: 088 000 89 00