laatste update: woensdag 18 januari 2023

Informatie over het prijsplafond en compensatie over het jaar 2023 bij blokverwarming

Bij blokverwarming worden meerdere huizen verwarmd door dezelfde ketel. Deze huishoudens hebben geen eigen contract. U heeft geen eigen contract als u een voorschot betaalt voor gas, warmte en of stroom via uw servicekosten. 

Het prijsplafond voor huishoudens met blokverwarming geldt alleen voor het privé-verbruik. 

 

Dit is wat we nu weten

Deze huishoudens worden gecompenseerd met een vast bedrag voor gas, warmte en of stroom. Met dit bedrag wil de overheid huishoudens met blokverwarming hetzelfde voordeel bieden als huishoudens met een eigen aansluiting. In dit bedrag is ook de vergoeding van 2x € 190 opgenomen die huishoudens met een eigen aansluiting hebben gekregen in november en december 2022. 

De hoogte van het bedrag verschilt per situatie

De genoemde bedragen zijn nog niet zeker. De overheid kijkt over een half jaar of de bedragen aangepast moeten worden. Het kan zijn dat het bedrag dat u krijgt misschien lager of hoger wordt. Deze bedragen worden verrekend met de jaarafrekening 2023. Deze krijgt u in 2024.

 

U woont in een zelfstandige woning (eigen toegang en eigen keuken, douche en toilet).

Gas of warmte

U krijgt waarschijnlijk een bedrag van € 1100 voor heel 2023 voor warmte of gas.

Stroom

Heeft u ook geen eigen aansluiting voor uw privé-stroomverbruik?  Dan krijgt u waarschijnlijk ook een bedrag voor stroom van € 925 voor heel 2023. Goed om te weten: betaalt u via de servicekosten een voorschotbedrag voor stroom voor uw privé-verbruik? En was u op 1 november en of 1 december 2022 huurder van Ymere? Een deel daarvan (€ 190 of € 380) heeft u vorig jaar van ons ontvangen. Dit bedrag wordt afgetrokken van € 925.

U woont op kamers of in een woongroep (onzelfstandige woning)

U krijgt een lager bedrag omdat het verbruik van één kamer lager is dan het verbruik van een hele woning.

Gas

U krijgt waarschijnlijk een bedrag van € 330 voor warmte of gas voor heel 2023.

Stroom

Heeft u ook geen eigen aansluiting voor uw privé-stroomverbruik? Dan krijgt u waarschijnlijk ook een bedrag voor stroom van € 277,50 voor heel 2023.

Hoe verrekenen we dit bedrag?  

U betaalt een voorschotbedrag via de servicekosten voor uw stookkosten en of stroom

In het bepalen van uw voorschotbedrag voor 2023 hebben we al rekening gehouden met het prijsplafond voor mensen met een blokaansluiting. Wij verrekenen de bedragen voor gas, warmte en of stroom via de jaarafrekening 2023. Deze krijgt u in 2024.
Heeft u vragen over uw voorschotbedrag voor de stookkosten of stroomverbruik in uw woning? Op onze pagina Stookkosten geven we antwoord op de meestgestelde vragen. 

U betaalt géén voorschotbedrag via de servicekosten voor uw stookkosten en stroom maar u heeft ook geen eigen contract.

Dan woont u waarschijnlijk in een woongroep en betaalt één bewoner de energierekening. U ontvangt van die persoon het bedrag. Bent u de persoon in de woongroep die de energierekening betaalt? Dan moet u de bedragen zelf aanvragen en verdelen onder de bewoners omdat u de contracthouder bent. Het aanvragen gaat via de Belastingdienst.

Alleen de contracthouder kan de bedragen opvragen

Dat zijn organisaties of personen die een contract hebben afgesloten bij de energieleverancier. Als u in uw servicekosten een voorschotbedrag betaalt voor uw stookkosten en of stroom voor uw woning dan zijn wij de contracthouder omdat wij een contract hebben met de energieleverancier. Behalve als u in een VvE-woongebouw woont (koop en huur). Dan heeft het VvE-bestuur een contract met de energieleverancier en zijn zij de contracthouder. Wij krijgen de bedragen van het VvE-bestuur en u ontvangt het dan weer van ons. 

We houden de ontwikkelingen in de gaten. Zodra we meer weten over de precieze uitvoering van de regeling, plaatsen we een update op deze pagina. 

Voor huishoudens met een eigen aansluiting werkt het prijsplafond anders. Wij leggen u graag uit hoe het prijsplafond met een eigen aansluiting werkt.

 

 

Antwoorden op meest gestelde vragen

Nee. Het prijsplafond geldt alleen voor uw privé-verbruik. Kosten voor bijvoorbeeld verlichting in trappenhuizen vallen hier niet onder.

Nee. Het prijsplafond geldt alleen voor uw privé-verbruik. Kosten voor bijvoorbeeld verlichting in garages vallen hier niet onder.

Nee. We adviseren om uw voorschotbedrag te verhogen. Anders is de kans groot dat u bij de jaarafrekening een bedrag moet bijbetalen.

U kunt dit aanvragen via MijnYmere.

Let op: het prijsplafond geldt  niet voor stroom dat wordt gebruikt in algemene ruimtes of parkeergarage. Daardoor is in 2023 de prijs van stroom 3x hoger dan in 2022.

 

Ja. Maar alleen u een eigen contract heeft voor stroom, warmte of gas.

Geef dit op tijd aan bij uw energieleverancier. De meeste energieleveranciers bieden hulp bij het vinden van een oplossing. 

U kunt ook aan de slag met Geldfit. Hier vindt u hulp als u er zelf niet meer uitkomt. Veel bedrijven zijn daarbij aangesloten. Ymere ook. Kijk op www.geldfit.nl/ymere

Heeft u vragen over het betalen van uw huur? Neem dan direct contact met ons op.

Dat hoeft niet. Voor de huurtoeslag geeft u uw rekenhuur door. Met rekenhuur bedoelen wij de kale huur (ook wel netto huur genoemd) plus een aantal servicekosten. Het gaat dus niet om alle servicekosten. Het voorschotbedrag voor stroom algemene ruimte telt mee voor de rekenhuur. U mag voor dit deel maximaal € 12 opgeven bij de Belastingdienst. Controleer bij de Belastingdienst welk bedrag u heeft opgegeven voor stroom algemene ruimte. Is dit bedrag lager dan € 12 en gaat u uw voorschotbedrag verhogen? Dan kunt het nieuwe bedrag doorgeven aan de Belastingdienst. U krijgt dan misschien meer huurtoeslag. Als uw rekenhuur hoger wordt en uw inkomen niet verandert, dan krijgt u in ieder geval niet minder.  Let wel: u kunt maximaal € 12 euro doorgeven. Zat u al op € 12 en gaat u uw voorschotbedrag verhogen? Dan hoeft u niets te doen. Uw huurtoeslag blijft hetzelfde.

Voorschotbedragen voor stookkosten (warmte of gas) en stroomverbruik voor in de woning tellen niet mee voor de rekenhuur die u moet opgeven voor de huurtoeslag.

 

Voorschot stookkosten

Betaalt u een voorschot via de servicekosten voor uw privéverbruik voor gas en/of stroom in uw woning? Kijk dan op onze pagina stookkosten voor vragen en antwoorden hierop.

Naar pagina stookkosten

Bespaar op uw verbruik

Zuinig omgaan met energie is de snelste manier om uw energierekening omlaag te krijgen. Op de pagina 'grip op de energierekening' vindt u veel tips om minder energie te verbruiken, maar ook waar u hulp kunt krijgen als u er zelf even niet.

Naar pagina grip op de energierekening