Stookkosten 2023

In sommige gebouwen levert Ymere verwarming en warm water. U heeft dan blokverwarming of stadsverwarming. Uw voorschotbedrag voor stookkosten is per 1 februari 2023 omhoog gegaan. Dat komt omdat de prijs voor gas is gestegen. Op deze pagina vindt u antwoord op de meest gestelde vragen.

laatste update: woensdag 4 januari 2023 (vraag en antwoord toegevoegd)

Antwoorden op de meest gestelde vragen over stookkosten 

Voorschotbedrag 2023 en prijsplafond

We kijken wat uw verbruik is geweest in 2021 (de laatste jaarafrekening) en wat de prijs is voor gas in 2023. We hebben al rekening gehouden met het prijsplafond voor blokverwarming

Ja. Op deze pagina leest u meer informatie over het prijsplafond voor blokverwarming

De prijs van 1 gigajoule is op 1 januari 2023 € 76,45. Deze prijs ligt voor het hele jaar vast. Huishoudens met blokverwarming worden gecompenseerd met een vast bedrag voor gas, warmte en of stroom. Met dit bedrag wil de overheid huishoudens met blokverwarming hetzelfde voordeel bieden als huishoudens met een eigen aansluiting. 

Waarschijnlijk niet. Wij weten niet wat uw verbruik is geweest over het hele jaar. Wij adviseren u het voorschotbedrag te verhogen.

Het gemiddeld jaarverbruik van warmte in Nederland is 37 gigajoule. In de bijlage van Techem of Ista staat wat uw verbruik is geweest in 2021 over de maanden dat u bij ons heeft gehuurd.

U kunt dat verbruik vergelijken met het gemiddelde verbruik in Nederland en bepalen of u het voorschotbedrag moet verhogen.

Nee. Wij kunnen nog geen inschatting maken van uw jaarverbruik. We hebben het voorschotbedrag dat u nu betaalt wel aangepast aan de prijs voor gas of warmte in 2023.

Het gemiddelde jaarverbruik van warmte in Nederland is 37 gigajoule. Wij schatten dat het voorschotbedrag ongeveer € 200 zal zijn. Als uw voorschotbedrag veel lager is dan dit bedrag, dan adviseren we u om uw voorschotbedrag zelf te verhogen, nadat wij u hebben geinformeerd over uw nieuwe voorschotbedrag.

Wanneer u de jaarafrekening van 2022 ontvangt, kunt u altijd nog bepalen of u het voorschotbedrag wilt verlagen of juist moet verhogen.

 

Via uw eigen energieleverancier betaalt u stookkosten voor het privé-verbruik in uw woning. Het voorschotbedrag dat u betaalt via de servicekosten is voor het verwarmen van de algemene ruimtes in uw woongebouw. Dat is nodig om ervoor te zorgen dat deze algemene ruimte(s) niet te koud worden.

Dat weten we nog niet.  Dat hangt af van de energieprijzen en of er tegen die tijd nog overheidsmaatregelen zijn. U kun in ieder geval altijd via MijnYmere zelf een aanvraag doen voor het verhogen of verlagen van uw voorschotbedrag.  

Andere vragen

Dat kunt u helaas niet weten, omdat u geen inzicht heeft in uw verbruik. Wij zijn geen energieleverancier. We berekenen alleen de kosten door. We zijn op dit moment aan het onderzoeken hoe we het mogelijk kunnen maken dat u inzicht krijgt in uw verbruik.

U kunt wel op basis van uw laatste jaarafrekening (2021) en uw jaarverbruik (2021) zien of u meer verbruikt dan het basisverbruik. Wat u verbruikt kunt u zien in de bijlage van Techem of Ista. Deze sturen we mee met de jaarafrekening.

Wat uw jaarverbruik is, staat vermeld in de bijlage van Techem of Ista. Deze sturen we mee met de jaarafrekening. De laatste jaarafrekening die u van ons heeft gekregen is die van 2021.

De jaarafrekening van 2022 is nog niet beschikbaar. We streven ernaar om de jaarafrekening van 2022 vóór 1 juli 2023 naar u te versturen.

 

U kunt uw jaarafrekening 2021 bekijken in MijnYmere. Wilt u een kopie opvragen van uw verbruik 2021 bijlage van Techem en/of Ista) dan kunt u deze opvragen via MijnYmere.

De jaarafrekening (en jaarverbruik) van 2022 is nog niet beschikbaar. We streven ernaar om de jaarafrekening van 2022 vóór 1 juli 2023 naar u te versturen.

 

Ja, dat kan. U vraagt dit aan via MijnYmere. Maar we adviseren u om dat niet te doen. Als u uw voorschotbedrag verlaagt, dan verwachten wij dat u straks veel moet bijbetalen.

Voorschotbedragen voor service- en/of stookkosten kunnen tijdelijk niet worden aangepast tussen 15 maart 2023 en 30 juni 2023 wegens de jaarlijkse huurverhoging.

Als u in deze periode uw voorschot wilt wijzigen, dan kan de wijziging pas ingaan per 1 augustus 2023. Houdt hiermee rekening. Er is na deze genoemde periode ook (nog) geen mogelijkheid het voorschot met terugwerkende kracht aan te passen.

 

 

Ja, dat kan. U vraagt dit aan via MijnYmere.

Voorschotbedragen voor service- en/of stookkosten kunnen tijdelijk niet worden aangepast tussen 15 maart 2023 en 30 juni 2023 wegens de jaarlijkse huurverhoging.

Als u in deze periode uw voorschot wilt wijzigen, dan kan de wijziging pas ingaan per 1 augustus 2023. Houdt hiermee rekening. Er is na deze genoemde periode ook (nog) geen mogelijkheid het voorschot met terugwerkende kracht aan te passen.

Nee. Maar we adviseren om dat wel te doen anders is de kans groter dat u bij de jaarafrekening een bedrag moet bijbetalen. U vraagt dit aan via MijnYmere.

De prijs van stroom is in 2023 2 x hoger dan in 2022. We hebben rekening gehouden met het bedrag van het prijsplafond. 

 

Waarschijnlijk niet. We adviseren u om het voorschotbedrag te verhogen. U vraagt dit aan via MijnYmere.

Het prijsplafond geldt  niet voor stroom dat wordt gebruikt in algemene ruimtes of parkeergarage. Daardoor is in 2023 de prijs van stroom 3x hoger dan in 2022.

U kunt aan de slag met Geldfit. Hier vindt u hulp als u er zelf niet meer uitkomt. Ymere is daarbij aangesloten. Kijk op www.geldfit.nl/ymere

Kunt u uw huur nu al niet betalen? Neem dan direct contact met ons op. We helpen u graag verder met het oplossen van uw  betaalprobleem.

 

Dat hangt af van de periode waarover er wordt afgerekend. Dat kan per huurder verschillen. Hierbij wordt rekening gehouden wanneer u de woning bent gaan huren.

U kunt in de bijlage van Techem of Ista terugvinden in over welke periode er bij u wordt afgerekend. De bijlage sturen we mee met de jaarafrekening. De laatste jaarafrekening is die van 2021.

We streven ernaar om de jaarafrekening van 2022 vóór 1 juli 2023 naar u te versturen.

Dat hoeft niet. Voor de huurtoeslag geeft u uw rekenhuur door. Met rekenhuur bedoelen wij de kale huur (ook wel netto huur genoemd) plus een aantal servicekosten. Het gaat dus niet om alle servicekosten. Het voorschotbedrag voor stroom algemene ruimte telt mee voor de rekenhuur. U mag voor dit deel maximaal € 12 opgeven bij de Belastingdienst. Controleer bij de Belastingdienst welk bedrag u heeft opgegeven voor stroom algemene ruimte. Is dit bedrag lager dan € 12 en gaat u uw voorschotbedrag verhogen? Dan kunt het nieuwe bedrag doorgeven aan de Belastingdienst. U krijgt dan misschien meer huurtoeslag. Als uw rekenhuur hoger wordt en uw inkomen hetzelfde blijft, dan krijgt u in ieder geval niet minder.  Let wel: u kunt maximaal € 12 euro doorgeven. Zat u al op € 12 en gaat u uw voorschotbedrag verhogen? Dan hoeft u niets te doen. Uw huurtoeslag blijft hetzelfde.

Voorschotbedragen voor stookkosten (warmte of gas) en stroomverbruik voor in de woning tellen niet mee voor de rekenhuur die u moet opgeven voor de huurtoeslag.

 

Alles over het prijsplafond

In 2023 komt een prijsplafond voor gas, warmte en stroom. Dat betekent dat u tot een bepaald verbruik een maximum prijs betaalt­­­­. 

Naar pagina prijsplafond eigen aansluiting

Naar pagina prijsplafond blokverwarming

Bespaar op uw verbruik

Als u minder stroom en gas verbruikt, dan wordt de kans kleiner dat u boven het verbruik van het prijsplafond komt. Wij hebben een aantal tips voor u op een rijtje gezet.

Naar onze bespaartips