Eenmalige huurverlaging

Huurders van een sociale huurwoning met een laag inkomen kunnen dit jaar huurverlaging krijgen. Dit is bepaald in de Wet Eenmalige Huurverlaging 2021. Is uw inkomen in 2021 gedaald en duurt dit al minimaal 6 maanden? Dan kunt u misschien huurverlaging bij ons aanvragen.

Had u in 2019 al een laag inkomen en voldoet u ook aan de andere voorwaarden? Dan krijgt u de huurverlaging automatisch. U heeft hierover in maart een brief van ons gekregen. Is uw inkomen in 2021 gedaald? Doorloop dan onderstaande stappen om te zien of u recht heeft op de eenmalige huurverlaging.

In deze video leggen we uit wat de voorwaarden zijn en waar u op moet letten.

Huurverlaging aanvragen

 1. U woont in een sociale huurwoning. Woont u op kamers? Dan komt u niet aanmerking.
 2. Uw netto huur is hoger dan € 633,25 (huishoudens tot 2 personen) of € 678,66 (huishoudens vanaf 3 personen) . Met netto huur bedoelen we de huur zonder de servicekosten.
 3. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan de inkomensgrens.

  Uw gezamenlijk inkomen is in 2020 gedaald tot onder de inkomensgrens en dit duurt al minstens 6 maanden. Er zijn verschillende inkomensgrenzen. Welke voor u geldt, hangt af van het aantal personen dat bij u woont, en of u of iemand in uw huishouden AOW ontvangt.

  Ontvangt niemand in uw huishouden AOW? Ga dan naar stap 1a en bekijk tabel 1. Ontvangt u of iemand in uw huishouden AOW? Ga dan naar stap 1b en bekijk tabel 2.

Goed om te weten

Als u de huurverlaging krijgt dan geven wij de nieuwe huur door aan de Belastingdienst. Omdat u minder huur gaat betalen krijgt u misschien ook minder huurtoeslag. U krijgt hierover bericht van de Belastingdienst. Maar u gaat er altijd op vooruit en uiteindelijk alsnog minder huur betalen.

Let op: Wanneer u de huurverlaging aanvraagt dan moet u op dat moment minstens 6 maanden lang een laag inkomen hebben. Een voorbeeld: stel dat u in juli huurverlaging aanvraagt. Dan kijkt Ymere naar uw gezamenlijk inkomen van de afgelopen 6 maanden. Dat is in dit voorbeeld:  januari tot en met juni 2021.

Wilt u weten of u met uw gezamenlijk inkomen de afgelopen 6 maanden voldoet aan de inkomensvoorwaarde voor uw huishouden? Deel dan het inkomen in de tabel door twee. Een voorbeeld: stel dat het maximale inkomen € 32.200 bruto per jaar mag zijn. Dan deelt u dit inkomen door twee. Dat is in dit voorbeeld: € 16.100.

Tabel huurverlaging voor huurders die geen AOW ontvangen
Voldoet u aan alle voorwaarden?

Ga verder naar stap 2: verzamel uw documenten. Deze documenten heeft u nodig om te kunnen bewijzen dat uw inkomen is gedaald en met hoeveel personen u in huis woont.

Voldoet u niet aan alle voorwaarden?

U kunt dan geen huurverlaging krijgen via de Wet eenmalige Huurverlaging 2021.

Let op: Wanneer u de huurverlaging aanvraagt dan moet u op dat moment minstens 6 maanden lang een laag inkomen hebben. Een voorbeeld: stel dat u in juli huurverlaging aanvraagt. Dan kijkt Ymere naar uw gezamenlijk inkomen van de afgelopen 6 maanden. Dat is in dit voorbeeld:  januari tot en met juni 2021.

Wilt u weten of u met uw gezamenlijk inkomen de afgelopen 6 maanden voldoet aan de inkomensvoorwaarde voor uw huishouden? Deel dan het inkomen in de tabel door twee. Een voorbeeld: stel dat het maximale inkomen € 32.200 bruto per jaar mag zijn. Dan deelt u dit inkomen door twee. Dat is in dit voorbeeld: € 16.100.

Tabel huurverlaging voor huurders die AOW ontvangen
Voldoet u aan alle voorwaarden?

Ga verder naar stap 2: verzamel uw documenten. Deze documenten heeft u nodig om te kunnen bewijzen dat uw inkomen is gedaald en met hoeveel personen u in huis woont.

Voldoet u niet aan alle voorwaarden?

U kunt dan geen huurverlaging krijgen via de Wet eenmalige Huurverlaging 2021.

Deze documenten moet u verzamelen om te kunnen bewijzen dat uw inkomen is gedaald.

Inkomensgegevens

We hebben de inkomensgegevens nodig van de afgelopen 6 maanden: van uzelf én van alle personen die op dit moment staan ingeschreven op uw adres. Het inkomen van inwonende kinderen tot en met 26 jaar telt niet mee.

Een voorbeeld: stel dat u in juli huurverlaging aanvraagt. Dan hebben wij de inkomensgegevens nodig van de maanden januari tot en met juni 2021.

Wij accepteren alleen de volgende documenten:

 • Loonstroken van (uw) werkgever(s) van de laatste 6 maanden.
 • Ontvangt u of iemand in uw huishouden (ook) uitkeringen? Verzamel dan per uitkering de specificaties van de laatste 6 maanden. Denk aan een werkloosheidsuitkering zoals een WW- of bijstandsuitkering of uitkering bij ziekte zoals een WAO-uitkering.
 • Ontvangt u of iemand in uw huishouden (ook) AOW en/of pensioen? Verzamel dan de specificaties van de laatste 6 maanden.
 • Bent u of is iemand in uw huishouden een ZZP’er? Vraag dan een verklaring van uw boekhouder over het inkomen van de afgelopen 6 maanden.

Let op: we accepteren geen bankafschriften

 • Heeft u alle inkomensgegevens verzameld van u en alle personen die bij u op het adres staan ingeschreven? Als er documenten missen dan kunnen we uw aanvraag helaas niet in behandeling nemen.
 • Als u foto('s) heeft gemaakt van de documenten: is de tekst goed leesbaar?
 • Heeft u het burgerservicenummer (BSN) in alle documenten onleesbaar gemaakt?
 • Om de aanvraag te kunnen doen, heeft u uw contractnummer bij Ymere nodig.

Huurverlaging aanvragen

Let op!
U kunt geen huurverlaging aanvragen via de Wet Eenmalige Huurverlaging als u op kamers woont of een vrijesectorwoning, parkeergarage of bedrijfsruimte huurt.
Huurt u een woning in de vrijesector en is uw inkomen plotseling gedaald? Bekijk dan onze regeling Tijdelijke huurkorting of huurbevriezing.