Huurprijs en huurtoeslag

Per 1 juli verandert voor veel huurders de huurprijs. U krijgt hier vóór 1 mei een brief over. In de brief leest u wat er voor u verandert en hoe hoog uw nieuwe huurprijs is.

Sociale huurprijs mag hoger zijn dan € 737

Sommige huurders denken dat de huur van een sociale huurwoning niet hoger mag zijn dan € 737,14. Dit is alleen zo bij de start van de huur. Daarna mag de huur stijgen tot de maximale huur volgens de puntentelling. Als u per jaar meer verdient dan € 43.574, dan kan de netto huur boven de € 737,14 uitkomen. Let op! Het gaat hier om de netto huur. Dat is de huur zonder servicekosten.

Is uw huur per 1 juli meer dan € 737,14 en is uw inkomen gedaald en nu lager dan € 43.574? Dan kunt u dit aangeven door bezwaar te maken

Huurtoeslag

Als uw huur verandert, kan dat gevolgen hebben voor uw huurtoeslag. U hoeft uw nieuwe huurprijs niet door te geven aan de Belastingdienst. Dat doen wij voor u.

Extra huurtoeslag

Op toeslagen.nl kunt u berekenen of u recht heeft op meer huurtoeslag. De Belastingdienst verandert uw huurtoeslag de rest van 2020 niet. Aan het eind van het jaar maakt de Belastingdienst een definitieve berekening over 2020. Kreeg u te weinig toeslag? Dan maakt de Belastingdienst het bedrag aan u over.

Huurprijs boven de grens voor huurtoeslag

Krijgt u al huurtoeslag? Dan blijft dit zo. Ook al komt uw nieuwe huurprijs boven de huurtoeslaggrens uit. U krijgt geen huurtoeslag voor het deel van uw huur dat boven de grens uitkomt. We proberen te voorkomen dat uw huur stijgt tot boven de grens voor huurtoeslag. Zo geven we geen huurverhoging aan huurders met een inkomen onder de € 43.574 en een netto huur van meer dan € 737,14.

Vraagt u huurtoeslag aan, maar is uw huurprijs te hoog? En komt u met uw inkomen wel in aanmerking voor huurtoeslag? Neem dan contact met ons op. In de meeste gevallen verlagen wij uw huurprijs zodat u toeslag aan kunt vragen.