Tijdelijke huurkorting

Huurt u een woning in de vrijesector en is uw inkomen plotseling gedaald? En kunt u daardoor uw huur niet meer betalen? Dan kunt u misschien een tijdelijke huurkorting bij ons aanvragen.

Goed om te weten

Een tijdelijke huurkorting houdt in dat uw netto huur tijdelijk wordt verlaagd tot een bepaald bedrag. Hoeveel korting u krijgt hangt af van de hoogte van uw huur.

Tijdelijke huurkorting aanvragen

Voorwaarde 1

Het gedaalde inkomen is tijdelijk

 • U woont alleen en uw jaarinkomen was in 2021 niet hoger dan  € 40.765
 • U woont met 2 of meer mensen en uw gezamenlijk jaarinkomen was in 2021 niet hoger dan € 45.014

Let op! de daling van uw inkomen is tijdelijk omdat u bijvoorbeeld even zonder werk zit. Is uw inkomen blijvend gedaald omdat u bijvoorbeeld met pensioen bent gegaan? Dan komt u niet in aanmerking voor een tijdelijke huurverlaging.

Voorwaarde 2

Uw netto huur is minimaal € 763,47
Met netto huur bedoelen we de huur zonder de servicekosten. Ligt uw netto huur tussen de €763,47 en € 1068 dan komt u in aanmerking voor een tijdelijke huurkorting (prijspeil 2022). 

Voorwaarde 3

U bent afgewezen voor een woonkostentoeslag
Uw aanvraag voor een woonkostentoeslag moet afgewezen zijn. Deze voorwaarde geldt als u in aanmerking wilt komen voor een tijdelijke huurkorting.

Heeft u de woonkostentoeslag nog niet aangevraagd? Op deze pagina vindt u meer informatie over de regeling en waar u deze kunt aanvragen.

1. Inkomensgegevens

We hebben de inkomensgegevens nodig van het jaar 2021: van uzelf én van alle personen die op dit moment staan ingeschreven op uw adres. Het inkomen van inwonende kinderen tot en met 26 jaar telt niet mee.

 • Een inkomensverklaring van het jaar 2021. U vraagt deze op bij de belastingdienst. Een kopie van de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2021 is ook goed.


2. Uittreksel ‘Basis Registratie Personen’

U heeft het uittreksel nodig waar op staat vermeld hoeveel personen zijn ingeschreven op uw adres. U kunt dit document aanvragen bij uw gemeente. Dat kan telefonisch en bij sommige gemeenten kan het ook via de website met uw DigiD.

Let op: er zijn verschillende soorten uittreksels. We adviseren u om te bellen met de gemeente en te vragen welk uittreksel u nodig heeft waar het aantal personen op vermeld staat. Dit om te voorkomen dat u het verkeerde uittreksel aanvraagt.

Goed om te weten:

 • Het uittreksel mag niet ouder zijn dan drie maanden.
 • Het opvragen van het uittreksel kost u geld.
 • U ontvangt het uittreksel meestal binnen 3 tot 5 werkdagen.

3. Overige documenten

 • Een bewijs dat uw aanvraag voor een woonkostentoeslag is afgewezen.
 • Heeft u deze regeling nog niet aangevraagd? Op deze pagina vindt u meer informatie over de regeling en waar u deze kunt aanvragen.

 • Heeft u het uittreksel ‘Basis Registratie Personen’ klaarstaan? Op dit uittreksel staat hoeveel personen zijn ingeschreven op uw adres. Staan deze gegevens niet op het uittreksel? Dan kunnen we uw aanvraag helaas niet in behandeling nemen.
 • Als u 1 of meer foto's heeft gemaakt van de documenten: is de tekst goed leesbaar?
 • Heeft u het burgerservicenummer (BSN) in alle documenten onleesbaar gemaakt?
 • Om de aanvraag te kunnen doen, heeft u uw contractnummer bij Ymere nodig.

Tijdelijke huurkorting aanvragen