Puntensysteem en maximale huurprijs

Het puntensysteem van de overheid (ook wel de Woningwaardering) bepaalt de maximale huurprijs voor zelfstandige en onzelfstandige sociale huurwoningen.

Hoeveel punten een woning krijgt hangt van een aantal onderdelen af. Bijvoorbeeld aan de grootte van de woning, de WOZ-waarde en het energielabel van de woning. Alle punten samen bepalen de maximale huurprijs. U krijgt de puntentelling van uw woning ieder jaar bij de brief over de huurverhoging. Dit is wettelijk bepaalt. U kunt de puntentelling narekenen op de website van de Huurcommissie

Maximale huurprijs in huurverhogingsbrief

Vanaf dit jaar staat de maximale huurprijs ook in uw huurverhogingsbrief. De maximale huurprijs wordt elk jaar opnieuw berekend. Hoeveel punten uw woning krijgt wordt onder andere bepaald door de WOZ-waarde. Omdat de WOZ-waarde ieder jaar verandert kan het aantal punten van uw woning hierdoor ook veranderen. Daarom kan de maximale huurprijs elk jaar anders zijn.

De WOZ-waarde

De WOZ-waarde is de waarde die de gemeente geeft aan de woning. U krijgt ieder jaar een brief over de gemeentelijke belastingen, de 'gecombineerde aanslag'. Daarin staat wat de nieuwe WOZ-waarde is. Bij een hogere WOZ-waarde, kan de woning meer punten krijgen.

Klopt de WOZ-waarde niet? Bezwaar maken bij de gemeente

Dat kan tot 6 weken nadat u de brief over de gecombineerde aanslag heeft gekregen. In de brief van uw gemeente staat hoe dit werkt. Komt u er niet uit, neem dan contact op met uw gemeente.

Klopt de puntentelling niet? 

U kunt dan een bezwaar indienen