Regels inkomensafhankelijke huurverhoging

Dit zijn de regels van de overheid voor sociale huurwoningen. 

Uw huishouden heeft een hoger inkomen dan het inkomen van andere huurders. Daarom krijgt u een inkomensafhankelijke huurverhoging. Welke huurverhoging u krijgt hangt af van welke inkomensgrens voor u geldt. Er zijn vier inkomensgrenzen.

Heeft u een standaard huurverhoging gekregen? Meer informatie over deze regels leest u op deze pagina 'Regels standaard huurverhoging'.

Goed om te weten

De regels voor de inkomensafhankelijke huurverhoging zijn sinds 2022 veranderd. Huurders die AOW ontvangen of gezinnen met 4 of meer personen kunnen ook een inkomensafhankelijke huurverhoging krijgen.

 

Zo bepaalt de Belastingdienst uw (gezamenlijk) inkomen in 2021

De Belastingdienst kijkt naar het (gezamenlijk) inkomen dat u had in 2021. De Belastingdienst kijkt hoeveel personen er op dit moment staan ingeschreven op uw adres. En wat hun bruto inkomen was in 2021. Alle inkomens worden bij elkaar opgeteld. En dat is het gezamenlijk bruto inkomen van uw huishouden in 2021. De Belastingdienst geeft nooit door wat uw inkomen is. Wij krijgen alleen te horen onder welke inkomensgrens u valt.

Inkomensgrenzen

Bekijk hieronder de kolom die voor uw huishouden geldt. En bekijk daarna uw inkomensgrens.

U kunt misschien een lagere huurverhoging krijgen

Het kan zijn dat uw (gezamenlijk) inkomen in 2021 lager is dan wat de Belastingdienst heeft berekend. Of u of iemand anders in uw huishouden is vanaf 2022 minder gaan verdienen. 

U kunt op de pagina ‘Bezwaarredenen inkomensafhankelijke huurverhoging’ bekijken of het zinvol is om bezwaar te maken.

Meer over