Uitleg over uw huurverhoging

De regering bepaalt hoeveel de huur ieder jaar mag stijgen. Ymere beperkt bij veel huurders de huurverhoging. Hoeveel uw huur stijgt, hangt af van in welke groep u valt.

U leest op deze pagina meer over de verschillende groepen. In uw verhogingsbrief staat in welke groep u valt. Wij hebben hiervoor gegevens gebruikt van de Belastingdienst.

Heeft u een lager percentage dan hier staat?

Dat kan kloppen. De belangrijkste redenen waarom we soms een lager percentage rekenen:

  • De maximale huur die we voor de woning willen vragen is (bijna) bereikt
  • Er speelt iets bijzonders in de woning of het gebouw, bijvoorbeeld een renovatie

Groep 1, maximaal 5,1 %

U hoort tot deze groep als op 1 juli 2020:

  • uw huishoudinkomen (van alle bewoners) in 2018 € 43.574 of minder was
  • iemand in uw huishouden AOW-gerechtigd is
  • uw huishouden uit 4 personen of meer bestaat
  • iemand in uw huishouden chronisch ziek is of een beperking heeft

Ymere rekent vaak een lagere huurverhoging dan 5,1 %

We kijken daarbij naar de hoogte van de huurprijs. Hoe hoger uw huurprijs is, hoe lager de huurverhoging.

Groep 2, maximaal 6,6 %

U hoort tot deze groep als:

  • uw huishoudinkomen in 2018 hoger was dan € 43.574

Uw huurprijs bepaalt uw percentage

Ymere rekent niet bij alle huurders uit groep 2 een huurverhoging van 6,6 %. We kijken naar hoe hoog uw huurprijs al is. Hoe hoger de huurprijs, hoe lager de verhoging.

Groep 3: maximaal 4,1 %

U hoort tot deze groep als:

  • u een tijdelijke woonruimte, kamer, woonwagen of woonwagenstandplaats huurt.

Voor deze huurders is de huurverhoging maximaal 4,1 %.