Huur opzeggen bij overlijden

Als een huurder overlijdt, kunt u als nabestaande de huur opzeggen. 

Opzeggen door nabestaanden

Als u een nabestaande bent van een huurder, kunt u de huur opzeggen. U mag dit elke dag van de maand doen. U hoeft dus niet te wachten tot de laatste of eerste dag van de maand. De laatste dag moet wel een werkdag zijn. De opzegtermijn is minstens 1 maand.

Via de website

U kunt de huur opzeggen via dit formulier. U kunt dan gelijk aangeven op welke data we langs kunnen komen voor de voorinspectie en eindinspectie.

Per post

Zet in uw brief:

  • het adres van de woning die u opzegt
  • per wanneer u opzegt
  • uw contactgegevens
  • uw handtekening
  • een kopie van de overlijdensakte

U kunt de opzegging versturen naar:

Verhuurondersteuning
Postbus 2412
1000 CK Amsterdam 

Huur opzeggen door niet-nabestaande

Neem telefonisch contact met ons op via 088 000 89 00.

Opleveren van de woning

Een woonmakelaar van Ymere komt op afspraak langs om de woning te inspecteren. Tijdens de voorinspectie stelt Ymere een inspectierapport op waarin staat: 

  • wat u moet verwijderen of veranderen
  • wat u kunt achterlaten
  • wat de kosten zijn voor eventuele reparaties als Ymere die moet uitvoeren

Op de laatste dag van de huur is de eindinspectie in de woning. Dan controleren we of u alles gedaan heeft, wat wij met u hebben afgesproken bij de voorinspectie. Ook levert u de sleutels in. Binnen 6 weken ontvangt u de eindafrekening.