Huurcontract aanpassen bij overlijden

Als een huurder overlijdt, moet dat aan Ymere worden doorgegeven. We passen het huurcontract dan aan. Ymere vraagt altijd om een overlijdensakte. U kunt het huurcontract aanpassen in MijnYmere. 

Huurcontract aanpassen 

Heeft u nog geen MijnYmere-account? Maak dan eerst een account aan. 

Wilt u de huur opzeggen? Klik dan hier.

Bij 2 huurders, beide huurders staan op het contract

Als een van de huurders overlijdt, bekijkt Ymere of de andere huurder in de woning kan blijven wonen. Dat kan bijna altijd.

Bij een huurder en een medebewoner

Als een medebewoner overlijdt, hoeft u dat niet aan Ymere door te geven.

Als de huurder overlijdt, kan alleen een medebewoner die partner van de huurder was het huurcontract overnemen. De medebewoner moet wel minimaal 18 jaar zijn, minstens 2 jaar in de woning wonen en als partner een huishouding hebben gedeeld met de huurder.

Inwonende kinderen

Voor inwonende kinderen van 18 jaar en ouder die vanaf hun geboorte op de huurwoning hebben gewoond en waarvan de ouders zijn overleden, past Ymere maatwerk toe. 

Voor de voorwaarden en regels kunt u contact opnemen met de afdeling Bijzondere Toewijzing.

Als er niemand achterblijft in de woning

Als u een nabestaande bent van een huurder, kunt u de huur opzeggen.