Loden waterleidingen

Sinds 1960 mag er geen lood meer gebruikt worden voor de aanleg van waterleidingen. We gebruiken daarom sindsdien koper of kunststof. Restanten van lood komen nog wel in heel Nederland voor. Ook in woningen van Ymere van voor 1960. Sinds 2019 werken we hard om dit lood op te sporen en te vervangen, omdat loden leidingen schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Wij streven ernaar om alle loden leidingen voor de zomer van 2022 te vervangen. 

Onze uitdaging

Ymere heeft ongeveer 28.000 woningen van voor 1960. De meeste loden waterleidingen daarin vervingen we voor 2019 al na een lekkage, bij eerder onderhoud of een renovatie. Ongeveer 3000 woningen bleken nog loden waterleidingen te hebben. Al deze leidingen worden vervangen. Met het vervangen zijn we tot halverwege 2022 bezig. We hebben nu in bijna 50% van de woningen met lood de waterleidingen vervangen. Iedere week komen daar nog eens 40 nieuwe woningen bij.

Zo weet u of uw woning loden leidingen heeft

Is uw huis gebouwd na 1960? Dan heeft u geen loden leidingen. Als u in een woning van voor 1960 woont, ontving u hierover een brief van ons. Heeft u geen brief ontvangen en twijfelt u over de aanwezigheid van lood? Neem dan contact op met Team Waterleidingen van het Projectbureau Veiligheid en Duurzaamheid via waterleidingen@ymere.nl of 088 080 7575.