Loden waterleidingen

Restanten van loden waterleidingen komen in heel Nederland voor. Loden leidingen werden vroeger vaker gebruikt voor de aanleg van waterleidingen. Waterleidingen van lood worden volgens wettelijke voorschriften sinds 1960 niet meer in huizen ingebouwd.

Schematische weergave liggen loden waterleidingen
Schematisch weergave ligging loden waterleidingen in Amsterdam-Noord

Wat zijn loden leidingen

Loden leidingen werden vroeger gebruikt voor de aanleg van waterleidingen en worden volgens wettelijke voorschriften sinds 1960 niet meer in huizen ingebouwd. Sindsdien gebruiken we koper of kunststof. Wij hebben de meeste loden waterleidingen uit oudere woningen verwijderd en vervangen door waterleidingen van koper of kunststof, bijvoorbeeld na een lekkage, bij eerder onderhoud of renovatie van uw huis. Het is gebleken dat er nog restanten van oude loden waterleidingen voorkomen, die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van het kraanwater. Deze leidingen - soms zijn het korte stukken - zie je vaak niet, want ze liggen in of onder de begane grondvloer of zijn weggewerkt achter bijvoorbeeld leidingsschachten. 

Wat doet Ymere aan loden leidingen?

Ymere onderzoekt haar woningen gebouwd voor 1960. We doen archiefonderzoek, visuele inspecties en laten, indien nodig, watertesten uitvoeren door geaccrediteerde bedrijven. Als er restanten van loden waterleidingen worden aangetroffen, worden bewoners daarover geïnformeerd. Waar het kan, verwijderen we de restanten van loden waterleidingen direct. Elk woongebouw is uniek en vraagt een eigen aanpak. Doe de woningcheck om het bouwjaar van uw huis te zien.

Onderzoek naar verwachting dit jaar klaar

Het opsporen en vervangen van loden leidingen is niet makkelijk. Dat komt omdat de loden leidingen die er nog zijn, vaak op plekken zitten waar je ze niet meteen kunt zien. Ook is de situatie in huizen niet altijd bekend. Het doen van onderzoek kost tijd, want in totaal heeft Ymere ruim 28.000 woningen van voor 1960. Van sommige woningen is nog niet zeker of daar loden leidingen liggen. Die woningen gaan we verder onderzoeken. Als het nodig is om bij een woning of gebouw langs te komen, dan horen bewoners dat uiterlijk eind dit jaar. Bewoners krijgen daar vooraf een brief over. 

Maatregelen in verband met het coronavirus

Door de nieuwe maatregelen voert Ymere op dit moment geen inventarisaties uit. De sanering van loden leidingen gaat wel gewoon door. We voeren de werkzaamheden onder een aantal voorwaarden, om uw gezondheid en die van onze medewerkers te kunnen beschermen. We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM, houden voldoende afstand en werken niet bij ziekte of verkoudheid.

Woningcheck

Vul uw postcode, huisnummer en toevoeging in. U ziet direct of uw woning voor of na 1960 is gebouwd. En of wij uw woning verder moeten gaan onderzoeken.

lodenleidingen

 

Let op: de informatie uit de woningcheck kan verouderd zijn. Als u in een persoonlijk bericht van Ymere informatie heeft gekregen over loden waterleidingen in uw woning, bijvoorbeeld in een brief of een telefoongesprek, kunt u die informatie aanhouden.

Laatst bijgewerkt op: 9 juli 2020