deze pagina is gewijzigd op 20 december, 16:11 uur

Onderzoek loden waterleidingen in Amsterdam-Noord

Woont u in Amsterdam-Noord in de buurten Nieuwendam, Buiksloot, Oostzaan, Gentiaan, Van der Pek, Floradorp of de Latherusbuurt? En bent u huurder bij Ymere of heeft u een woning gekocht van Ymere gebouwd voor 1960? Misschien heeft u dan nog loden waterleidingen in of onder de vloer liggen.

Waterleiding-check

Deze ‘waterleiding-check’ is voor huurders van Ymere of bewoners die een woning van Ymere hebben gekocht in de bovengenoemde buurten in Amsterdam Noord.

Door uw postcode en huisnummer in te vullen kunt u zien welke informatie over loden waterleidingen in uw woning beschikbaar is.

Deze informatie wordt geregeld aangevuld. Indien er nog geen of onvoldoende gegevens beschikbaar zijn, ziet u dat ook.

Wilt u naar aanleiding van de uitslag meer informatie? Neem dan contact met ons op via waterleidingen@ymere.nl.

Kleine looddeeltjes kunnen via deze leidingen in uw drinkwater terecht komen. Dat kan van invloed zijn op de waterkwaliteit en gezondheid. Daarom sporen we nu al deze loden toevoerleidingen op. Zo zorgen wij er voor dat uw drinkwater aan de Nederlandse norm voldoet. We hebben onze huurders en de bewoners van voormalige Ymere-woningen in de buurten Nieuwendam, Buiksloot, Oostzaan, Gentiaan, Van der Pek, Floradorp of de Latherusbuurt een brief gestuurd met meer informatie over waterleidingen in hun huis. Als u deze brief nog niet heeft gehad, krijgt u die binnen enkele dagen.

Soorten waterleiding

Loden waterleidingen worden niet meer gebruikt sinds 1960. In huizen gebouwd voor die periode, vooral vóór 1945, kwamen ze vaak voor. We hebben al heel veel loden waterleidingen in onze huurwoningen vervangen, maar nog niet allemaal. Daarbij gaat het vooral om loden toevoerleidingen. Deze leidingen zie je niet en je kunt er niet bij: ze liggen in of onder de vloer. Een kenmerk van een toevoerleiding is dat meerdere buren erop zijn aangesloten. Soms zijn deze leidingen al (gedeeltelijk) vervangen door waterleidingen van koper of kunststof, bijvoorbeeld na een lekkage, bij eerder onderhoud of renovatie van uw huis. Soms weten we dat zeker, soms ook niet. Daarom sporen we nu al deze loden toevoerleidingen op. Zo zorgen wij er voor dat uw drinkwater aan de Nederlandse norm voldoet. Als we de loden waterleiding vervangen, dan doen we dat op een manier die zo min mogelijk overlast geeft.

Snelheid van vervangen

Het tempo waarin we dit kunnen doen is afhankelijk van de hoeveelheid loden waterleidingen die we vinden en de techniek die we kunnen gebruiken. Dat verschilt per woning, geen enkel huis is hetzelfde. Huurders krijgen van ons een brief als ze in een huis wonen waarvan we weten dat er nog loden toevoerleidingen in de vloer liggen waar drinkwater doorheen stroomt. Dat doen we ook als we dat niet kunnen uitsluiten. Huurders en bewoners in de Tuindorpen Nieuwendam, Buiksloot, Oostzaan en de buurten Floradorp, Gentiaan, Van der Pek en de Latherusbuurt in Amsterdam-Noord zijn al geïnformeerd.

Ik heb een koopwoning

Bent u eigenaar van een koopwoning in Amsterdam-Noord die van Ymere is geweest? Dan is het handig dat wij u kunnen bereiken om informatie te kunnen delen over loden waterleidingen. Graag ontvangen wij uw adres en contactgegevens via waterleidingen@ymere.nl.

Waterleidingcheck

Woont u in Nieuwendam, Buiksloot, Oostzaan, Gentiaan, Van der Pek, Floradorp of de Latherusbuurt in Amsterdam-Noord? Op deze pagina staat een ‘waterleiding-check’ waar u na het invullen van uw postcode en huisnummer kunt zien welke informatie over waterleidingen in uw woning beschikbaar is. Deze informatie wordt geregeld aangevuld. Indien er nog geen of onvoldoende gegevens beschikbaar zijn, ziet u dat ook. 

Aanmelden nieuwsbrief loden waterleidingen

Via onze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en onze aanpak.

Ja, ik ontvang graag de nieuwsbrief

Digitale nieuwsbrieven

Nieuwsbrief nr 2, 13 december 2019

Nieuwsbrief nr 3, 23 december 2019

Nieuwsbrief nr 4, 24 januari 2020

Hieronder staan de meest gestelde vragen en onze antwoorden:

Wat is er aan de hand?

Onder de vloeren en in de fundering van sommige van onze oudere woningen kunnen nog stukken loden waterleidingen liggen. Als door deze toevoerleidingen nog kraanwater stroomt kan dat invloed hebben op de waterkwaliteit. Daarom sporen we ze op. Zo zorgen wij er voor dat uw drinkwater aan de Nederlandse norm voldoet. Als we ze vervangen doen we dat op een manier die zo min mogelijk overlast geeft. Het tempo waarin we dat doen is afhankelijk van het aantal leidingen dat we vinden, de ligging en hoe we ze kunnen vervangen. Bewoners van een huis waarin we vermoeden dat dit het geval is krijgen hierover bericht. Een loden toevoerleiding ligt onder de vloer van een huizenblok en worden gedeeld door verschillende buren. Deze methode is vooral toegepast bij oudere woningen in de Tuindorpen in Amsterdam-Noord. Maar ook woningen in andere oudere buurten en wijken kunnen nog loden toevoerleidingen hebben waar water doorheen stroomt. Dat brengen we in kaart.

Loden waterleidingen worden niet meer nieuw aangelegd sinds 1960. Als water door loden leidingen stroomt kunnen er kleine looddeeltjes losraken. Dat is van invloed op de waterkwaliteit. Voor zuigelingen, kleine kinderen en mensen die daar gevoelig voor zijn kan het ook van invloed zijn op de gezondheid. Daarom hebben we de afgelopen jaren al veel loden waterleidingen vervangen.

Om welke woningen gaat het?

In oudere huizen gebouwd tot 1945 is lood vaak toegepast. Tussen 1945 en 1960 werden steeds vaker andere materialen gebruikt. Sinds 1960 is de aanleg van loden waterleidingen niet meer toegestaan. Bij renovaties en groot onderhoud van oudere woningen hebben we de afgelopen jaren al veel loden leidingen weggehaald en vervangen door leidingen van koper of kunststof.

Als u in een van de tuindorpen in Amsterdam-Noord woont en uw huis is van ná 1960, dan is er geen loden waterleiding gebruikt. Is huis van vóór 1960? Dan is de loden waterleiding vaak al vervangen. Soms weten we dat zeker, soms niet. Dat brengen we nu in kaart. Daar hebben we enige tijd voor nodig. Deze waterleidingen zitten onder de vloer of in de vloerconstructie en je kunt ze niet zien. Soms zijn ze al vervangen, soms niet. We kunnen dus nu nog niet met zekerheid zeggen wat dit voor de kwaliteit van het water uit uw kraan betekent. Zodra we die antwoorden wel hebben, delen we die.

Loden toevoerleidingen zijn destijds bij de bouw van oudere woningen (bouwjaar vóór 1945) in Amsterdam-Noord veel gebruikt. Deze leidingen liggen onder vloer en er kan nog water doorheen stromen. Een toevoerleiding wordt gedeeld met de buren. We doen onderzoek naar woningen in de Tuindorpen Nieuwendam, Buiksloot en Oostzaan. Ook kunnen er nog loden toevoerleidingen liggen in de Gentiaan, Van der Pek, Latherusbuurt en Floradorp.

Het gaat alleen om huizen die gebouwd zijn vóór 1960 (en met name vóór 1945) die mogelijk nog een loden toevoerleiding hebben. Dat brengen we nu in kaart. Daar hebben we enige tijd voor nodig. Deze waterleidingen zitten onder de vloer of in de vloerconstructie en je kunt ze niet zien. Soms zijn ze al vervangen, soms niet. We kunnen dus nu nog niet met zekerheid zeggen wat dit voor de kwaliteit van het water uit uw kraan betekent. Zodra we die antwoorden wel hebben, delen we die. Veel huurders hebben al bericht van ons ontvangen.

Geen enkel huis is hetzelfde. Daarom krijgen al onze huurders in deze wijken een persoonlijk bericht hoe het zit bij hun woning.

Wat doet Ymere hier aan?

We hebben al veel loden waterleidingen vervangen. En daar gaan we mee door. Sommige loden waterleidingen zijn alleen te vervangen als vloeren en muren worden opengebroken. Dat combineren we dan bijvoorbeeld met groot onderhoud, woningverbetering of renovatie of als de woning leeg komt. En soms kun je loden waterleidingen alleen vervangen als alle buren meewerken. Dat is niet altijd het geval. Daarom onderzoeken we nieuwe methoden om bij het vervangen van loden waterleidingen zo weinig mogelijk overlast te veroorzaken. Indien mogelijk sluiten we woningen direct aan op leidingen van waterleidingbedrijf Waternet.

We brengen in kaart bij welke woningen nog loden waterleidingen kunnen liggen waar nog water doorheen stroomt. Deze waterleidingen worden vaak gedeeld met de buren. Als u naast een woning van Ymere woont, dan informeren we u wat dit voor uw woning betekent. Het vervangen van een loden toevoerleiding is gecompliceerd en kan vaak alleen als alle buren meewerken.

Loden waterleidingen kunnen nog in gebruik zijn in woningen van voor 1960 en vooral van voor 1945. We sporen nu (historische) gegevens op om meer te weten te komen. Welke onderhoudswerkzaamheden hebben er de afgelopen tientallen jaren plaatsgevonden? Zijn loden waterleidingen toen vervangen? Waar liggen ze precies? Pas als we dat weten kunnen we een oplossing bedenken. Geen enkel huis of huizenblok is hetzelfde. Dat is mede van invloed op de oplossing. Bijna geen enkele woning is hetzelfde.

Toevoerleidingen zitten in of onder de vloer. Je kunt ze niet zien en zijn niet zonder sloop- en breekwerk te bereiken. Toevoerleidingen vervangen geeft daarom veel overlast. Zo moet de vloer van de buren vaak open gemaakt worden. Wij willen een manier uitproberen die minder overlast voor bewoners geeft.

Een speciaal team is bezig met de voorbereidingen. Zo wordt nu bijvoorbeeld bedacht via welke alternatieve routes woningen kunnen worden aangesloten op de waterleidingen van Waternet. Dat is een technisch uitdagende operatie. We verwachten daar nog geruime tijd mee bezig te zijn voordat we het in de praktijk kunnen uittesten.

Is de proef succesvol? Dan gaan we dat ook bij andere huurhuizen doen.

De ligging van de waterleiding onder de vloer kan per huis of huizenblok verschillen. We kunnen daarom nog geen antwoord geven op de vraag wanneer een loden waterleiding onder de vloer waar nog water doorheen stroomt wordt aangepast.

Dat is bijvoorbeeld mede afhankelijk van het feit of uw woning direct kan worden aangesloten op leidingen van Waternet in de straat of waar de leiding onder uw vloer precies loopt. Dat heeft te maken met hoe we de nieuwe waterleiding kunnen aansluiten op bestaande leidingen in uw woning. Is dat bij de voordeur? In de keuken? Toilet? Of toch op een andere plek?

Zodra het vermoeden er is dat er ergens een loden toevoerleiding aanwezig is, onderzoeken we dat op dezelfde manier als we nu in de Tuindorpen in Amsterdam-Noord doen. En maken we een plan voor het verwijderen van de leidingen.

We proberen u zo goed mogelijk te informeren. Ook over uw persoonlijke situatie. Dat doen we per brief. U kunt ook voor de meest actuele informatie kijken op internet op www.ymere.nl/waterleidingen. U kunt zich hier ook alvast aanmelden voor een digitale nieuwsbrief over loden waterleidingen.

Bewoners die zich zorgen maken over de kwaliteit van het kraanwater kunnen een watertest bij ons aanvragen. Het is niet nodig om bij alle individuele woningen een watertest te doen. We doen op verschillende manieren onderzoek. Met al die gegevens samen krijgen we een goed totaalbeeld van waar nog loden waterleidingen en/of toevoerleidingen kunnen zitten. Naast de individuele meetresultaten gebruiken we informatie van Waternet over de waterloop, doen we blokmetingen bij de eindpunten van de toevoerleidingen en halen we informatie uit ons archief.

De afgelopen periode is hard gewerkt om de situatie in kaart te brengen. Begin 2020 vervangen we loden toevoerleidingen in een aantal proefblokken van 6 á 10 woningen. Zo doen we ervaring op voor het vervangen van loden toevoerleidingen in de rest van de wijk. Uitgangspunt is dat we de werkzaamheden met zo min mogelijk overlast voor bewoners uitvoeren.

Het eerste proefblok aan de Westwouderstraat is al geselecteerd. Bewoners van andere proefblokken krijgen daarover binnenkort bericht. Om de snelheid erin te houden is het belangrijk dat alle bewoners meewerken bij het vervangen van loden toevoerleidingen.

Wat kan ik als huurder doen?

Dat is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

De afgelopen maanden zijn de gezondheidsadviezen door de GGD met betrekking tot lood en gezondheid geregeld geactualiseerd en aangescherpt. Voor het meest actuele advies raden wij u daarom aan contact op te nemen met de GGD in Amsterdam.

https://www.ggd.amsterdam.nl/gezond-wonen/loden-waterleidingen/meest-gestelde-vragen-gezondheid-loden/

Let op: de informatie over lood en gezondheid die u eerder heeft gelezen op onze waterleidingen pagina of die in een oudere brief staat die u van ons heeft gekregen, kan achterhaald zijn!

Voor alle duidelijkheid: heeft u vragen over lood en uw gezondheid neem contact op met de GGD.

Wilt u zekerheid over de kwaliteit van uw drinkwater? Dan checken wij uw adres met onze gegevens. Wij controleren het bouwjaar van uw huis en welke werkzaamheden er de afgelopen 40 jaar hebben plaatsgevonden. Als er dan nog twijfel is, dan laten we uw water testen. Neem daarvoor contact met ons op via waterleidingen@ymere.nl of bel 088 000 89 00. Een gecertificeerd laboratorium voert de test uit. De eerste testen zijn inmiddels uitgevoerd. En daar gaan we mee door. Thuis- of zelftesten geven een onvoldoende betrouwbare uitslag.

Ook Waternet doet onderzoek in de wijk naar de kwaliteit van het drinkwater. We hebben met het waterleidingbedrijf afgesproken de testresultaten uit te wisselen.

Het heeft de voorkeur om woningen direct aan te sluiten op leidingen van Waternet. Bij oudere woningen is dat niet altijd mogelijk. Dat is bijvoorbeeld afhankelijk op welke plek in huis uw water binnenkomt. Of welke effecten dit heeft op de gemeenschappelijke waterleiding die u deelt met uw buren.

We krijgen veel telefoontjes, mail- en whatsapp-berichten van huurders en andere bewoners over loden waterleidingen en hoe het zit bij hun huis. We willen dat de informatie die u krijgt juist en correct is. Vanwege het grote aantal vragen betekent dat dat het soms iets langer duurt dan u van ons gewend bent voordat we u te woord kunnen staan, uw mail of Whatsapp bericht kunnen beantwoorden. We doen ons best om binnen drie werkdagen contact op te nemen.

We organiseren vanaf 6 november per wijk en buurt verschillende inloopbijeenkomsten. Op een moment dat het u uitkomt kunt u langskomen en ons vragen stellen over loden waterleidingen. Ook delen we informatie die we hebben verzameld en kunnen we u meer vertellen over de oplossingen waar we aan werken. We hebben ook de GGD uitgenodigd om bewoners te informeren over lood en gezondheid.

Woont u in Tuindorpen Nieuwendam, Buiksloot, Oostzaan of in Gentiaan, Van der Pek, Floradorp of de Latherusbuurt? Dan heeft u een brief van ons heeft gehad met daarin de locatie, datum en tijdstip van de inloopbijeenkomst. Op deze pagina staan alle inloopbijeenkomsten voor de verschillende buurten. U bent van harte welkom!

Als u zich aanmeldt neemt het laboratorium zo snel mogelijk contact op voor het maken van een afspraak. Na het afnemen van een watermonster duurt het ongeveer tien werkdagen voordat de uitslag bekend is. Uiteraard krijgt u daarvan persoonlijk bericht.

We krijgen veel telefoontjes, mail- en whatsapp-berichten van huurders en andere bewoners. We willen dat de informatie die u krijgt juist en correct is. Vanwege het grote aantal vragen betekent dat dat het soms iets langer duurt dan u van ons gewend bent voordat we u te woord kunnen staan, uw mail of Whatsapp bericht kunnen beantwoorden. We doen ons best om binnen drie werkdagen contact op te nemen.

Als kraanwater door een loden leiding stroomt kunnen er looddeeltjes in terecht komen. Dat kan van invloed zijn op de gezondheid.

Het afspoelen van bijvoorbeeld groente en fruit met dit kraanwater kan geen kwaad. Ook wanneer u voedsel zoals groenten en aardappelen kookt, kunt u dat gewoon in kraanwater doen. Dit geldt niet voor producten die erg veel water opnemen, zoals pasta en rijst.

Gebruik voor het koken van pasta en rijst en ook voor het maken van soepen en sauzen liever flessenwater.

Hoe wordt de watertest gedaan?

Het doel van de test is om te meten of, en zo ja hoeveel lood er in het kraanwater is bij gemiddeld gebruik. Om een betrouwbare test te kunnen doen moet het kraanwater vers zijn. Als water een tijdje in de kraan heeft gezeten is het niet vers . Daarom laat het laboratorium het kraanwater eerst een tijdje ‘doorlopen’ voordat de test wordt gedaan. Voordat het water wordt afgenomen moet het een constante temperatuur hebben. Hoe lang het kraanwater moet doorstromen voordat de test wordt gedaan is per woning verschillend. Dat heeft ermee te maken dat iedere woning een andere aansluiting heeft op het water.

De test wordt uitgevoerd door Normec Biobeheer. Dit is een onafhankelijk, gecertificeerd laboratorium. Ymere heeft geen invloed op het meetresultaat.

Zodat we weten dat het water dat we gebruiken voor de test vers is. Water is vers als de temperatuur een tijdje gelijk is. Door het testen van vers water krijgt u een betrouwbare uitslag of en zo ja hoeveel lood er in het kraanwater zit.

Wij bieden geen tweede test aan. Het bedrijf waar we mee samenwerken voor de watertest is onafhankelijk gecertificeerd laboratorium: Normec Biobeheer. Ze hebben het certificaat gekregen van de Raad van Accreditatie. Deze Raad is door de overheid aangewezen als de nationale accreditatie-instantie voor laboratoria in Nederland.  

Nee. U betaalt zelf de kosten van een second opinion. De watertest die Ymere aanbiedt wordt uitgevoerd door Normec Biobeheer. Dit is een onafhankelijk en geaccrediteerd bedrijf.

Voor een betrouwbare uitslag is het belangrijk dat ook de organisatie die u hiervoor inschakelt ook geaccrediteerd is door de Raad voor Accreditatie: dat geldt voor zowel het nemen van een watermonster als de watertest.

Ymere biedt een gratis watertest aan uitgevoerd door het geaccrediteerde bedrijf Normec Biobeheer. Is het aantal looddeeltjes hoger dan 10 microgram per liter water dan krijgen huurders een huurkorting van 60 procent. Ze krijgen daarvan automatisch bericht.

Ymere vergoedt niet de kosten voor het kopen van flessenwater. In de wijk zijn veel tappunten van Waternet waar wijkbewoners flessen kunnen vullen. We werken aan mogelijke alternatieven.

Flessen vullen bij een tappunt of waterflessen kopen in de supermarkt is natuurlijk verre van ideaal. Daarom werken we hard aan definitieve oplossingen. We starten begin 2020 met het vervangen van loden leidingen.

Vragen over huurkorting

De wettelijke norm in Nederland is 10 microgram looddeeltjes per liter kraanwater. Bij meer dan 10 microgram looddeeltjes per liter kraanwater is er volgens de Huurcommissie sprake van een gebrek.

Als u huurder bent en de test, die Ymere laat uitvoeren door het geaccrediteerde bedrijf Normec Biobeheer, toont aan dat de norm wordt overschreden, dan biedt Ymere u huurkorting totdat het is opgelost.

Ymere wil u een huurkorting geven van 60% over uw netto huurprijs. Dit komt overeen met het gebrekenboek dat de Huurcommissie hanteert. Om de huurkorting te ontvangen is het nodig dat u dit aan Ymere laat weten. Dit kunt u telefonisch doen of per mail. Na ontvangst van uw bevestiging maken we de huurkorting zo spoedig mogelijk in orde.

De huurkorting gaat in vanaf het moment dat de uitslag van de watertest bekend is. Dat is de datum van het onderzoeksrapport. U krijgt de huurkorting met terugwerkende kracht. De huurkorting stopt als het gebrek is opgelost.

De huurkorting gaat in vanaf het moment dat de uitslag van de watertest bekend is. Dat is de datum van het onderzoeksrapport. U krijgt de huurkorting met terugwerkende kracht. De huurkorting stopt als het gebrek is opgelost.

Wanneer het gebrek is opgelost stopt de tijdelijke huurkorting. Dit moet u ook melden bij de Belastingdienst. We kunnen nu nog niet zeggen hoelang u de huurkorting zult ontvangen, maar informeren u hier op tijd over.

De wettelijke norm in Nederland is 10 microgram looddeeltjes per liter kraanwater. Als uit de test, die Ymere laat uitvoeren door het geaccrediteerde bedrijf Normec Biobeheer, blijkt dat de wettelijke norm wordt overschreden, dan ontvangt u een brief met een voorbeeldberekening van de huurkorting.

Deze brief ontvangt u uiterlijk 6 weken nadat u de uitslag van de test ontvangen heeft. U controleert de gevolgen voor de huurtoeslag. Daarna laat u Ymere weten of u de huurkorting wil ontvangen. Ymere maakt de huurkorting zo snel mogelijk in orde. U ontvangt een brief met de bevestiging van de tijdelijke huurkorting en een nieuwe specificatie van de huurprijs

De huurkorting heeft gevolgen voor de hoogte van de huurtoeslag die u ontvangt. Uw huurtoeslag zal lager worden of u kunt zelfs geen recht meer hebben op de huurtoeslag. De huurkorting wordt met terugwerkende kracht doorgevoerd, vanaf het moment dat de uitslag van de watertest bekend is. Daarom is het mogelijk dat u een gedeelte van de al ontvangen huurtoeslag moet terugbetalen. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Ymere adviseert u hiermee rekening te houden en u – indien nodig – hierover laten adviseren.

U kunt zelf de gevolgen controleren via een proefberekening op www.belastingdienst.nl, klik op ‘rekenhulpen’ klik op ‘toeslagen’.

Als u vragen heeft over gezondheid en lood kunt u contact opnemen met de GGD. Ook kunnen zij een advies geven dat is afgestemd op uw situatie. Kijk voor meer informatie op www.ggd.amsterdam.nl/gezond-wonen/loden-waterleidingen/

U kunt ook bellen met de GGD als u vragen heeft over lood en gezondheid: 020 555 54 05.

Bel of mail ons als u vragen heeft

Heeft u vragen? Dan beantwoorden wij deze graag. U bereikt ons op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur via 088 000 89 00. Of stuur ons een bericht op WhatsApp via 06 13 22 12 20. U kunt ons ook mailen: waterleidingen@ymere.nl. Via onze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en onze aanpak.

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor de nieuwsbrief over Loden waterleidingen

Aanmelden