Laatst bijgewerkt: 20-2  11:27

Amsterdam-Noord

Veel bewoners maken zich zorgen over (mogelijke) looddeeltjes in drinkwater. Wij delen deze zorgen. Daarom sporen we deze leidingen op en werken we aan oplossingen. We onderzoeken alle bedrijfsruimten en woningen gebouwd voor 1960. We doen archiefonderzoek, visuele inspecties en laten - indien nodig - watertests uitvoeren door geaccrediteerde bedrijven. Als er restanten van loden waterleidingen worden aangetroffen, dan vervangen we die zo snel als praktisch mogelijk is.

Aanpak

Als u in een van de tuindorpen in Amsterdam-Noord woont en uw huis is van ná 1960, dan zijn er geen loden waterleidingen. Is huis van vóór 1960? Dan zijn de loden waterleidingen vaak al vervangen. Soms weten we dat zeker, soms niet. Dit hebben we de afgelopen periode in kaart gebracht door middel van archiefonderzoek en door het uitvoeren van watertesten. We hebben onderzoek gedaan naar woningen in de Tuindorpen Nieuwendam, Buiksloot en Oostzaan, Gentiaan, Van der Pek, Latherusbuurt en Floradorp.

Loden toevoerleidingen zijn destijds bij de bouw van oudere woningen (bouwjaar vóór 1945) in Amsterdam-Noord veel gebruikt. Deze leidingen liggen onder vloer en er kan nog water doorheen stromen. De ligging van de waterleiding onder de vloer kan per huis of huizenblok verschillen. Sommige loden waterleidingen kunnen we alleen vervangen als vloeren en muren worden opengebroken. En als de vloer van de buren ook open gemaakt moet worden, dan is het van belang dat de buren meewerken. Op veel adressen hoeft alleen de vloer in de hal te worden opgebroken en zal de overlast beperkt zijn. Indien mogelijk sluiten we woningen direct aan op leidingen van waterleidingbedrijf Waternet, zodat er geen gezamenlijke toevoerleidingen meer zijn. 

Loden waterleiding onder de vloer in de keuken
Loden waterleiding onder de keukenvloer

Planning

In maart 2020 hebben we de toevoerleidingen in een aantal woningen in proefblokken in Amsterdam Noord vervangen. Zo doen we ervaring op voor het vervangen van loden toevoerleidingen in de rest van de wijk. We willen de werkzaamheden met zo min mogelijk overlast voor bewoners uitvoeren. 

De werkzaamheden lopen door het coronavirus enige vertraging op. We willen zoveel mogelijk werkzaamheden door laten gaan. We bekijken per week wat wel kan en passen daar de aanpak en planning op aan. Veiligheid van huurders, bewoners en medewerkers staat daarbij voorop. We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM, houden voldoende afstand en werken niet bij ziekte of verkoudheid.

Daarnaast zijn we voor onze planning afhankelijk van de capaciteit bij onze aannemers, maar ook van de samenwerking met Waternet en de Gemeente Amsterdam. Maar ook zij hebben te maken met verscherpte maatregelen door het coronavirus.

Wij inventariseren nu de medewerking van onze huurders en kopers. Voor het vervangen van loden leidingen is de medewerking nodig van alle bewoners die samen een toevoerleiding delen (blok). Op basis van waar de hoogste waardes zijn en waar er medewerking is van alle betrokkenen maken wij een planning. Uiteraard bespreken we de planning vooraf met bewoners. 

We kunnen nu vaak nog geen antwoord geven op wanneer een loden waterleiding precies wordt vervangen. Dat is afhankelijk van veel dingen. Bijvoorbeeld van waar de loden waterleiding loopt en of uw woning direct kan worden aangesloten op leidingen van Waternet in de straat. Elke situatie is uniek, en daarom kijken we in elke buurt naar de beste oplossingen. Hier onder ziet u de werkvolgorde voor een paar buurten in Amsterdam-Noord.

Werkvolgorde

Ymere heeft een werkvolgorde gemaakt voor het vervangen van loden waterleidingen in vier buurten in Amsterdam-Noord. Rechts ziet u de buurten waar we met onze aannemers een werkvolgorde voor hebben gemaakt. Klik hieronder op de naam van uw buurt om de werkvolgorde te bekijken: 

Watertappunten Amsterdam Buiksloot

Zoekt u een tappunt buiten Tuindorp Buiksloot? Hier vindt u een overzicht van de watertappunten in heel Nederland.