Amsterdam-Noord

Als u in een van de tuindorpen in Amsterdam-Noord woont en uw huis is van ná 1960, dan zijn er geen loden waterleidingen. Is huis van vóór 1960? Dan zijn de loden waterleidingen vaak al vervangen. Soms weten we dat zeker, soms niet. Dit hebben we onderzocht, en op dit moment zijn we hard bezig alle gevonden loden waterleidingen te vervangen. 

Aanpak

De afgelopen periode hebben we onderzoek gedaan naar loden waterleidingen en toevoerleidingen in woningen in de Tuindorpen Nieuwendam, Buiksloot en Oostzaan, Gentiaan, Van der Pek, Latherusbuurt en Floradorp. Dit hebben we gedaan door middel van archiefonderzoek, visuele inspecties en het uitvoeren van watertesten.

Loden toevoerleidingen zijn destijds bij de bouw van oudere woningen (bouwjaar vóór 1945) in Amsterdam-Noord veel gebruikt. Deze leidingen liggen onder vloer en er kan nog water doorheen stromen. De ligging van de waterleiding onder de vloer kan per huis of huizenblok verschillen. Dit wordt per woning bekeken in een huisbezoek. Inmiddels hebben we al 350 woningen gesaneerd. Bij veel van deze woningen konden we onder de vloer werken, zonder dat de vloer eruit hoefde. Sommige loden waterleidingen kunnen we alleen vervangen door een (stukje van) de vloer open te breken. Op veel adressen hoeft alleen de vloer in de hal te worden opgebroken en zal de overlast beperkt zijn. Als het kan sluiten we woningen direct aan op leidingen van waterleidingbedrijf Waternet, zodat er geen gezamenlijke toevoerleidingen meer zijn. Het is vaak wel van beland dat alle buren meewerken aan het project.

Loden waterleiding onder de vloer in de keuken
Loden waterleiding onder de keukenvloer

Planning

In maart 2020 hebben we de toevoerleidingen in een aantal woningen in proefblokken in Amsterdam Noord vervangen. Zo doen we ervaring op voor het vervangen van loden toevoerleidingen in de rest van de wijk. We willen de werkzaamheden met zo min mogelijk overlast voor bewoners uitvoeren. Op het moment vervangen we de loden leidingen bij zo'n 40 woningen per week in Amsterdam-Noord.

De werkzaamheden hebben door het coronavirus enige vertraging opgelopen. Op het moment gaan de werkzaamheden weer door. Daarbij werken we volgens ons protocol 'Samen veilig doorwerken'. Veiligheid van huurders, bewoners en medewerkers staat daarbij voorop. We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM, houden voldoende afstand en werken niet bij ziekte of verkoudheid.

Daarnaast zijn we voor onze planning afhankelijk van de capaciteit bij onze aannemers, maar ook van de samenwerking met Waternet en de Gemeente Amsterdam. Maar ook zij hebben te maken met verscherpte maatregelen door het coronavirus.

We kunnen nu vaak nog geen antwoord geven op wanneer een loden waterleiding precies wordt vervangen. Dat is afhankelijk van veel dingen. Bijvoorbeeld van waar de loden waterleiding loopt en of uw woning direct kan worden aangesloten op leidingen van Waternet in de straat. Elke situatie is uniek, en daarom kijken we in elke buurt naar de beste oplossingen. Hier onder ziet u de werkvolgorde voor een paar buurten in Amsterdam-Noord.

Werkvolgorde

Ymere heeft een werkvolgorde gemaakt voor het vervangen van loden waterleidingen in vier buurten in Amsterdam-Noord. Rechts ziet u de buurten waar we met onze aannemers een werkvolgorde voor hebben gemaakt. Klik hieronder op de naam van uw buurt om de werkvolgorde te bekijken:

Watertappunten Amsterdam Buiksloot

Zoekt u een tappunt buiten Tuindorp Buiksloot? Hier vindt u een overzicht van de watertappunten in heel Nederland.