Meest gestelde vragen

Dit is een overzicht van de meest gestelde vragen en antwoorden voor huurders van Ymere over de loden waterleidingen. Woont u in de Tuindorpen in Amsterdam-Noord? Kijk dan hier voor aanvullende vragen en antwoorden over de situatie in Amsterdam-Noord.

Wat is er aan de hand?

Onder de vloeren en in de fundering van sommige van onze oudere woningen kunnen nog stukken loden waterleidingen liggen. Als door deze waterleidingen nog kraanwater stroomt, kan dat invloed hebben op de kwaliteit van uw drinkwater. Daarom sporen we deze op en vervangen ze. Zo zorgen wij ervoor dat uw drinkwater aan de Nederlandse norm van maximaal 10 microgram lood per liter kraanwater voldoet. Als we ze vervangen doen we dat op een manier die zo min mogelijk overlast geeft. Het tempo waarin we dat doen is afhankelijk van het aantal leidingen dat we vinden, de ligging en hoe we ze kunnen vervangen. Als we denken dat er nog loden waterleidingen in of om een woning liggen, krijgen de bewoners hier over bericht.

Er zijn veel verschillende soorten waterleidingen. In de oudere woningen in de Tuindorpen in Amsterdam-Noord liggen bijvoorbeeld toevoerleidingen. Daar kunnen sommige stukken nog van lood zijn. Een toevoerleiding ligt onder de vloer van een huizenblok en wordt gedeeld door verschillende buren. Maar ook woningen in andere oudere buurten en wijken kunnen nog loden toevoerleidingen hebben waar water doorheen stroomt. Een ander voorbeeld zijn stijgleidingen. Deze zitten vaak in de hal van een complex, en lopen vanaf daar  naar elke verdieping of woning. We onderzoeken welke leidingen waar liggen, en of er nog stukken loden leiding in zitten. We verwachten dit onderzoek voor het einde van het jaar te hebben afgerond.

Loden waterleidingen worden niet meer nieuw aangelegd sinds 1960. Als water door loden leidingen stroomt, kunnen er kleine looddeeltjes losraken. Dat heeft invloed op de waterkwaliteit. Vooral voor kinderen tot 7 jaar en zwangere vrouwen is het van belang dat zij zo min mogelijk lood binnen krijgen. Daarom vervingen we de afgelopen jaren al veel loden waterleidingen  door leidingen van koper of kunststof. Voor meer informatie over lood en gezondheid verwijzen we naar de website van de GGD 

Om welke woningen gaat het?

In huizen gebouwd tot 1945 is vaak lood gebruikt. Tussen 1945 en 1960 werden steeds vaker andere materialen gebruikt. Sinds 1960 is de aanleg van loden waterleidingen niet meer toegestaan. Bij renovaties en groot onderhoud van oudere woningen haalden we de afgelopen jaren al veel loden leidingen weg en vervingen ze door leidingen van koper of kunststof.

Weet u niet wanneer uw huis is gebouwd? Doe dan de woningcheck onderaan deze pagina.

Als uw huis ná 1960 is gebouwd, dan zit er geen loden waterleiding in. Is uw huis van vóór 1960? Dan is de loden waterleiding vaak al vervangen. Soms weten we dat zeker, soms niet. Dat onderzoeken we nu. Als we uw woning verder moeten onderzoeken dan hoort u dat uiterlijk voor het einde van dit jaar.

Loden toevoerleidingen zijn destijds bij de bouw van oudere woningen (bouwjaar vóór 1945) in Amsterdam-Noord veel gebruikt. Deze leidingen liggen onder vloer en er kan nog water doorheen stromen. Een toevoerleiding wordt gedeeld met de buren. Ook kunnen er nog loden toevoerleidingen liggen in de Gentiaan, Van der Pek, Latherusbuurt en Floradorp.

Verder kunnen er ook in andere oudere woningen van Ymere nog restanten van loden waterleidingen liggen. Ook die zijn we aan het onderzoeken.

Weet u niet wanneer uw huis is gebouwd? Doe dan de woningcheck onderaan deze pagina.

Wat doet Ymere hier aan?

We vervingen al veel loden waterleidingen. En daar gaan we mee door. Sommige loden waterleidingen zijn alleen te vervangen als vloeren en muren worden opengebroken. Dat doen we dan tegelijkertijd met groot onderhoud, woningverbetering of renovatie of als de woning leeg komt. En soms kunnen we loden waterleidingen alleen vervangen als alle buren meewerken. Dat is wel eens lastig te organiseren. Daarom onderzoeken we nieuwe methoden om bij het vervangen van loden waterleidingen zo weinig mogelijk overlast te veroorzaken. Als het kan sluiten we woningen direct aan op leidingen van waterleidingbedrijf Waternet.

Loden waterleidingen kunnen nog in gebruik zijn in woningen van voor 1960 en vooral van voor 1945. We hebben eerst (historische) gegevens gebruikt om meer te weten te komen over de woningen van voor 1960. Welke onderhoudswerkzaamheden vonden er de afgelopen tientallen jaren plaats? Zijn loden waterleidingen toen vervangen? Waar liggen ze precies? Die informatie is niet voor alle woningen even goed bijgehouden. Daarom zijn er nog een groot aantal woningen die we verder gaan onderzoeken. Dit doen we door in het woongebouw te kijken. soms is dit in de algemene ruimtes van uw gebouw. Soms moeten we uw woning in. Als dit het geval is, nemen we contact met u op. Als we onderzoek in uw woning moeten doen, overleggen we eerst met u of dit veilig kan. Uiteraard houden we ons aan de richtlijnen van de overheid.

Pas als we weten waar de loden waterleidingen liggen kunnen we een oplossing bedenken. Geen enkel huis of huizenblok is hetzelfde. Dat heeft invloed op de aanpak. Alleen als we na de inspectie meer duidelijkheid nodig hebben of er loden waterleidingen zijn, doen we een watertest.

Zodra we denken dat er ergens loden waterleidingen aanwezig zijn, onderzoeken we dat. Als we resten van loden waterleidingen vinden, dan willen we die zo snel als praktisch mogelijk is, vervangen. Daar wordt u dan over geïnformeerd.

We informeren onze huurders via onze digitale nieuwsbrief, de Ymere Ontmoet. U kunt voor de meest actuele informatie kijken op onze website: www.ymere.nl/waterleidingen.

Als het nodig is dat wij uw woning verder onderzoeken, dan nemen wij voor het einde van dit jaar contact met u op.

Wat kan ik als huurder doen?

Dat is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. De afgelopen maanden zijn de gezondheidsadviezen door de GGD over lood en gezondheid geregeld geactualiseerd en aangescherpt. Voor het meest actuele advies kunt u het beste contact opnemen met de GGD in Amsterdam.

We krijgen veel telefoontjes, mail- en whatsapp-berichten van huurders en andere bewoners. Soms kan iets langer duren dan u van ons gewend bent voordat we u kunnen antwoorden. We doen ons best om binnen drie werkdagen te reageren. We raden u ook aan ons webformulier in te vullen als u nog een vraag heeft. Wij nemen dan contact met u op.

Ymere doet onderzoek of loodfilters een tijdelijke oplossing kunnen zijn. Op dit moment zijn er nog geen loodfilters met een KIWA certificaat. Op dit moment voeren wij zelf testen uit. Het duurt naar verwachting nog enige tijd voordat de definitieve resultaten bekend zijn.

Wat kan ik als huurder of eigenaar in een VvE doen?

Ymere doet onderzoek naar loden waterleidingen. We doen archiefonderzoek, onderzoek in/om onze huurwoningen en bedrijfspanden en laten, indien nodig, watertesten uitvoeren door specialistische bedrijven. We verwachten dit onderzoek voor het eind van 2020 klaar te hebben. We onderzoeken ook de huurwoningen in VvE-complexen. Als we loden waterleidingen vinden, dan bespreken we de vervolgstappen met het VvE-bestuur. Elk woongebouw is uniek en krijgt een eigen aanpak.

Als Ymere in VvE’s onderzoek doet naar loden waterleidingen, dan informeren we het VvE-bestuur over de resultaten van het onderzoek. Als we resten van loden waterleidingen vinden, dan bespreken we de vervolgstappen met het VvE-bestuur. Elk woongebouw is uniek en krijgt een eigen aanpak.

Als het nodig is om uw woning verder te onderzoeken, dan komen we eerst kijken in uw woongebouw. Soms is het in de algemene ruimtes, soms moeten we uw woning in. Als dit het geval is, nemen we contact met u op. Als we onderzoek in uw woning moeten doen, overleggen we eerst met u of dit veilig kan. Uiteraard houden we ons aan de richtlijnen van de overheid.

Bent u huurder van Ymere in een VvE?
Dan hoeft u geen watertest aan te vragen. Als er meer zekerheid nodig is om te bepalen of er nog loden waterleidingen zijn, laten wij een watertest uitvoeren. We bieden geen extra watertesten aan.

Bent u een eigenaar in een VvE?
Dan hoort u via uw VvE-bestuur de resultaten van het onderzoek van Ymere. Wilt u niet wachten op het resultaat van dit onderzoek? Dan kunt u via het bestuur van uw VvE een watertest aanvragen. De kosten hiervoor zijn voor uw VvE.

 

Wat kan ik als eigenaar van een voormalige huurwoning van Ymere doen?

In huizen gebouwd tot 1945 is vaak lood gebruikt. Tussen 1945 en 1960 werden steeds vaker andere materialen gebruikt. Sinds 1960 mogen geen loden waterleidingen niet aangelegd worden. Bij renovaties en groot onderhoud van oudere woningen haalde Ymere de afgelopen jaren al veel loden leidingen weg en verving ze door leidingen van koper of kunststof. Als er loden leidingen in uw woning zijn gebruikt, hebben we die dus misschien al vervangen in de tijd dat uw woning een huurwoning was.

Twijfelt u of uw woning nog loden waterleidingen heeft? Dan kunt u zelf een watertest laten uitvoeren.

Watertesten

Als u een watertest heeft gedaan, is het belangrijk dat de test is uitgevoerd door een hier in gespecialiseerd bedrijf, is goedgekeurd en een certificaat heeft. Verschillende watertesten zijn bedoeld voor verschillende situaties. Er is verschil tussen een watertest die wordt afgenomen als het water een tijd heeft stil gestaan. Of als de kraan juist een tijdje heeft doorgelopen. De ene test werkt goed voor installaties in huis, de andere voor gedeelde toevoerleidingen (buiten uw huis). Daarom kunnen we niets zeggen over de uitslag van uw test. Denkt u dat u loden waterleidingen in uw woning heeft? Neem dan contact met ons op via dit formulier.

We hebben in totaal ruim 28.000 woningen van voor 1960. Bij ruim 9.000 woningen is er geen enkele aanwijzing dat er nog loden waterleidingen zijn. De rest gaan we verder onderzoeken. Het is niet nodig dat we bij al deze woningen een watertest afnemen. Wij doen dit alleen als er na archiefonderzoek en inspectie op locatie meer zekerheid nodig is of er nog loden waterleidingen zijn.

Als u niet wilt wachten tot wij u meer informatie kunnen geven, dan kunt u zelf een watertest aanvragen bij een hierin gespecialiseerd bedrijf. Aan zo’n test zijn wel kosten verbonden. Die moet u zelf betalen. Op de website van de GGD Amsterdam staan enkele van deze bedrijven genoemd.

Tijdens en na het vervangen van loden waterleidingen

Het instituut KIWA raadt aan dat u na werkzaamheden aan uw drinkwaterinstallaties uw kraan een tijd blijft doorspoelen. Het kan dat er nog metalen in de leidingen zitten. Zoals koper, nikkel, chroom, en cadmium. Nieuwe kranen kunnen ook nog een tijdje stoffen afgeven aan uw drinkwater. Voor nieuw aangelegde drinkwaterinstallaties raadt KIWA het volgende aan:

Zet uw kranen dagelijks ongeveer 2 minuten helemaal open, gedurende de eerste 3 maanden van gebruik. 

Corona en loden waterleidingen

Door de maatregelen rond het coronavirus, loopt het opsporen en vervangen van loden waterleidingen enige vertraging op. We doen ons uiterste best om zo veel mogelijk werkzaamheden toch door te laten gaan. Veiligheid van huurders, bewoners en medewerkers staat daarbij voorop! We volgen de adviezen van de overheid en het RIVM om te bepalen welke werkzaamheden we door kunnen laten gaan en welke niet.

We hebben voor alle woningen van voor 1960 onderzocht welke informatie bekend is op basis van onze archieven en de kennis bij medewerkers en co-makers. De visuele inspecties liggen nu tijdelijk stil door de extra coronamaatregelen. Als we loden waterleidingen vinden, dan willen we die zo snel als praktisch mogelijk is, vervangen.

Ymere volgt de aanwijzingen van het RIVM en de overheid op. Dat betekent dat we sommige dingen niet meer kunnen doen. Of anders doen dan u van ons gewend bent. We nemen maatregelen om tijdens de werkzaamheden weinig tot geen contact met bewoners te hebben. Ook komen we niet thuis bij mensen die nu extra kwetsbaar zijn: mensen van 70 jaar en ouder of personen met een zwakke gezondheid. We beoordelen voor elke afspraak of deze veilig door kan gaan of niet.

Bewoners kunnen altijd de werkzaamheden uitstellen. Neem daarvoor contact met ons op.

Staat uw vraag er niet bij, of wilt u aanvullende informatie, dan verwijzen wij u graag naar dit formulier. Vul dit zo duidelijk mogelijk in, dan nemen wij contact met u op.

Woningcheck

Vul uw postcode, huisnummer en toevoeging in. U ziet direct of uw woning voor of na 1960 is gebouwd. En of wij uw woning verder moeten gaan onderzoeken.

lodenleidingen

Laatst bijgewerkt op: 9 juli 2020

Kijk op www.ggd.amsterdam.nl/gezond-wonen/loden-waterleidingen als u vragen heeft over lood en gezondheid