Stap 4: Juridische procedures

In het uiterste geval kan Ymere een juridische procedure starten. De overlast moet heel ernstig zijn en er moet voldoende bewijs zijn.

De rechter kan regels vaststellen om de overlast te voorkomen of een boete (dwangsom) eisen. Wij kunnen de rechter ook vragen om het huurcontract te beëindigen.

Een juridische procedure duurt lang en u krijgt niet altijd gelijk van de rechter. U kunt meestal ook niet anoniem blijven.