Documenten in bijzondere situaties

In sommige bijzondere situaties moet u extra documenten aanleveren. 

In geval van een scheiding

 • Het vonnis van de rechter over de echtscheiding
 • Het echtscheidingsconvenant
 • Let op: als u gescheiden bent en in de echtscheidingsconvenant staat niet wie er op de echtelijke woning achterblijft, dan moet dit apart in een begeleidende schrijven van de advocaat worden aangeleverd.

In geval van co-ouderschap

 • Het ouderschapsplan. Hierin moet het volgende vermeld zijn:
  • Aantal dagen in de week dat de minderjarige kinderen bij u verblijven
  • Het plan moet ondertekend zijn door beiden ouders
 • Het ouderschapsplan kan onderdeel zijn van:
  • Vonnis van de rechter over het co-ouderschap
  • het echtscheidingsconvenant
  • Een notarieel document met afspraken over het co-ouderschap

Als u een koopwoning heeft

 • Volledige kopie van uw koopcontract van uw woning. Hiermee kunnen wij uw woonduur controleren
 • Hypotheekverklaring van maximaal drie maanden oud. Dit is een verklaring van uw hypotheekverstrekker met daarop uw betaalgedrag
 • Koopwoning aangemeld voor verkoop. Bewijs waaruit blijkt dat de woning te koop staat:
  • Opdracht verkoop aan de makelaar of
  • Verkoopakte en akte van levering dat de woning is verkocht
 • Een afstandsverklaring van de hypotheek als uw ex-partner achterblijft in de koopwoning

Als u onder bewind of curatele staat

 • De beschikking waarin staat wie uw bewindvoerder of curator is en
 • Een schriftelijk akkoord van uw bewindvoerder of curator dat u mag verhuizen naar de nieuwe woning en
 • Contactgegevens van uw bewindvoerder of curator zowel het telefoonnummer als het e-mailadres