A A A

Klachten

Klachten over uw woning, bedrijfsruimte, parkeer- of bergruimte.

Bijvoorbeeld als uw dak lekt of het riool verstopt is.

Klachten over uw buren

Bijvoorbeeld als de buren lawaai maken of hun afval op de trap zetten.

Klachten over de dienstverlening van Ymere

Bijvoorbeeld als wij ons niet aan onze afspraken houden, als u vindt dat Ymere u niet netjes heeft behandeld of wanneer u het oneens bent met ons beleid.