24-2-2020  |  Column

Petra en Faroek

Petje af voor wethouder Ivens. Die sprak met beleggers en projectontwikkelaars af dat ze de komende vijf jaar 10.000 middeldure huurwoningen gaan bouwen in Amsterdam. Dat is goed nieuws voor alle huishoudens die teveel verdienen voor een sociale huurwoning, maar te weinig voor een dure huurwoning of om een eigen huis te kopen. En het is goed nieuws voor de doorstroming. Huishoudens met een middeninkomen die nu nog in een sociale huurwoning wonen krijgen nu de gelegenheid om te verhuizen naar een van deze nieuwe woningen.

 

Probleem opgelost dus? Mwah. Wat vinden Petra en Faroek, dertigers die samen een middeninkomen hebben er eigenlijk van? Krijgen zij hiermee wat ze zoeken? Op een woningen van 35 m2 voor € 900 per maand zitten zij niet te wachten. Als je alleen bent kan een dergelijke oppervlakte prima, maar anders dan bij sociale huurwoningen waar alleenwonenden de vraag domineren is dat bij middeldure huur vaker een stel of een startend gezin.

En doorstromers uit de sociale huur? Laten we eerlijk zijn, veel sociale huurwoningen zijn eigenlijk best heel fijn om in te wonen. Zo zijn rondom de eeuwwisseling gebouwde sociale woningen vaak groot; je krijgt veel woning voor een lage huur. En veel sociale huur ligt op een mooie plek in de stad. Als je in de Pijp woont met weliswaar de gebreken van een oud huis ga je dan liever in een moderner maar ook duurder appartement in de Sluisbuurt wonen?

De kernvraag is natuurlijk: wat willen Petra en Faroek eigenlijk? Tsja, dat is niet zo eenduidig te zeggen. “het middeninkomen huishouden” bestaat evenmin als “de Nederlander” waar Maxima ooit over struikelde. Een deel van deze huishoudens zal zeker geholpen zijn met de middeldure huurwoningen die gebouwd gaan worden. Maar een fors deel van de Faroek en Petra’s zou veel liever iets anders willen. Een betaalbare koopwoning namelijk.

Waarom? Kopen betekent in de huidige tijd lagere maandlasten dan huren – met dank aan de enorm lage rente. Verhuurders, of het nu een belegger is of wij als corporatie profiteren veel minder van die lage rente. We hebben langlopende leningen die tegen een hoger percentage zijn aangegaan. Overigens hebben kopers wel hogere extra kosten dan huurders. Je bent tenslotte ook zelf verantwoordelijk voor het onderhoud. Een andere reden om te willen kopen is dat je er vermogen mee opbouwt, een appeltje voor de dorst. Dat is niet zonder risico natuurlijk, want die fijne lage rente kan ook stijgen en als de waarde van het huis inzakt bij een economische neergang ben je ook flink de pineut, maar toch.

 
 

Kortom als we de middeninkomen huishoudens echt willen helpen dan moeten er ook betaalbare koopwoningen komen. En juist die zijn er niet. Door de druk op de woningmarkt en de lage rente zijn de woningprijzen van koopwoningen in onze regio geëxplodeerd. En nee, dit is geen pleidooi dat wij als corporaties die betaalbare koopwoningen moeten gaan doen. Laten wij vooral focus houden en ons richten op sociale huurwoningen, daar is ook enorm veel vraag naar. Hier moeten anderen aan de bak.

Dus Tom Poes verzin een list. Zaanstad heeft dat gedaan. Ze gaan in bestemmingplannen de bouw van “sociale koopwoningen” vastleggen. Dat wil zeggen tussen 50 en 70 m2 en € 200.000 tot € 250.000. De grond onder de woning hoeft niet te worden gekocht. De koper betaalt in plaats daarvan een jaarlijkse canon. Bij een laag inkomen kan die worden kwijtgescholden. Het gezinsinkomen wordt daarvoor jaarlijks getoetst. En uiteraard is er een antispeculatie regeling. Kijk, dat zijn het soort varianten op de ouderwetse premie A woning die we nodig hebben!

Jammer wel dat Zaanstad die regeling alleen openstelt voor eigen inwoners. Een beetje bizar ook want Zaanstad is immers deel van de Metropoolregio Amsterdam die een samenhangende woningmarkt vormt. Maar als je zo’n mooie regeling kan invoeren, dan verzin je vast ook hoe je je mede MRA wethouders kunt meekrijgen. Ik reken op je Wethouder Mutluer! Ook Petra en Faroek uit Amsterdam of elders verdienen een kans op een betaalbare koopwoning.

Karin Laglas
voorzitter directieraad Ymere

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Ymere 

Aanmelden

Met persvragen kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie van Ymere via communicatie@ymere.nl..