A A A

Renovatie Van der Pekbuurt met oog voor historie

woensdag 9 september 2015

Op dinsdag 8 september gaf Ymere het feestelijke startsein voor de renovatie van de sociale huurwoningen in de Van der Pekbuurt in Amsterdam-Noord.

De woningen die worden gerenoveerd liggen in het zuidelijk deel van de Van der Pekbuurt. Dit is tussen de Jasmijnstraat en het Van der Pekplein. De renovatie van in totaal 170 sociale huurwoningen gebeurt in fasen. In september start de renovatie van de eerste 88 sociale huurwoningen en 3 bedrijfsruimten.

Met oog voor historie

De woningen in de Van der Pekbuurt zijn tussen 1918 en 1926 gebouwd voor de arbeidersklasse. Architect Jan Ernst Van der Pek heeft de woningen ontworpen. De Van der Pekbuurt is een beschermd dorps- en stadsgezicht. Om het historisch karakter te behouden schildert aannemer DURA Vermeer Van Ieperen de nieuwe houten kozijnen in de originele kleuren uit die tijd. Dit zijn de kleuren okergeel, donkergroen en roodbruin.

Hoogwaardige renovatie

artist impression Van der PekpleinDe aannemer renoveert de woningen hoogwaardig naar ontwerp van Architectenbureau Hoogeveen. Hoogwaardig betekent dat niet alleen het casco geheel wordt vernieuwd, maar ook de indeling van de woning. De woningen krijgen naast een nieuwe fundering en nieuwe kozijnen met dubbel glas, een volledig nieuw binnenpakket. De problemen met vocht, tocht, kou en geluidsoverlast zijn na de aanpak verholpen en de woningen kunnen weer voor 50 jaar mee. Na renovatie vallen deze woningen nog steeds in de sociale huursector.

Gemengde wijken

Ymere is voorstander van gemengde wijken met huur- en koopwoningen waar mensen met verschillende inkomens en achtergronden kunnen wonen en leven. De Van der Pekbuurt heeft nu alleen maar sociale huurwoningen. Als alle plannen straks uitgevoerd zijn, is 60% van de woningen nog steeds een sociale huurwoning. Deze woningen blijven bij Ymere in eigendom en beheer. Voor 40% van de woningen, in het gebied ten zuiden van de Jasmijnstraat, zoekt Ymere een samenwerking met marktpartijen die de andere woningen gaan ontwikkelen, in koop of huur.

Samenwerking met bewoners

De plannen voor de renovatie van de Van der Pekbuurt zijn in nauwe samenwerking met de Huurdersvereniging Van der Pek en de individuele bewoners tot stand gekomen. In de eerste fase keren er 16 van de 64 vaste huurders terug naar een gerenoveerde woning. Deze bewoners hebben niet alleen meegedacht over de indeling van de woning, maar maken nu ook deel uit van het bouwteamoverleg. Het samen ontwerpen bevalt zo goed, dat Ymere ook bij de volgende fasen doorgaat met deze werkwijze.

Investeringen

De gemeente Amsterdam heeft voor de renovatie van de woningen in de Van der Pekbuurt een aanzienlijke subsidie beschikbaar gesteld. Hiermee is een versnelde aanpak mogelijk geworden. Ymere investeert zelf zo'n 40 miljoen euro in de Van der Pekbuurt: 10 miljoen in de onderhouds- en verbeterbeurt en 30 miljoen in de renovatie.