A A A

Sociaal wonen in stijl: renovatie jong monument Het Breed is klaar!

dinsdag 23 augustus 2016

Stef Blok en Mw. Oosterbaan sluiten renovatie Het Breed af

Het Breed, ook bekend als het Plan van Gool, is ingrijpend gerenoveerd en verduurzaamd. De 1176 woningen zijn nu veiliger, comfortabeler en energiezuiniger.


De bewoners vierden het einde van de renovatie met onder andere Stef Blok, Minister van Wonen en Rijksdienst. De minister onthulde samen met de oudste bewoonster Anke Oosterbaan (96 jaar) een gedicht over Het Breed. Voormalig stadsdichter F. Starik schreef het gedicht na gesprekken met bewoners en het architectenbureau de Architekten Cie. Elk van de dertien strofen krijgt een plek bij één van de dertien nieuwe entreehuizen.

Onthulling gedicht F. Starik

Monument uit de jaren '60

Het complex van architect en voormalig rijksbouwmeester Frans van Gool, bestaat grotendeels uit sociale huurwoningen. Het bouwwerk in Amsterdam Noord is genomineerd als gemeentelijk jong monument. Kenmerkend voor Het Breed zijn de grote hoeveelheid glas in de gevels, de slanke betonnen kolommen en de luchtbruggen die de woonblokken met elkaar verbinden.

Het project trok na oplevering eind jaren '60 'hippe' gezinnen met jonge kinderen die zich aangetrokken voelden door de ruime appartementen en groene omgeving. Veel van deze bewoners van het eerste uur woont er nog steeds.

50% minder CO2 uitstoot

Na vijftig jaar waren de woningen en gezamenlijke ruimten toe aan renovatie. In het plan van de bewoners en de corporaties Ymere en Eigen Haard zijn de oorspronkelijke architectonische kenmerken zoveel mogelijk behouden. De woningen zijn van label F/G naar C/D gegaan en dus een stuk energiezuiniger. Door HR ketels, 1.200m2 zonnecollectoren, zonnepanelen en de isolatie van gevels, daken, vloeren, glas en galerijen is de CO2 uitstoot met de helft verminderd. Bewoners kunnen door deze aanpassingen flink besparen op hun energierekening.

Het Breed: nu en in de toekomst

Speciale gast, Minister Blok, genoot van de rondleiding en het bezoek bij een bewoonster thuis. 'Het resultaat van de renovatie is prachtig. Ik hoorde natuurlijke ook kritische kanttekeningen. Dat is niet erg en houd je scherp. Het is goed om met bewoners afspraken te maken om te blijven werken aan een mooie leefbare buurt. Want, een wijk is nooit af.'

Karin Laglas, directievoorzitter Ymere, is fan van Het Breed: 'Een goed ontworpen woonomgeving draagt bij aan fijn wonen en leven. Het Breed is daar een mooi voorbeeld van. Ik ben trots dat we het gebouw met de bewoners klaar hebben gemaakt voor de toekomst. En dat de essentie van het gebouw behouden is gebleven. En Het Breed laat zien waar de corporaties voor staan: betaalbare en goede woningen'.

'De renovatie is klaar, maar het werk gaat door,' zegt Bert Halm, bestuursvoorzitter van Eigen Haard. 'Vooral op het gebied van leefbaarheid. Met bijna 1200 huishoudens is het zaak dat bewoners zelf vorm geven aan een prettige, veilige en duurzame woonomgeving voor iedereen'.

Rondleiding met bewoonster