A A A

Aedes-benchmark 2016: Ymere krijgt een goed rapportcijfer

donderdag 24 november 2016

Ymere heeft een bovengemiddeld goed rapportcijfer (AA) gekregen in de benchmark van brancheorganisatie Aedes die vandaag verschijnt. Deze benchmark richt zich op het meten en vergelijken van onder andere tevredenheid van huurders over de dienstverlening en de bedrijfskosten van woningcorporaties.

In de Aedes-benchmark krijgen we van onze huurders de hoge beoordeling 'A'. Dezelfde score geldt voor de bedrijfslasten. Er zijn drie beoordelingen mogelijk: A, B, C. Samengevat: ten opzichte van vorig jaar ging de tevredenheid van huurders omhoog en daalden de bedrijfslasten.

Hoewel we trots zijn op de behaalde resultaten is het niet de bedoeling nu achterover te leunen. Wij willen deze positie handhaven en ons blijven verbeteren.

Oordeel huurders is belangrijk

Huurders zijn over het algemeen positief in hun oordeel over ons, zo blijkt uit de benchmark. We scoorde totaal een A. Huurders werden ondervraagd en gaven rapportcijfers voor 'het betrekken van een nieuwe woning', 'afhandelen van reparatieverzoeken' en 'verlaten van een huurwoning'.

De tevredenheid over uitgevoerde reparatieverzoeken steeg met 0,2 punten tot rapportcijfer 7,8 (7,6 in 2015). Bewoners die hun huurwoning verlieten gaven ons opnieuw het cijfer 7,3 (7,3 in 2015). Over de oplevering van woningen zijn nieuwe huurders iets tevredener. Dat oordeel steeg met 0,1 punt tot een 7,4 (7,3 in 2015).

Wij nemen de beoordeling van huurders zeer serieus. "We zijn natuurlijk blij dat huurders zo tevreden zijn over het werk dat vooral onze servicemonteurs verrichten", aldus Ber Bosveld, lid van de directieraad van Ymere. "Maar we zien ook dat vertrokken huurders ons hetzelfde cijfer gaven als vorig jaar. Dat kan beter. We gaan er serieus mee aan de slag om onze dienstverlening te verbeteren."

Kosten gaan verder omlaag

De gemiddelde beïnvloedbare bedrijfslasten zijn nu 775 euro per verhuureenheid. Dat is 98 euro lager (11,2 procent) dan in 2015. Het landelijke gemiddelde ligt op 853 euro, zo blijkt uit de benchmark.

De benchmark van Aedes laat zien dat het vooroordeel dat grote woningcorporaties inefficiënt werken niet persé juist is. "We zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheden en kerntaak", aldus Bosveld. "Het bieden van goede, betaalbare huurwoningen aan mensen met de laagste inkomens. Daar hoort bij dat je als woningcorporatie ook efficiënt werkt. En blijvend op de kosten let."

Wij kijken voortdurend naar mogelijkheden om de kosten verder te verlagen, zonder dat het woongenot van huurders wordt aangetast. "We zoeken manieren om slimmer en efficiënter te werken. Hierdoor daalden bijvoorbeeld de uitgaven voor onze kantoren zonder dat het ten koste gaat van onze lokale betrokkenheid", aldus Bosveld.

Nieuw in de benchmark

Nieuw in de Aedes-benchmark is dat voor het eerst is geïnventariseerd hoe woningcorporaties het doen op het gebied van onderhoud & verbetering, duurzaamheid en beschikbaarheid & betaalbaarheid van woningen. Omdat het de eerste keer is, kan er nog geen vergelijkend oordeel op basis van de prestaties van andere corporaties aan worden toegekend. Dat kan volgend jaar wel.

Aan de benchmark werkten 309 corporaties mee, die vertegenwoordigen ruim 97 procent van alle verhuureenheden in de sector. De score voor Ymere is gebaseerd op in totaal 3202 beoordelingen van Ymere-huurders.

De resultaten van Aedes-benchmark 2016 kunt u vinden op www.aedes.nl.

Meer informatie

Coen Springelkamp, woordvoerder Ymere
020 555 12 77/06 27 04 42 10
c.springelkamp@ymere.nl