A A A

Ymere is geen Dagobert Duck

vrijdag 2 december 2016

Uit het jaarlijkse sectorbeeld van de Autoriteit woningcorporaties dat vandaag is gepresenteerd, blijkt dat het vermogen van woningcorporaties het afgelopen jaar is gegroeid. Daardoor kan het beeld ontstaan dat ‘het geld weer tegen de plinten op klotst’.

Regionale verschillen
Enige nuancering is op zijn plaats. Er zijn grote regionale verschillen tussen woningcorporaties. Bij corporaties in de grote steden is het vermogen over het algemeen niet toegenomen. Dat geldt ook voor Ymere. Ymere heeft een investeringsbudget van circa 100 miljoen euro per jaar. Dat is minder dan een aantal jaren geleden, maar nog steeds een aanzienlijk bedrag. Gelet op de enorme druk op de woningmarkt in de metropoolregio Amsterdam willen we dat vermogen graag inzetten om de wachtlijsten voor een sociale huurwoning te verkorten. Vanwege gebrek aan bouwlocaties op die plekken waar de woningnood het grootst is, blijft dat een lastige opgave.

Investeren naar vermogen
Ymere blijft investeren naar vermogen: wij potten ons geld niet op. We hebben altijd geinvesteerd naar vermogen en blijven dat ook doen. Bestaande sociale huurwoningen worden opgeknapt en gerenoveerd. Ook investeren we in verduurzaming van woningen: daardoor neemt het wooncomfort toe en wordt energie bespaard.
Investeren in verduurzaming kent zijn beperkingen. Omdat de beschikbare (verbouw)capaciteit niet oneindig is, kunnen we niet alle woningen op hetzelfde moment aanpakken. Daarnaast zitten er grote verschillen in de leeftijd van het bezit van corporaties. Ymere heeft relatief veel oud bezit, zoals de vele historische panden in het centrum van Amsterdam. Renovatie en verduurzaming van die panden vergt een grondige voorbereiding.
Ymere blijft ook investeren in de bouw van nieuwe sociale huurwoningen voor onze doelgroep, daar waar locaties beschikbaar zijn. Zo starten we binnenkort met de bouw van 69 sociale huurwoningen in de Houthavens in Amsterdam.

Overigens benadrukt de Autoriteit woningcorporaties vandaag zelf dat voorzichtigheid geboden is vanwege de onzekerheid over de rente en dat er grote verschillen zijn tussen regio’s en corporaties onderling. Lees hier het bericht van de Autoriteit woningcorporties.