A A A

Nieuwe huurdersvisie van Ymere schept duidelijkheid

maandag 6 maart 2017

Als huurder weten waar je aan toe bent

Doen wat je belooft. Vragen en klachten deskundig afhandelen. Serieus genomen worden. Dat is wat huurders van woningcorporatie Ymere verwachten. Hoewel ze de dienstverlening als goed ervaren, kan het altijd beter. De nieuwe Huurdersvisie van Ymere zorgt daarvoor. Want waar we het verschil kunnen maken, zetten we ons extra in!

In deze vernieuwde Huurdersvisie staat wat huidige en toekomstige huurders van Ymere mogen verwachten. Uit klanttevredenheidsonderzoeken blijkt dat huurders het als prettig ervaren als ze weten waar ze aan toe zijn.

Dat bereikt Ymere door duidelijke communicatie, realistisch te zijn, persoonlijk contact, door goed te luisteren, heldere afspraken te maken en deskundigheid. Maar vooral door de juiste verwachtingen te scheppen en die waar te maken. Want aan beloften die niet worden nagekomen heeft een huurder niets.

Ymere hanteert hiervoor vier principes:

Persoonlijke benadering

Een persoonlijke, professionele benadering staat voorop. Betrokken, moeite doen, écht luisteren. Geen huurder is hetzelfde, iedereen is uniek.

Duidelijk en realistisch

Eerlijk zijn in wat Ymere wel én niet doet. Dat leggen we ook goed uit. We scheppen geen verwachtingen die we niet waar kunnen maken.

Keuzes voor de huurder

Er kan veel, maar niet alles. We bieden onze huurders zoveel mogelijk keuzes die passen bij de eigen wensen én binnen de mogelijkheden van Ymere. Ons budget is beperkt, we hanteren een basiskwaliteit. Dat leggen we goed uit. Die kaders geven houvast en duidelijkheid. De basiskwaliteit is schoon, heel en veilig.

Deskundig

Huurders krijgen professioneel en gericht advies, vragen worden beantwoord, huurders worden niet van het kastje naar de muur gestuurd.

We zijn ook realistisch. Het komt voor dat de behoeften van huurders niet overeenkomen met wat Ymere kan of wil bieden. De eventuele teleurstelling die dat oplevert proberen we te verzachten. We willen huurders een positieve ervaring geven door het verschil te maken op bepalende momenten waar we wél invloed op hebben. Die momenten hebben we in kaart gebracht en samengevat in een Huurdersreis.

De Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere (SHY) is positief over de Huurdersvisie. "Er wordt beter naar huurders geluisterd. Als huurder heb je er niets aan als dingen worden beloofd die niet worden waargemaakt", aldus Dorus van Galen van de SHY.

In de ons magazine Ymere werkt leest u meer over de Huurdersvisie.