A A A

Het Digitaal Huurderspanel scoort een 7,5

donderdag 30 maart 2017

Het Digitaal Huurderspanel bestaat 5 jaar. We hebben huurders in december 2016 gevraagd naar hun ervaring met het panel. Het Digitaal Huurderspanel krijgt een 7,5 als rapportcijfer. We hebben het panel ook een paar vragen gesteld over het thema 'participatie'. In dit artikel wordt een samenvatting gegeven.

92% van de panelleden doet altijd of regelmatig mee aan de onderzoeken

'Mijn mening laten horen' is de belangrijkste reden dat de panelleden meedoen. 77% van de panelleden geeft aan genoeg ruimte te krijgen om zijn mening te geven op de onderwerpen. Op de 2e plaats staat: 'invloed hebben'. In de open antwoorden komt het woord "betrokkenheid" veel terug. Panelleden ontvangen gemiddeld vier keer per jaar een uitnodiging om mee te doen aan een onderzoek. Dit aantal vinden zij voldoende. Panelleden geven wel aan dat zij de vragenlijsten soms wat lang vinden en dat het weinig gericht is op vernieuwende ideeën.

34% van de panelleden twijfelt of zij voldoende invloed hebben

Foto dame op balkonRedenen die zij hiervoor geven is dat Ymere niet vaak genoeg laat weten wat er met de resultaten van de onderzoeken gebeurt. Een andere reden is omdat ze zelf geen verandering zien in hun eigen situatie. 50% geeft aan het niet te weten of geen mening te hebben op de vraag of zij voldoende invloed hebben. Panelleden die wel vinden dat zij genoeg invloed hebben geven vooral aan dat het 'leuk is om deel te nemen', 'dat het transparant is' en 'dat het zin heeft'.

Panelleden vinden 'participatie' vooral leuk en zinvol

'Participatie' gaat over de invloed die huurders hebben op beleid, producten en diensten van Ymere. Onze panelleden vinden participatie vooral leuk en zinvol als het duidelijk effect heeft en ze een verschil merken. Ook willen panelleden het liefst meedoen als het gaat over de eigen woning en de woonomgeving. Voorbeelden die zijn noemen zijn de Buurtschouw, Zelfbeheer, Buurthuiskamers en het helpen van vluchtelingen. We gebruiken de resultaten van dit onderzoek bij het opstellen van onze nieuwe visie op 'participatie'. We stellen de visie samen met de huurdersorganisaties op. We willen dit in 2017 af hebben.

Van Digitaal Klantenpanel naar Digitaal Huurderspanel

Het panel bestaat vooral uit huurders. Daar zijn we vooral ook voor. Daarom is de naam veranderd in Digitaal Huurderspanel.


Het complete onderzoek is na te lezen op de website van het Digitaal Huurderspanel. Bent u nog geen lid van ons huurderspanel en wilt u ook uw mening geven? U kunt zich snel en gemakkelijk aanmelden via de website.