A A A

Sociale huurders krijgen brief huurverhoging voor 1 mei

dinsdag 18 april 2017

Vanaf 18 april ontvangen huurders van een sociale huurwoning hun brief over de huurverhoging. De huurverhoging gaat in op 1 juli 2017.

U krijgt voor 1 mei bericht

Alle huurders van een sociale huurwoning ontvangen van Ymere voor 1 mei een brief. Hierin kunt u lezen wat uw nieuwe huurprijs wordt. Lees meer over de huurverhoging bij sociale huur.

Ymere geeft aan veel huurders een lagere huurverhoging

Dat hebben we afgesproken met de Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere (SHY). Zo willen we sociale huurwoningen betaalbaar houden.

Uw bezwaar moet voor 1 juli binnen zijn

Wilt u bezwaar maken tegen de huurverhoging voor een sociale huurwoning? Dat kan pas nadat u de brief over de huurverhoging heeft gekregen. Uw bezwaar moet voor 1 juli bij ons binnen zijn.

Vrije sector huur, bedrijfsruimte en parkeerplaatsen in mei

Huurders van een vrije sector huurwoning, parkeerplaats of bedrijfsruimte ontvangen de brief over de huurverhoging later in mei.