A A A

Zo houden we wonen betaalbaar

maandag 19 juni 2017

Hoe houden we huurwoningen betaalbaar? Ook in populaire wijken, zoals de binnensteden van Amsterdam en Haarlem? Het nieuwe huurbeleid van Ymere geeft daar antwoord op. In gesprek met Eric van Kaam (op de foto: links), directeur Verhuur en Wonen van Ymere en Wilma van Lijf (op de foto: rechts), tweede voorzitter Samenwerkende Huurdersorganisatie Ymere (SHY).

Betaalbare woningen in álle wijken

Heel veel mensen willen in de metropoolregio Amsterdam wonen. De prijs van de woningen gaat daardoor omhoog. 'In populaire buurten zie je dat nieuwe, rijke bewoners de plaats innemen van armere bewoners', zegt Eric van Kaam. 'Dat wil Ymere tegengaan. Daarom hebben we met de SHY afgesproken dat er voldoende betaalbare woningen blijven in álle wijken. Zo houden we wijken gemengd.' In de praktijk betekent dit: 75% van alle lege huurwoningen gaat naar huurders met recht op huurtoeslag. Hierdoor blijven er ook in de populairste gebieden voldoende betaalbare woningen beschikbaar. Heel goed, vindt Wilma van Lijf van de SHY: 'Wij willen dat het aandeel sociale huurwoningen behouden blijft en dat lukt heel aardig.'

Kleiner wonen in het centrum, ruimer daarbuiten

Nieuw in het huurbeleid van Ymere zijn de woningmarktgebieden. Er zijn er drie: heel populaire, gemiddeld populaire en minder populaire woningmarktgebieden. In alle gebieden blijven genoeg betaalbare huurwoningen. Maar kiest u voor wonen in een stadscentrum of een ander populair gebied, dan krijgt u voor dezelfde prijs een kleinere woning dan in een minder populair gebied. 'Dat is rechtvaardig', zegt Van Lijf. 'Je kunt nu eenmaal niet met een klein inkomen in een riante villa wonen. Maar tegelijkertijd zijn we bang dat de gezinnen verdwijnen uit het centrum van de stad.' Het is een keuze, denkt Van Kaam. 'Je kunt er als gezin ook voor kiezen om kleiner te wonen.'

Huurverhoging hangt af van inkomen

De hoogte van de huur hangt in het nieuwe huurbeleid niet alleen af van de buurt waarin u woont. Ymere kijkt ook naar uw inkomen. 'Dit is nieuw', zegt Van Kaam. 'De meeste woningcorporaties verhogen alle huren met hetzelfde percentage. Wij vinden het rechtvaardiger om ook naar de buurt en het inkomen te kijken. In het bijzonder hebben we ervoor gekozen om huurders met een lager inkomen te ontzien. Van deze groep krijgt niemand dit jaar de maximaal toegestane huurverhoging van 2,8%.'

Geen huurverhoging voor veel huurders

Een groot deel van de huurders krijgt dit jaar zelfs helemaal geen huurverhoging. 'Veel mensen hebben moeite om hun boodschappen te betalen', zegt Van Lijf. 'Ik ben blij dat we veel gehandicapten, senioren en andere minima op de nul hebben kunnen houden.' Nul procent huurverhoging, is dat al eens eerder voorgekomen? Van Lijf en Van Kaam kijken elkaar even aan. 'Nieuw is het dat het op zo'n grote schaal gebeurt', zegt Van Kaam. 'En we zijn dat helemaal vergeten te vieren.' Van Lijf zegt: 'Wij roepen: hiep hiep hoera! Ik ben er heel trots op dat we dit met veel praten voor elkaar hebben gekregen.'

Dit is een artikel uit het huurdersblad Ymere ontmoet, voorjaar 2017.

Bezwaar maken kan nog
Op 1 juli moet uw bezwaar bij Ymere binnen zijn. 

Meer weten over de huurverhoging? Op de pagina huurverhoging sociale huur vindt u meer informatie.