A A A

Spelregels voor bewoning

dinsdag 11 juli 2017

De wachtlijsten voor sociale huurwoningen in de metropoolregio Amsterdam zijn lang. Het is oneerlijk als mensen voordringen op die wachtlijst. Vaak zorgen mensen die onterecht de woning bewonen voor overlast. Soms ontstaan zelfs gevaarlijke situaties. Onze huurders mogen hun woning daarom niet zomaar door iemand anders laten bewonen. Alle informatie leest u op onze site, maar we zetten de belangrijkste informatie op een rij.

Ik ga een tijdje naar het buitenland. Mag ik mijn woning tijdelijk verhuren?

Uw hele woning verhuren mag niet. Dat staat in uw huurcontract. Huisbewaring mag wel. Er past dan iemand op uw woning. Dit mag alleen als u minimaal 3 maanden en maximaal 1 jaar weg bent. Bijvoorbeeld voor een reis of werk. U moet dit bij Ymere aanvragen.

Mag ik een deel van mijn woning verhuren?

Voor het verhuren van een kamer moet u toestemming vragen. En er gelden regels. Zo mag maar 1 persoon verblijven en u mag niet meer geld vragen dan u zelf voor de kamer betaalt. Ook moet de kamerbewoner zich inschrijven op uw adres bij de gemeente. Alle andere vormen van kamerverhuur mogen niet, dus ook het verhuren via AirBNB mag niet.

Mag er iemand bij mij komen wonen?

Uw partner mag bij u komen wonen, maar is niet automatisch medehuurder. Na 2 jaar samenwonen kunt u aanvragen of uw partner ook medehuurder kan worden. Als u kinderen krijgt of als een kind weer bij u komt wonen, hoeft u dit niet aan ons door te geven. We noemen kinderen medebewoners. Wilt u iemand anders bij u laten wonen, bijvoorbeeld een familielid? Als de inwoning langer dan 2 maanden duurt, dan moet u altijd eerst toestemming vragen.

Wat doet Ymere?

Een huurder die zich niet aan de afspraken houdt, pleegt woonfraude. Als wij dit kunnen vaststellen, raken huurder(s) en de medebewoner(s) de woning kwijt. We doen zelf actief onderzoek naar woonfraude. Vermoedt u woonfraude? Meld dit via onze website. Dit kan ook anoniem.

Dit is een artikel uit het huurdersblad Ymere ontmoet, voorjaar 2017.

Meer informatie over de spelregels vindt u op de pagina Inwonen en onderhuur.