A A A

Bewoners portiekflat in Haarlem geëvacueerd

woensdag 12 juli 2017

HAARLEM – Op last van de politie zijn vanmiddag een aantal bewoners van huurwoningen van Ymere in Haarlem geëvacueerd. Aanleiding hiervoor is de aanhouding van een bewoner van een andere woning in het portiek aan de Edward Jennerstraat afgelopen dinsdagavond. In de woning en kelderbox van deze bewoner zijn mogelijke explosieven aangetroffen.

Vanwege de vondst van de mogelijke explosieven worden uit voorzorg de bewoners van woningen in het complex en die in de directe omgeving op last van de politie geëvacueerd. Zij worden opgevangen op een locatie in de buurt. Vertegenwoordigers van Ymere zijn ter plaatse en hebben contact met politie en bewoners.

De woning werd verhuurd sinds maart 2017. Kort daarop kreeg Ymere van directe buren meldingen van ernstige overlast en hinder. De meldingen waren van dergelijke aard dat Ymere de bewoner heeft aangesproken op zijn overlast gevende gedrag en dat dit per direct moest stoppen. Ook de politie en vertegenwoordigers van de GGZ waren bij dat gesprek aanwezig.

Ymere heeft de uitkomsten van deze afspraken teruggekoppeld aan de directe buren van de overlast gevende bewoner. Ook is hen gevraagd melding te maken als ze weer hinder ervaren met als doel het opbouwen van een dossier.

Ymere heeft de overlastgever duidelijk gemaakt dat, indien de hinder blijft bestaan, ontbinding van het huurcontract zou volgen.

Met het oog op het woongenot en de veiligheid van direct omwonenden, start Ymere een ontruimingsprocedure van de betreffende woning van de verdachte.

Ymere wacht de uitkomsten van het politie-onderzoek af.

Voor vragen over de situatie en het lopende onderzoek verwijzen wij door naar de politie in Haarlem.

laatste update: 12 juli 2017, 18.49 uur