A A A

Zelf bijdragen aan een fijne buurt

donderdag 27 juli 2017

Mensen die zich inzetten voor hun buurt, zijn van grote waarde. Dan kan onder meer via een bewonerscommissie. Een goed voorbeeld is de bewonerscommissie Gein 2/4. Voorzitster Gé Ruijfrok (zie foto) zet zich al ruim twintig jaar met hart en ziel in. En met succes!

Opknappen portieken

Een van de dingen die de bewonerscommissie voor elkaar heeft gekregen is een opknapbeurt voor portieken. Hierdoor kunnen bewoners hun brievenbus nu binnen in het portiek openen. Dat is wel zo handig, vooral als het regent. Ook zijn er dankzij de bewonerscommissie flink wat tuinen opgeknapt.

Samenwerken aan resultaat

De bewoners binnen de commissie zetten zich samen in voor een fijne buurt. Daarvoor hebben ze ook goed contact met verenigingen van eigenaren (VvE's) in de wijk en met Ymere. Gé Ruijfrok: 'Als commissie gaat het ons om resultaten. Eerst bedenken we dingen om de buurt te verbeteren. En vervolgens zorgen we ervoor dat die er komen. Zo hebben we gezorgd voor sponsors voor bloembakken. We hebben ook een minibibliotheek in het winkelcentrum geregeld, met subsidie van de gemeente.'

Meedoen voor de buurt

Het is voor bewonerscommissies vaak lastig om vrijwilligers te vinden die zich willen inzetten. Ook Gé heeft dat gemerkt. Ze benadrukt: 'Als je wat voor je buurt doet, dan heeft iedereen daar plezier van. Dus: mensen, kom je huis uit en doe mee!'

Hulp bij uw ideeën

Gé heeft voor haar jarenlange werk een koninklijke onderscheiding gekregen, een lintje. Wilt u ook een bijdrage leveren aan uw buurt? Ymere helpt u graag met uw ideeën.

Kijk voor meer informatie op www.ymere.nl/beterebuurt of neem contact op met uw bewonerscommissie.

Dit is een artikel uit de huurderskrant Ymere ontmoet, voorjaar 2017.