A A A

Uitkomsten onderzoek ‘Vertegenwoordiging van huurders’

woensdag 20 december 2017

In september hebben we huurders via ons Digitaal Huurderspanel gevraagd wat zij weten over de huurdersorganisatie van Ymere en wat zij van hen verwachten. In totaal hebben ruim 1600 huurders meegedaan aan het onderzoek.

Bewonerscommissies

Panelleden verwachten vooral dat bewonerscommissies problemen bespreekbaar maken met bewoners en/of Ymere. Daarnaast zijn zij er voor overleggen over onderhoud en het aanspreken van overlastveroorzakers of huurders te helpen om ze zelf aan te spreken. 44% heeft wel eens contact gehad met de bewonerscommissie, met name over de dienstverlening van Ymere, huurverhoging en renovatie van de woning.

Lokale huurdersorganisatie

31% van de panelleden kent de lokale huurdersorganisatie. Panelleden verwachten van hun lokale huurdersorganisatie vooral dat zij zich inzetten voor leefbaarheid en dat zij problemen bespreekbaar maken met bewoners en/of Ymere. Ten derde dat zij met Ymere overleggen over beleidszaken in de regio.

Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere (SHY)

13% kent de SHY. Panelleden verwachten dat de SHY zich met name bezig houdt met onderhoud, leefbaarheid, huurbeleid en huurverhoging.

Zelf actief worden

Van de panelleden is 91% nu niet actief op terrein van huurdersvertegenwoordiging. Ruim 700 leden hebben mogelijk interesse om wel actief te worden, maar dat hangt wel af van de gevraagde tijdsinvestering en waarover meegepraat kan worden. Dit willen zij met name om het woongebouw of de buurt te verbeteren of om op te kunnen komen voor anderen. Meedoen in een werkgroep met een duidelijk onderwerp of in een bestuursfunctie heeft de voorkeur boven administratieve ondersteuning, teksten schrijven of hulp bij social media. Maar op alle mogelijk taken is wel interesse getoond.

Sociale media

Het tweede deel van het onderzoek ging over het gebruik van sociale media. Van de panelleden gebruikt 53% vaak sociale media, 32% soms en 15% niet. Van de leden die sociale media gebruiken, volgt 15% Ymere op Facebook en 3% op Twitter en/of YouTube. De meeste panelleden geven als reden hiervoor, dat zij niet wisten dat Ymere actief is op sociale media. Ongeveer een derde heeft geen interesse om Ymere te volgen. 76% zit wel op sociale media, maar gebruiken deze sociale media kanalen niet om contact met Ymere op te nemen. Als het gaat om welke berichten men graag ziet op de kanalen van Ymere dan zijn dat nieuwsberichten over de buurt/woonplaats en (tips over) onderhoud van de woning.

Klik op de link voor het volledige rapport van dit onderzoek.

Wilt u meer weten over het Digitaal Huurderspanel of lid worden? Meer informatie vindt u op de pagina van het Digitaal Huurderspanel.