A A A

Sociale huurders krijgen brief over de huurverhoging voor 1 mei

donderdag 12 april 2018

Vanaf 17 april ontvangen alle huurders van een sociale huurwoning een brief over de huurverhoging. De huurverhoging gaat in op 1 juli 2018.

In de brief staat wat uw huurverhoging wordt

Wilt u bezwaar maken tegen de huurverhoging? Dat kan pas nadat u de brief over de huurverhoging heeft gekregen. Uw bezwaar moet voor 1 juli bij ons binnen zijn. Lees meer over de Huurverhoging sociale huur.

Ymere geeft aan veel huurders een lagere huurverhoging

Zo willen we sociale huurwoningen betaalbaar houden. De percentages hebben we afgesproken met de Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere (SHY). Lees meer over de keuzes van Ymere bij de huurverhoging 2018.

Vrije sector huur, bedrijfsruimte en parkeerplaatsen krijgen later een brief

Huurders van een vrije sector huurwoning, parkeerplaats of bedrijfsruimte ontvangen de brief over de huurverhoging voor 1 juni.