A A A

Ymere blijft investeren in betaalbaar wonen

woensdag 18 april 2018

De komende vier jaar bouwt Ymere ruim 1.800 nieuwe sociale huurwoningen. Daarmee levert de woningcorporatie een flinke bijdrage aan de beschikbaarheid van betaalbare sociale huurwoningen in de Metropoolregio Amsterdam. Dat staat in het jaarverslag 2017 van Ymere. De woningcorporatie is actief in Almere, Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer en Weesp.

De Metropoolregio Amsterdam heeft een enorme aantrekkingskracht. Het aantal inwoners groeit jaar na jaar. Ondanks de toenemende drukte blijft de regio één van de meest gewilde plekken om te wonen in Nederland. Dat maakt het vinden van een betaalbaar huis ingewikkeld
“Omdat wij vinden dat er ook voor mensen met een bescheiden inkomen plek moet zijn in de Metropoolregio Amsterdam doen we er alles aan om de beschikbaarheid van betaalbare sociale huurwoningen te vergroten”, zegt Karin Laglas, voorzitter van de directieraad van Ymere. “Juist de diversiteit van verschillende mensen draagt bij aan het unieke karakter en de dynamiek van de Metropoolregio. We streven naar wijken waarin mensen met al hun verschillen zich thuis voelen. Immers: samen leven begint bij samen wonen.”

Impuls voor nieuwbouw

Ymere heeft de afgelopen jaren tijdens de economische crisis vooral geïnvesteerd in het verbeteren van bestaande woningen. Het kostte tijd om de ‘nieuwbouwmachine’ weer op stoom te brengen. Daardoor leverde Ymere in 2017 nog een beperkt aantal nieuwe sociale huurwoningen op. Wel startte de corporatie met de bouw van 217 nieuwe sociale huurwoningen en werd de nieuwbouw van honderden nieuwe woningen in de Metropoolregio voorbereid.

“We gaan daarmee door. Omdat de vraag naar woningen groot blijft hebben we bestaande nieuwbouwplannen zelfs uitgebreid. En waar mogelijk gaan we versnellen”, legt Laglas uit. “We kijken naar welk woningtype en prijs past bij de locatie. Zo ontwikkelen we bijvoorbeeld compacte woningen voor starters en doorstromers binnen de ring in Amsterdam en eengezinswoningen in Almere en Haarlemmermeer.”

Creatieve maatregelen

Het bouwen van een nieuw huis kost tijd. Daarom doet Ymere meer om het aanbod van sociale huurwoningen te vergroten en de wachtduur te verkorten. Het goed matchen van huurder en woning is daarbij het sleutelwoord: zorgen dat mensen wonen in een fijn huis dat precies bij hun levensfase of inkomen past.

Laglas: “Met regelingen als Van Groot naar Beter en Van Hoog naar Laag realiseerden we het afgelopen jaar 322 doorstroommatches. Ook zetten we de nieuwe woningruilapp HuisjeHuisje in. Daardoor komt er beweging in de wachtlijst. En dat is goed nieuws voor iedereen die op zoek is naar een andere woning.” De corporatie boekte nog een succes: een derde van alle doorstroommatches ging goedkoop scheef wonen (hoog inkomen, lage huur) in een sociale huurwoning tegen: 121 huurders met een middeninkomen stroomden door naar een vrije sectorhuurwoning. De woningen die zij achterlieten gingen naar huurders met een bescheiden inkomen.

Aanpak woonfraude
Krapte op de woningmarkt heeft nog een keerzijde: woonfraude. Huurders die met een sociale huurwoning geld willen verdienen door de woning bijvoorbeeld illegaal onder te verhuren. Ymere is daar alert op. Door de aanpak van woonfraude kwamen 382 woningen vrij en weer beschikbaar voor huishoudens waarvoor deze sociale huurwoningen écht bedoeld zijn. “De omvang van woonfraude baart ons zorgen”, zegt Laglas. “De grote vraag op de woningmarkt en het grote verschil tussen een sociale huurprijs en de marktwaarde van dezelfde woning vormen een giftig mengsel dat helaas tot woonfraude leidt.”

Mooie cijfers
Ymere is financieel gezond. De corporatie heeft de afgelopen jaren kritisch naar zichzelf gekeken en de bedrijfsvoering efficiënter gemaakt. Daardoor blijft er onder de streep meer geld over om de maatschappelijke ambities waar te maken. De corporatie investeerde ook het afgelopen jaar naar vermogen: € 214 mln. voor woningverbetering en € 49 mln. in nieuwbouw.
Woningcorporatie Ymere behaalde afgelopen jaar opnieuw een prima score in de Aedes-benchmark waar corporaties met elkaar worden vergeleken. De bedrijfslasten per verhuurde woning daalde tot € 766 euro (€ 775 in 2016) ten opzichte van het landelijke gemiddelde van € 790. Huurders zijn tevreden over de dienstverlening. Ze beloonden Ymere met een gemiddeld rapportcijfer 7,4.
Ymere combineert investeren met duurzaamheid. “Duurzame woningen en bedrijfsvoering is belangrijk voor de toekomst van ons allemaal: minder energie verbruiken, zelf energie opwekken. Daarvoor hebben we een duurzaamheidsvisie ontwikkeld die we de komende jaren uitvoeren”, aldus Laglas. Het is een kostbare operatie die honderden miljoenen euro’s kost. Die hoge kosten worden veroorzaakt doordat veel panden van Ymere in de historische binnensteden relatief oud en voor een deel monumentaal zijn. Laglas: “Maar we blijven investeren in een duurzame toekomst. Zo gaan we samen met onze energie-partner Iederzon de komende jaren op ruim 8.000 woningen zonnepanelen installeren waarmee huurders zelf hun energie kunnen opwekken. Daarnaast gaan we veel platte daken isoleren om nog meer energie te besparen.”

Oog voor huurders
Toch verliest Ymere ook de sociale positie van haar huurders niet uit het oog. “We zien dat niet iedereen profiteert nu het economisch weer beter gaat met Nederland”, weet Laglas. “We zorgden er daarom het afgelopen jaar voor dat de huren betaalbaar bleven. Ze stegen met 1,4 procent, in 2016 was dat 1,77 procent. ”

Uitdagingen
Een van de grootste uitdagingen die woningzoekenden direct raken is een nieuwe visie op het woonruimteverdeelsysteem in de Metropoolregio Amsterdam, zegt Laglas. “We willen de keuzemogelijkheden vergroten en de wachtduur verkorten. Bewoners en bedrijven trekken zich weinig aan van gemeentegrenzen. We vinden het daarom belangrijk dat ook woningzoekenden met een beperkt inkomen zich vrij kunnen bewegen op de woningmarkt. En niet beperkt zijn tot de grenzen van de gemeente waarin ze wonen. Met een aantal collega-corporaties werken we aan een voorstel om onze voorraad sociale huurwoningen beter te kunnen koppelen aan woningzoekenden die écht woningruimte nodig hebben. Dus niet alleen sturen op passend toewijzen, maar sturen op passend wonen.” 

Download het volledige jaarverslag 2017