A A A

Wel of geen huurbevriezing in 2019?

maandag 8 april 2019

De Woonbond roept huurders op om te controleren of zij huurbevriezing of huurverlaging kunnen krijgen. Dit is afgesproken in het nieuw Sociaal Huurakkoord dat eind vorig jaar is gesloten tussen de Woonbond en Aedes. Heeft u op de website van de Woonbond gelezen dat u huurbevriezing kunt aanvragen? Bij ons kan dat dit jaar nog niet.

Wat staat er in het Sociaal Huurakkoord over huurbevriezing?

Het Sociaal Huurakkoord is in december 2018 afgesloten. In dit Sociaal Huurakkoord staat dat bepaalde huurders huurbevriezing kunnen krijgen (geen huurverhoging). Het gaat om huurders die huurtoeslag ontvangen en een netto huurprijs hebben (dit is zonder servicekosten) boven de € 607 (bij 1 of 2 persoonshuishoudens) of € 651 (bij 3 of meer persoonshuishoudens).

Waarom geen huurbevriezing in 2019

Het Sociaal Huurakkoord is eind december 2018 door de Woonbond en Aedes afgesloten. Er was te weinig tijd om alle afspraken uit het Sociaal Huurakkoord uit te voeren. Voor de huurbevriezing lukt dat dit jaar niet. Dit staat ook in een gezamenlijke verklaring van Aedes en de Woonbond. Er moet eerst wat veranderen in de wet. En dat houdt in dat wij moeten weten welke huurders huurtoeslag ontvangen. De makkelijkste manier is om dit via de Belastingdienst te laten lopen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat alle huurders die er recht op hebben, huurbevriezing krijgen. Wij vinden dat dit de makkelijkste manier is voor de huurder. Het is aan de minister om te besluiten hoe dit in de wet geregeld gaat worden.

Minder huurverhoging voor veel huurders

Wij beperken de huurverhoging al jaren voor veel huurders. Wij kijken vooral naar de hoogte van de huur: hoe hoger de huur, hoe lager de huurverhoging. En onze huurdersorganisatie SHY heeft zich hard ingezet om ook dit jaar de huurverhoging voor veel huurders zo beperkt mogelijk te houden.

En huurverlaging dan?

Dat deden we al en dat blijven we doen. Op de pagina 'Verzoek tot huurverlaging' leest u meer over de voorwaarden en wanneer u dit kunt aanvragen. We gaan zelfs een stap verder dan het nieuwe Sociaal Huurakkoord. In al onze regio's hebben we met gemeenten de afspraak gemaakt dat huurders die een inkomen hebben op bijstandsniveau meer huurverlaging krijgen. Huurders die daarvoor in aanmerking komen, krijgen automatisch bericht via hun gemeente.