A A A

Start renovatie Wijttenbachstraat

woensdag 12 maart 2014

Ymere is begonnen met een ingrijpende renovatie van tien negentiende-eeuwse panden aan de Wijttenbachstraat in de Dapperbuurt in Amsterdam-Oost.

Het renovatieplan is in nauw overleg met de bewoners tot stand gekomen. We realiseren een mix van kleine, middelgrote en grote woningen, voor terugkerende huurders en voor kopers.

Overleg met bewoners

Ymere en de bewoners(commissie) hebben een intensief en constructief overleg gevoerd over het plan, waarin beide partijen hebben toegegeven. De huurders die na de renovatie terugkeren, betalen allemaal een hogere huur. Zij krijgen daarvoor comfortabelere woningen, die voldoen aan de eisen van deze tijd.

Op de souterrain-beletage waren al grote woningen. Huurders op de verdieping hadden een grote zolderberging. Ymere maakt hier woningen van. In ruil hiervoor komen er ook op de verdieping grotere woningen, door drie panden horizontaal samen te voegen tot twee woningen per laag. Uiteindelijk heeft dit plan geleid tot instemming van alle huurders.

Huurders naar tevredenheid verhuisd

Negen huurders keren na de renovatie terug in twaalf beschikbare huurwoningen. De andere huurders zijn naar tevredenheid verhuisd naar een andere woning, nagenoeg allemaal binnen het stadsdeel. Een aantal huurders is verhuisd naar gerenoveerde en nieuwe woningen in de Oosterparkbuurt.

Gevel in ere hersteld

Bij de renovatie wordt de fundering hersteld en kunnen de woningen weer voor vijftig jaar mee. De gevel, die door eerdere renovaties is aangetast, wordt weer in eren hersteld naar ontwerp van Hooyschuur architecten.

Door samenvoegen enerzijds en het toevoegen van woningen anderzijds voegen we vijf woningen toe en ontstaat er een mix van zeventien kleine, zes middelgrote en twaalf grote woningen. De woningen worden in het voorjaar van 2015 opgeleverd.

Info

Plaatje van nieuwe situatie (pdf).