A A A

Woningbouw Nieuwe Kom vlot getrokken

woensdag 5 maart 2014

 

De start van de bouw is naar verwachting in 2015.

Onder het motto 'nieuwe kans voor de Nieuwe Kom' zijn de gemeente Haarlemmermeer en Ymere het eens geworden over de bouw van nieuwe woningen in de Nieuwe Kom, het centrum van Nieuw-Vennep. In het gebied rondom de Jonkheer van de Pollstraat en Gelevinkstraat worden circa 100 nieuwe woningen gebouwd, waarvan 60 sociale huurwoningen, die worden opgeleverd in 2016 en 2017. De start van de bouw is naar verwachting in 2015. Binnenkort sluiten Gemeente Haarlemmermeer en Ymere hiervoor een intentieovereenkomst.

Door de verslechterde omstandigheden op de woningmarkt wilde het lange tijd niet lukken met de woningbouw rondom de Jonkheer van de Pollstraat en Gelevinkstraat. Dat was een onwenselijke situatie vanwege de leefbaarheid van het centrum en de grote vraag naar sociale huurwoningen. Daarom zijn de Gemeente Haarlemmermeer en Ymere gezamenlijk op zoek gegaan naar een oplossing. En met groot succes: de komende jaren verrijzen circa honderd nieuwe woningen, waarvan 60 sociale huurwoningen, die een impuls geven aan het centrum van Nieuw-Vennep.

Fred de Ruyter, Regiomanager bij Ymere: 'Het woningbouwprogramma is aangepast aan de huidige marktomstandigheden, die de laatste jaren immers sterk veranderd zijn. Sociale huurwoningen vormen de basis: daar is op dit moment een enorme vraag naar. We zijn uitgegaan van woningen die een kwalitatieve toevoeging bieden voor Nieuw-Vennep in een lager prijssegment dan eerder voorzien.'
Het gebrek aan voldoende investeringscapaciteit manifesteert zich bij de sociale huurwoningen. Daarom is voor de realisatie van deze woningen gezocht naar een financiële samenwerking tussen de gemeente Haarlemmermeer en Ymere. Er vindt in eerste instantie overdracht plaats van maatschappelijk vastgoed aan de gemeente, aangevuld met de overdracht van woningen van Ymere aan beleggers. Hierdoor komt voldoende investeringsruimte kwijt, waardoor Ymere direct aan de slag kan.

Ymere gaat met de huidige bewoners aan tafel over herhuisvestingsmogelijkheden en verwacht dit voorjaar een voorlopig ontwerp te kunnen presenteren. De oplevering van de woningen staat gepland in 2016 en 2017.