A A A

Corporaties De Woningbouw en Ymere fuseren

vrijdag 28 februari 2014

De fusie maakt het mogelijk om meer balans in de woningmarkt van Muiden en Weesp te brengen door enerzijds de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder en anderzijds de te herstructureren voorraad van De Woningbouw. Dat is goed voor de klant. Die is in deze regio op zoek naar kwaliteit in de huur, koop, en woonomgeving. En het is ook een kwaliteit als er meer te kiezen valt, ook qua betaalbaarheid.

Waarmaken van volkshuisvestelijke ambitie

De fusie is tot stand gekomen op initiatief van De Woningbouw. De fysieke opgave in de omgeving Weesp is groot en De Woningbouw had niet voldoende investeringskracht, ervaring, deskundigheid en posities om deze opgave zelfstandig te realiseren. Daarom zochten zij een partner die ook op termijn haar volkshuisvestelijke ambities in de regio kan waarborgen. Na een zorgvuldig selectieproces heeft De Woningbouw unaniem voor Ymere gekozen.

Versterking metropool Amsterdam

Ymere is een regionale corporatie die denkt en werkt vanuit de Metropoolgedachte. Gooi en Vechtstreek en in het bijzonder daarin Weesp, Muiden, Muiderberg vormen een natuurlijk onderdeel van de Metropool Amsterdam. Feitelijk vormen zij een knooppunt op de as Amsterdam en Almere waar Ymere al actief is.

De komende tijd zal de integratie van de fusiecorporaties met volle kracht ter hand genomen worden om de ambities met betrekking tot de wijken en de bewoners waar te gaan maken.