A A A

Verandering in huurincasso

dinsdag 25 februari 2014

Sneller en directer contact wanneer huur niet op tijd betaald wordt

Ymere heeft een wijziging in het huurincassoproces doorgevoerd. Hieronder leest u wat de belangrijkste wijzigingen zijn.

U moet als huurder op de eerste van de lopende maand (of eerder) de huur naar Ymere overmaken. Precies zoals het in uw huurovereenkomst staat. Wanneer u de huur niet op tijd betaalt, dan neemt Ymere vanaf de vijfde van de maand contact met u op per telefoon, sms, brief of e-mail.

Na acht tot veertien dagen sturen we u een zogenaamde 'Aanmaning met WIK-wetgeving' (WIK staat voor Wet incassokosten) als u de huur nog steeds niet betaald heeft. In deze brief staat precies wat de gevolgen zijn als u niet voor het eind van de maand alsnog betaalt. Ymere schakelt dan een incassobureau in. De kosten daarvan die ook in de brief worden vermeld, zijn voor u. Hebt u 37 dagen later nog steeds niet betaald, dan komt de gerechtsdeurwaarder in actie en worden de kosten nog veel hoger.

Met het nieuwe huurincassoproces wil Ymere huurders helpen om grote huurachterstand, hoge incassokosten en eventuele ontruiming te voorkomen. Als u in de problemen dreigt te komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met Ymere via onze afdeling klantcontact, tel. 088 000 89 00, klantenservice@ymere.nl. We gaan dan samen kijken of er een oplossing mogelijk is.

Om huurachterstand te voorkomen adviseren wij u om uw huur via een automatische incasso op de 1ste van de maand te betalen. U kunt deze aanvragen op de website van Ymere of door de afdeling klantcontact te bellen. Wij sturen u dan een machtiging op.

Een andere kosteloze manier is het betalen via Internetbankieren. Zet uw betaling op of net voor de 1ste van de lopende maand.