Enquête over toewijzing resultaten zijn bekend
 

Resultaten enquête verdeling sociale huurwoningen bekend

Vijftien gemeenten en de woningcorporaties in de regio’s Amstelland-Meerlanden, Amsterdam en Zaanstreek-Waterland denken na over een nieuwe verdeling van sociale huurwoningen (tot €720 per maand). Ymere doet hier ook aan mee. De mening van inwoners is één van de bouwstenen bij het maken van nieuw beleid over toewijzing, bijvoorbeeld wie krijgt voorrang.

 

Eind januari is een vragenlijst uitgezet om de mening op te halen over de verdeling van sociale huurwoningen. De enquête liep tot 13 februari en is door ruim 24.000 mensen ingevuld. Hieronder lees je een samenvatting van de resultaten. De volledige rapportage lees je via deze link

 

Wijs woning toe aan degene die hem hard nodig heeft

45% van de deelnemers geeft aan meer dan de helft van de woningen toe te willen wijzen aan woningzoekenden die heel hard een woning nodig hebben, maar die niet in de bestaande urgentie-regeling vallen.

Wie mag voorrang krijgen?

Op de vraag wie voorrang moet krijgen naast de huishoudens die al een urgentie kunnen aanvragen, kwamen een paar groepen naar voren. De meeste bewoners vinden dat ouders die scheiden, voorrang moeten krijgen. Ook inwonende gezinnen en thuiswonende jongeren in problematische situaties mogen voorrang krijgen. Voor andere groepen is minder draagvlak voor voorrang.

Inschrijfduur of niet?

37% van de deelnemers vindt Inschrijfduur geen eerlijke manier van verdelen. 21% vindt van wel en 39% vindt het geen perfecte manier, maar wel duidelijk. 33% geeft aan dat een puntensysteem de beste manier is om volgorde te bepalen bij toewijzing van een sociale huurwoning. 29% vindt inschrijfduur de beste manier. Zoekduur (de periode dat iemand actief zoekt naar een woning) scoort met 20% ook vrij hoog, maar voor loten is er met 6% weinig draagvlak.

Nieuw beleid

De uitkomsten zijn gespreksonderwerp bij bijeenkomsten die dit voorjaar in de vijftien gemeenten worden georganiseerd. In 2020 stellen de gemeenteraden het nieuwe beleid vast.

Meer over dit onderwerp:

Geen nieuws meer missen? 

Ontvang net als 47.000 andere huurders het laatste nieuws in uw mailbox.

Ja, ik ontvang graag de nieuwsbrief

Uw privacy is 100% gegarandeerd
U ontvangt ongeveer 8 keer per jaar de nieuwsbrief